Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


110. Хірургія

1. "Організація хірургічної допомоги населенню"


1. Захворюваність - це:
2. Хворобливість (розповсюдження захворювання) - це:
3. Експертизу тимчасової непрацездатності проводить:
4. Експертизу стійкої непрацездатності проводить:
5. Смертність - це:
6. Летальність - це:
7. Лікарняна летальність - це:
8. Загальна летальність - це:
9. Післяопераційна летальність - це:
10. Орієнтовний показник середньої зайнятості ліжка за рік для міських лікарень:
11. Показник числа зайнятості ліжка за рік визначається:
12. Середня тривалість перебування хворого на ліжку визначається:
13. Забезпечення населення стаціонарною допомогою визначається:
14. Навантаження медичного персоналу визначається:
15. Показником діяльності стаціонару є:
16. Сфера лікарської деонтології включає
17. Яка відповідальність наступає в результаті розголошення лікарської таємниці:
18. Які документи відносяться до нормативно-правових актів:
19. Підставою припинення трудового договору є:
20. Який мінімальний термін попередження працівника про його звільнення у випадку скорочення чисельності штату:
21. Як проводиться обробка медичного інструментарію:
22. Що включає санітарна статистика:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів