Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


11. Гігієна харчування

11. "Лабораторнi методи дослiдження в гiгiєнi харчування"


1304. Якi НТД використовують санiтарнi лiкарi з гiгiєни харчування при проведеннi лабораторних дослiджень якостi харчових продуктiв?
1305. До токсичних елементiв, вмiст яких пiдлягає гiгiєнiчному контролю у продовольчiй сировинi та харчових продуктах, належать:
1306. Першочергове значення вмiсту токсичних елементiв у харчових продуктах надається:
1307. В яких продуктах, перш за все, необхiдно контролювати вмiст ртутi?
1308. Укажiть основнi фактори, що сприяють утворенню нiтрозамiнiв у харчових продуктах i продовольчiй сировинi:
1309. При проведеннi контролю якостi продовольчої сировини та готової продукцiї за показниками безпеки використовують такi рiвнi контролю:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів