Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

13. "Актуальнi питання вiйськової медицини"


1317. Медичнi заходи по гiгiєнiчному забезпеченню вiйськ включають:
1318. Харчування вiйськовослужбовцiв повинно вiдповiдати слiдуючим вимогам:
1319. Забезпечення вiйськовослужбовцiв харчовими продуктами повинно бути:
1320. За стан харчування особового складу у вiйськовiй частинi вiдповiдає:
1321. Гiгiєнiчна оцiнка стану харчування солдат у вiйськовiй частинi включає такi групи заходiв:
1322. При допомозi яких пайкiв здiйснюється харчування вiйськовослужбовцiв?
1323. Який метод знезараження води найчастiше використовується в Армiї при польовому розмiщеннi вiйськ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів