Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

12. "Хірургія дитячого віку"


1336. Більша частота травм нирок у дітей пояснюється наступними твердженнями за винятком:
1337. Найчастішою причиною кров'янистих виділень з прямої кишки у дітей є:
1338. Найбільш вірогідним збудником гематогенного остеомієліту у дітей віком 3 - 5 років є:
1339. Незарощення вагінального відростка очеревини може спричинити появу:
1340. Аномалії розвитку тонкої кишки - стеноз і атрезія. Чи це рівнозначні поняття:
1341. Вкажіть вроджене захворювання товстої кишки, яке найчастіше зустрічається:
1342. Вкажіть причину виникнення серединної кісти або нориці шиї, яка найчастіше зустрічається:
1343. Вкажіть причину розвитку бічної кісти (нориці) шиї, яка найчастіше зустрічається:
1344. Вкажіть оптимальний метод лікування кіст і нориць шиї:
1345. Вкажіть найважливіший чинник запобігання рецидиву серединної кісти (нориці) шиї при хірургічному лікуванні:
1346. Вкажіть правильне визначення: ангіна Людвіга - це:
1347. Вкажіть найчастішу причину утворення нориці біля пупка:
1348. Основними особливостями трансфузійної терапії в педіатрії є:
1349. Які морфологічні особливості будови дивертикула Меккеля можуть стати причиною перфоративної виразки:
1350. Яка форма хвороби Гіршпрунга зустрічається найчастіше:
1351. Основна причина виникнення кісти Нукке:
1352. Раннім і постійним симптомом інвагінації кишки є:
1353. Випадіння прямої кишки найчастіше зустрічається у:
1354. У 8-ми місячної дитини раптово виникли переймоподібні болі в животі, блювання, затримка стільця. При ректальному огляді виявлено темну кров. Ймовірний діагноз:
1355. Пупкова вена найчастіше впадає у:
1356. Основна причина виникнення пахвинної грижі у дітей:
1357. Вкажіть найчастіше поєднання симптомів при хворобі Гіршпрунга:
1358. Чим визначається відмінність між набутою і вродженою пахвинною грижею:
1359. Яка форма парапроктиту найчастіше зустрічається у дітей:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів