Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

6. "Одонтогенні запальні захворювання щелеп"


639. Періодонтит - це:
640. Ширина періодонтальної щілини нормально функціонуючого зуба на нижній щелепі в середньому складає:
641. Ширина періодонтальної щілини нормально функціонуючого зуба на верхній щелепі в середньому складає:
642. У зв'язку з патологічним процесом чи може змінювати періодонт свою ширину ? :
643. Періодонт починає розвиватися:
644. Середні величини ширини періодонта не змінюються при:
645. Розвиток періодонта відбувається за рахунок:
646. Особливістю тканин періодонта є наявність:
647. По локалізації гранульоми розрізняють:
648. Періодонтит у переважній більшості випадків має походження:
649. Який шлях проникнення інфекції в періодонт переконливо не доведений ? :
650. Болі при гострому серозному періодонтиті:
651. Припухлість м'яких тканин при гострому серозному періодонтиті:
652. При гострому серозному періодонтиті зміни на рентгенограмі:
653. Болі при гострому гнійному періодонтиті:
654. Слизова оболонка альвеолярного відростка при гострому гнійному періодонтиті:
655. Чи з'являється набряк м'яких тканин при гострому гнійному періодонтиті? :
656. Чи страждає загальний стан хворого при гострому гнійному періодонтиті ? :
657. При гострому гнійному періодонтиті чи є зміни в аналізах крові хворого ? :
658. При гострому гнійному періодонтиті зміни на рентгенограмі:
659. Хронічні періодонтити розрізняють:
660. Симптоматика хронічного гранулюючого періодонтиту:
661. Симптоматика гострого гнійного періодонтиту:
662. Симптоматика хронічного гранулематозного періодонтиту:
663. Розміри гранульоми не перевищують:
664. Розміри кістогранульоми ? :
665. Помилки, що не належать до консервативного лікування періодонтитів:
666. У молочних зубах яка форма хронічного періодонтиту переважає ? :
667. У багатокореневих зубах у різних коренів молочного зуба чи можуть бути неоднакові форми хронічного запалення ? :
668. Гранулююча форма періодонтиту у дітей частіше, ніж у дорослих може супроводжуватися:
669. Гострий періодонтит рідше спостерігається в:
670. Загострення хронічного періодонтиту менше виражене в:
671. Для періодонтитів, що протікають у людей похилого віку нехарактерним є:
672. Реплантація і резекція верхівки кореня зуба не може бути використана у:
673. Який основний метод хірургічного лікування періодонтитів проводиться в людей похилого віку ? :
674. При ускладненні періодонтиту гострим серозним періоститом чи необхідно проводити періостотомію ? :
675. Антибактеріальна терапія в хворих з загостренням хронічного періодонтиту:
676. Реплантація зуба - це:
677. Гемісекція зуба - це:
678. Ампутація зуба - це:
679. Коронаро-радікулярна сепарація - це:
680. Показання до резекції верхівки кореня зуба - це:
681. Протипоказання до резекції верхівки кореня зуба - це:
682. Коли виникає остеоїдний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою ? :
683. Періодонтальний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою виникає при:
684. Періодонтально-фіброзний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою виникає при:
685. Показанням до гемісекції й ампутації кореня є:
686. Протипоказанням до гемісекції й ампутації кореня є:
687. Гемісекцію й ампутацію кореня проводять:
688. Показання до проведення коронаро-радикулярної сепарації:
689. Протипоказання до проведення коронаро-радикулярної сепарації:
690. Аутотрансплантація - це пересадка видаленого зуба:
691. Показання до проведення компактостеотомії:
692. Протипоказання до компактостеотомії:
693. Коли варто проводити пломбування коренів зуба при виконанні операції резекції верхівки кореня зуба:
694. Періостит - це:
695. Яким шляхом, найбільш вірогідно, утворюється гній під окістям при періоститі ? :
696. Від чого не залежить плин гострого одонтогенного періоститу щелепи ? :
697. Причиною гострого одонтогенного періоститу щелеп найбільш часто є:
698. Біль у зубі при гострому періоститі такий:
699. Парестезія нижньої губи спостерігається при періоститі з локалізацією запального процесу в області:
700. При якій формі розгалуження судин м'яких тканин набряк мало виражений? :
701. При гострому періоститі як змінені регіонарні лімфовузли? :
702. Запальна контрактура ІІ ступеня - це:
703. При гострому періоститі на рентгенограмі щелепи виявляються зміни:
704. При гострому одонтогенному періоститі з'являються такі зміни в крові:
705. Лікування гострого одонтогенного періоститу:
706. Лікування гострого гнійного одонтогенного періоститу:
707. Яким методом розкривають підокістний абсцес на твердому піднебінні:
708. Розрізняють хронічний періостит:
709. Причина рарефікуючого періоститу:
710. Рарефікуючий періостит частіше усього локалізується:
711. Лікування простого хронічного періоститу:
712. Лікування осифікуючого періоститу:
713. Лікування рарефікуючого періоститу:
714. Гострий період одонтогенного періоститу в людей похилого віку протікає:
715. Регіонарні лімфовузли при гострому одонтогенному періоститі як довго зберігаються збільшеними після ліквідації останнього ? :
716. Довгостроково триваючий хронічний періостит у дітей закінчується:
717. Особливість одонтогенного періоститу у дітей:
718. На підставі чого, частіше усього, проводять диференційну діагностику періоститу з остеомієлітом, кістою і остеомою ? :
719. З метою попередження гаймориту, що виникає як ускладнення одонтогенного періоститу премолярів і молярів верхньої щелепи, призначають:
720. При якому виді хронічного періоститу новоутворена кістка після лікування піддається оберненому розвитку:
721. Остеомієліт - це:
722. Який термін не відноситься до синоніму "остеомієліту" ? :
723. Яка теорія походження остеомієліту є найбільш правильною ? :
724. Які патоморфологічні зміни спостерігаються при одонтогенному остеомієліті ? :
725. У якому віці найбільш часто розвивається одонтогенний остеомієліт ? :
726. У госпіталізованих хворих остеомієліт якої щелепи частіше зустрічається ? :
727. У амбулаторних хворих остеомієліт якої щелепи частіше зустрічається? :
728. По поширеності процесу в щелепі розрізняють:
729. По характеру клінічного плину розрізняють остеомієліт:
730. Загальний стан хворого при гострому одонтогенному остеомієліті частіше характеризується важкістю плину:
731. Клінічна симптоматика при гострому одонтогенному остеомієліті характеризується клінікою:
732. Остеомієліт нижньої щелепи, на відміну від аналогічної поразки верхньої щелепи, характеризується:
733. Рентгенологічні ознаки гострого одонтогенного остеомієліту в перші дні його розвитку:
734. Коли виявляються за допомогою рентгенографії перші кісткові зміни одонтогенного остеомієліту:
735. Чи завжди гострий одонтогенний остеомієліт закінчується секвестрацією, тобто переходить в хронічну форму ? :
736. Чи достовірні відмінності гострого одонтогенного періоститу і гострого одонтогенного остеомієліту в ранній стадії запалення ? :
737. Клінічна симптоматика гострого (загостренного хронічного) періодонтиту вірогідно відрізняється від такого при гострому одонтогенному остеомієліті в ранній стадії запалення ? :
738. Як довго продовжується хронічна стадія одонтогенного остеомієліту ? :
739. Перша клінічна ознака відторгнення секвестрів при одонтогенному остеомієліті ? :
740. Які процеси спостерігаються в щелепі при хронічному остеомієліті? :
741. Яке лікування проводиться в період формування секвестрів ? :
742. Чим можна пояснити майже повну відсутність секвестрації зубних зачатків у дітей при одонтогенному остеомієліті ? :
743. Що, як правило, з'являється в тих випадках, коли одонтогенний остеомієліт у дітей починається з виділень із носа ? :
744. Гострий остеомієліт верхньої щелепи в дітей раннього віку має схильність до:
745. При остеомієліті верхньої щелепи в дітей переважає поразка якої частини верхньощелепної кістки ? :
746. Гноєтечія з носа при остеомієліті верхньої щелепи в дітей свідчить про переважне поширення запалення на яку частину кістки ? :
747. Як уражається нижньоочний край верхньощелепної кістки при остеомієліті верхньої щелепи в дітей ? :
748. Що є початковим проявом залучення нижньоочного краю в патологічний процес при остеомієліті верхньої щелепи:
749. Як часто зустрічаються абсцеси і флегмони підскроневої і крилопіднебінної ямок, а також скроневої області при остеомієлітичному уражені верхньощелепної кістки в дітей раннього віку ? :
750. Як часто зустрічається остеомієліт нижньої щелепи в дітей до прорізування молочних зубів ? :
751. Що не є характерним для остеомієліту нижньої щелепи в дітей старше 3-х років ? :
752. Який остеомієліт нижньої щелепи в дітей протікає найбільш тяжко ? При локалізації в області:
753. Остеомієліт нижньої щелепи в дітей якої локалізації протікає найбільш легко ? :
754. Як протікає одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи в дитячому віці, на відміну від такого на нижній щелепі ? :
755. Секвестрація верхньої щелепи при остеомієліті в дітей відрізняється від такої на нижній:
756. Секвестральна капсула на верхній щелепі, при остеомієліті в дітей, відрізняється від такої на нижній щелепі тим, що:
757. Яка форма остеомієліту на верхній щелепі в дітей зустрічається частіше, ніж на нижній ? :
758. Рідкозустрічаумі ускладнення остеомієлітів щелепи в дітей:
759. Остеомієліт у людей похилого віку, на відміну від молодих, протікає:
760. Секвестральна капсула при остеомієліті щелеп в осіб похилого віку:
761. Характерні патоморфологічні ознаки одонтогенного остеомієліту:
762. Блискавичний плин остеомієліту спостерігається рідше:
763. Поширення остеомієлітичного процесу на тіло щелепи - це:
764. Первинно-хронічний остеомієліт протікає:
765. Класифікація клініко-рентгенологічних форм остеомієліту:
766. Для хронічного одонтогенного остеомієліту характерно:
767. Для гострого одонтогенного остеомієліту щелеп характерно:
768. Остеомієлітичний процес у дітей, на відміну від дорослих:
769. Медикаментозне лікування в гострій фазі одонтогенного остеомієліту:
770. Кісткова тканина у вогнищі остеомієлітичного запалення стає нежиттуздатною:
771. Гостра стадія остеомієліту триває:
772. Одонтогенний остеомієліт:
773. Скарги хворого при хронічному одонтогенному остеомієліті щелеп:
774. Клінічні ознаки при хронічному остеомієліті щелеп:
775. Для хронічного одонтогенного остеомієліту щелеп характерно:
776. Найбільш грізним у прогностичному відношенні плину гострого одонтогенного остеомієліту є поєднання:
777. Початку гострого одонтогенного остеомієліту передує:
778. Для гострої стадії одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи характерно:
779. У гострий період одонтогенного остеомієліту стан у хворих:
780. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи, на відміну від аналогічного ураження верхньої щелепи характеризується:
781. Тактика лікування гострого одонтогенного остеомієліту:
782. Тактика лікування одонтогенного остеомієліту в період формування секвестрів:
783. Тактика лікування одонтогенного остеомієліту у фазі стабілізації запального процесу:
784. Патогномонічні симптоми гострого одонтогенного остеомієліту верхньої щелепи у дітей:
785. Перед проведенням секвестректомії на верхній щелепі при остеомієліті в області молярів у людей похилого віку, який апарат необхідно заздалегідь виготовити ? :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів