Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

12. "Актуальнi питання СНiДу"


1310. Iз бiологiчних середовищ, що мiстять ВIЛ найбiльш небезпечними для зараження є:
1311. Якi елементи (складовi) кровi вражає ВIЛ?
1312. ВIЛ знешкоджується при кип'ятiннi протягом:
1313. При ВIЛ-iнфекцiї СНiД є:
1314. Для дезинфекцiї забруднених кров'ю медичних iнструментiв концентрацiя спирту i термiн знезараження повинен бути не менше:
1315. Найбiльш ефективний метод пiдтвердження дiагнозу ВIЛ-iнфекцiї є:
1316. Пiсля зараження ВIЛ антитiла до нього виявляються у кровi через:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів