Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

9. "Підшкірна гранульома обличчя"


861. Неодонтогенна гранульома розвивається при:
862. Одонтогенна гранульома склада'ється з:
863. Неодонтогенна гранульома склада'ться з:
864. Підшкірна гранульома і поверхневий хронічний лімфаденіт:
865. Клінічно підшкірні гранульоми бувають:
866. При розкритті підшкірної гранульоми в інфільтративній стадії можна одержати:
867. Флюктуація при інфільтративній стадії підшкірної гранульоми пояснюється:
868. Які періоди розвитку підшкірної гранульоми розрізняють:
869. Стадії клінічного плину одонтогенної підшкірної гранульоми обличчя:
870. Площа поразки шкіри при лімфаденіті, на відміну від підшкірної гранульоми, буде:
871. При підшкірній гранульомі фарбування шкіри на всьому протязі має:
872. Плин підшкірної гранульоми:
873. При підшкірній гранульомі чи спостерігається самовиліковування ? :
874. Видалення зуба при одонтогенній підшкірній гранульомі:
875. Як потрібно учинити з тяжем при одонтогенній підшкірній гранульомі обличчя ? :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів