Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

10. "Серцево-судинна хірургія"


1192. Вкажіть ситуацію, при якій не показана термінова ангіографія судин кінцівок:
1193. До якого функціонального типу судин належить аорта:
1194. Систолічний об'єм у людини середнього віку в нормальному стані становить:
1195. Хвилинний об'єм серця в людини середнього віку в нормальному стані становить:
1196. Тиск у легеневій артерії в нормальних умовах у здорової дорослої людини становить:
1197. Регуляція судинного тонусу здійснюється переважно:
1198. Адреналін чинить судинозвужуючий вплив на артеріальні судини:
1199. Зовнішній шар судинної стінки:
1200. Найбільш гемодинамічно важливі венозні судини гомілки:
1201. Основний клітинний механізм адаптації до умов гіпоксії:
1202. До макроергічних сполук належать:
1203. Стеноз судини - це:
1204. Оклюзія судини - це:
1205. При компресійній ішемії кінцівки характерним є:
1206. Яке дослідження є вирішальним при встановленні діагнозу коарктації аорти:
1207. Який із названих симптомів не характерний для тромбофлебіту нижніх кінцівок:
1208. Клінічна картина синдрому Педжета-Шреттера виникає при оклюзії:
1209. Найбільш інформативним методом діагностики тромбоемболії легеневої артерії є:
1210. Синдром "підключичного обкрадання" зумовлений:
1211. Синдром "внутрішньомозкового обкрадання" зумовлений:
1212. До ендоваскулярних синдромів верхньої кінцівки належать:
1213. Коарктація аорти, як правило, - це:
1214. Коарктація аорти найчастіше локалізується:
1215. Кардинальним симптомом коарктації аорти є:
1216. Кардинальною аускультативною ознакою аневризми аорти є:
1217. Характерним місцем локалізації аневризми аорти є:
1218. Який із симптомів відповідає хронічній ішемії нижніх кінцівок І ступеня:
1219. Ознакою оклюзивно-стенотичного захворювання артерії кінцівки є:
1220. Який із наведених симптомів є складовою частиною синдрому хронічної абдомінальної ішемії:
1221. Який із перелічених методів є найбільш інформативним у дослідженні аневризми черевної аорти:
1222. Патологічним вважається діаметр черевної аорти починаючи з:
1223. Патогномонічний симптом гострої декомпенсації артеріального кровоплину кінцівки:
1224. Кардинальний симптом гострої ішемії:
1225. Дифузне ураження (оклюзійно-стенотичне) дистальних артерій кінцівок є найбільш характерним для:
1226. Нормальний венозний тиск у нижніх кінцівках при вертикальному положенні становить:
1227. Проба Троянова-Тренделенбурга застосовується для визначення:
1228. Достовірним симптомом тромбофлебіту підшкірних вен є:
1229. Модифікована операція Лінтона при лікуванні посттромбофлебітичного синдрому полягає у:
1230. Яка ознака свідчить про незворотність ішемічних змін кінцівки:
1231. Яка ознака свідчить найбільш ймовірно про порушення артеріального кровопостачання кінцівки:
1232. Вкажіть основний принцип лікування сухої гангрени стопи:
1233. Вкажіть основний принцип лікування сухої гангрени гомілки і стопи:
1234. Вкажіть основний принцип хірургічного лікування сухої гангрени пальців кисті:
1235. Вкажіть основний принцип лікування сухої гангрени передпліччя і кисті:
1236. Вкажіть основний принцип лікування вологої гангрени пальців стопи:
1237. Причина важкого стану потерпілого з пораненням серця:
1238. Чим можна полегшити стан потерпілого з пораненням серця перед початком операції:
1239. Що слід зробити при операції з приводу поранення серця в першу чергу після розкриття перикарду:
1240. Що потрібно враховувати при накладенні швів на рану серця:
1241. Яким швом слід зашивати рану серця:
1242. Яким прийомом слід скористатися при прорізуванні швів на серці:
1243. Коли починати поповнення крововтрати при пораненні серця:
1244. Як зашивається перикард після операції на серці:
1245. Найбільш небезпечне ускладнення після операції на серці:
1246. Основна причина перикардиту:
1247. Головні клінічні ознаки ексудативного перикардиту:
1248. Лікування ексудативного перикардиту:
1249. Чим звичайно закінчується ексудативний перикардит:
1250. Місце виконання пункції перикарду:
1251. Клінічні ознаки стискаючого перикардиту:
1252. Лікування стискаючого перикардиту:
1253. Яка частина серця повинна бути звільнена при перикардектомії:
1254. У якому віці дитини найкраще здійснювати хірургічне виправлення неускладненої вродженої вади серця:
1255. Що може бути приводом для хірургічної корекції вродженої вади серця в ранньому віці:
1256. Які вади серця в більшій мірі створюють протипоказання до хірургічних операцій в інших ділянках:
1257. На чому грунтувати вибір тактики при гострому апендициті у хворого, що має вроджену ваду серця:
1258. Який порядок розташування перелічених набутих вад серця відповідає частоті їх виявлення від найбільшої до найменшої:
1259. Яке оперативне втручання є методом вибору при неускладненому мітральному стенозі:
1260. Що є основним показом для виконання мітральної комісуротомії за відкритою методикою:
1261. Яка функція замінюється штучною системою при штучному кровообігу:
1262. До вроджених вад "синього" типу належить:
1263. Який порядок розташування перелічених вроджених вад серця відповідає частоті їх виявлення від найбільшої до найменшої:
1264. Яка умова найбільшою мірою визначає переносимість хворим операції на серці:
1265. При якій із перелічених вад застосовуються багатоетапні операції:
1266. При сумніві в наявності пошкодження магістральних судин у глибині рани м'яких тканин слід:
1267. У потерпілого є різана рана передпліччя з ізольованим ушкодженням променевої артерії. При мобілізації кукс артерії виявлено, що дистальний її кінець пульсує. Ви не маєте досвіду судинного шва або пластики артерії такого діам-ру. Ваша тактика:
1268. У потерпілого є різана рана передпліччя з ізольованим ушкодженням ліктьової артерії. При мобілізації кукс артерії виявлено, що дистальний її кінець пульсує. Ви не маєте досвіду судинного шва. Ваша тактика:
1269. У потерпілого є різана рана гомілки з ізольованим ушкодженням задньої великогомілкової артерії. При ревізії встановлено, що дистальна кукса артерії пульсує. Ви не маєте досвіду судинного шва. Ваша тактика:
1270. При ревізії рани в ділянці пахвинної складки виявлено дефект загальної стегнової артерії довжиною близько 2 см. Вкажіть оптимальний спосіб виконання протезування артерії:
1271. При ревізії черев. порожнини після ножового поранення виявлено пошкодження сечового міхура і загальної клубової артерії. При зупинці кровотечі травмовано стінку артерії, після резекції якої є дефект 2,5 см. Як відновити артерію:
1272. У потерпілого є різана рана в пахвовій ділянці з ушкодженням пахвової артерії (а. ахіllаrіs). Ви не володієте навичками судинного шва. Виберіть оптимальну тактику:
1273. У потерпілого є різано-колота рана в підколінній ямці з ушкодженням підколінної артерії. Ви не володієте навичками судинного шва. Вкажіть оптимальну тактику:
1274. При ревізії рани в ділянці пахвової ямки виявлено дефект пахвової артерії довжиною до 4 см. Вкажіть оптимальний спосіб протезування артерії:
1275. При ревізії рани в середній третині стегна виявлено дефект стегнової артерії довжиною до 5 см. Вкажіть оптимальний спосіб протезування стегнової артерії:
1276. Після тупої травми в ділянці ключиці виявлено дефект підключичної артерії довжиною до 3 см. Вкажіть оптимальний спосіб протезування артерії:
1277. Вкажіть класичні ознаки гострого ушкодження магістральної артерії:
1278. Вкажіть термін, у межах якого за умови холодової консервації можлива реплантація верхньої кінцівки:
1279. Вкажіть термін, у межах якого за умови холодової консервації можлива реплантація кисті і нижньої третини передпліччя:
1280. Вкажіть термін, у межах якого в умовах холодової консервації можлива реплантація окремих пальців:
1281. Під час венектомії помилково замість великої підшкірної вени зондом за Бебкоком у молодого чоловіка було видалено стегнову, підколінну і задня великогомілкову артерії. Помилку виявлено на операційному столі. Ваша тактика:
1282. Хворому з легким посттравматичним шоком і травмою загальної стегнової артерії із середньою важкістю ішемії показано:
1283. У хворого травматична ампутація кисті на рівні променево-зап'ясткового суглобу електропилою. Гемостаз на куксі перед транспортуванням у центр мікрохірургії слід виконати:
1284. Потерпілий 27 років отримав вогнепальне поранення н/3 гомілки, з неповною травматичною ампутацією стопи. Кровообіг у стопі компенсовано, але є дефект м'яких тканин 10х12 см, багатоуламкові переломи обох кісток гомілки. Необхідно:
1285. При спробі відкритої репозиції надвиросткового перелому стегна із зміщенням уламка медіально виникла сильна артеріальна кровотеча. У такій ситуації доцільно:
1286. У потерпілого після недіагностованої закр. рани підколін. артерії виражена контрак-ра м'язів гомілки і стопи, порушені пасивні рухи в гомілк.-ступ. суглобі, субфасц. набряк кінц-ки на фоні олігурії, гіперазотемії, ацидозу. Тактика:
1287. У потерпілого закр. надвиростк. розгинальн. перелом плечової кістки зі зміщ. Після репозиції і фіксації виник біль у спокої, різко знизилася больова чутливість, рухи кисті обмежені, шкіра прохолодна, пульс не пальпується. Тактика:
1288. У хворого задній вивих у колінному суглобі. Після вправлення і накладення циркулярної гіпсової лонгети виник біль у спокої, зникла больова і тактильная чутливість, вільні від гіпсу пальці прохолодні, нерухомі. Ваша тактика:
1289. У потерпілого рвано-різана рана в діл. ліктьов. згину. При первин. хірург. обробці виявлено травму судинно-нерв. пучка. Після освіження рани до незмінених кукс вказаних структур віддаль між ними складає від 2 до 3 см. Тактика:
1290. У потерпілого рвана рана в нижн. третині передпліч. і ліктьовій ямці. При ревізії - дефект плечової артерії 5 см. Серединний нерв розділений косою раною, кукси мають крововиливи під епіневрієм, фасцікули розволокнені. Тактика:
1291. При ревізії рани медіальної поверхні середньої третини плеча виявлено дефект плечової артерії до 4 см. Вкажіть оптимальний спосіб протезування артерії:
1292. У потерпілого виробнича травма з ампутацією 2-5 пальців на рівні середніх фаланг. Ампутанти розчавлені, реплантація неможлива. Потерпілий від перв. хірург. обробки відмовився і наполягає на скеруванні в центр мікрохіругії. Тактика:
1293. У потерпілого різана рана гомілки з ізольованим ушкодженням передньої великогомілкової артерії. Виявлено, що кукса артерії пульсує. Ви не маєте досвіду судинного шва. Ваша тактика:
1294. При ревізії нижнього поверху черевної порожнини і заочеревинного простору з приводу ножового поранення виявлено проникаюче поранення тонкої кишки і пересічення правої внутрішньої здухвинної артерії. Ваша тактика:
1295. Найбільша небезпека розвитку в післяопераційному періоді флеботромбозу нижніх кінцівок полягає в тому, що він може спричинити:
1296. Чи впливає на венозний відплив від тканин і органів голови і шиї перев'язка внутрішньої яремної вени з одного боку:
1297. Вкажіть локалізацію та характер ураження при хворобі Бюргера (облітеруючому тромбангіті):
1298. Для диференціальної діагностики стегнової кили і варикозного вузла великої підшкірної вени стегна слід використати:
1299. Вкажіть локалізацію та характер ураження при синдромі Леріша:
1300. Найчастішою причиною тромбоемболії легеневої артерії є тромбофлебіт:
1301. Вкажіть ознаку за якою можна передбачити рівень оклюзії магістральних судин кінцівки:
1302. Операція Нарата полягає у:
1303. Операція Маделунга полягає у:
1304. Операція Клаппа полягає у:
1305. Операція Кокетта полягає у:
1306. Операція Лінтона полягає у:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів