Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

5. "Характеристика гострих неспецифічних запальних процесів"


612. Число хворих гнійно-запальними процесами в останні роки має тенденцію до:
613. У клініці щелепно-лицевої хірургії найбільше часто зустрічаються захворювання:
614. З числа гострих одонтогенних запальних захворювань щелеп варто виділяти:
615. Гострому періодонтиту, одонтогенному періоститу й остеомієліту властиві характерні риси:
616. У зовнішньому середовищі відділеня ортопедичної стоматології чи циркулюють мікроорганізми, що спроможні викликати гнійно-запальні захворювання ? :
617. Чи можуть хворі, що знаходяться на лікуванні в хірургічному відділенні, ставати носіями мікробної флори, що специфічна для даного лікувального закладу ? :
618. Гнійно-запальні процеси в щелепно-лицевій області виникають внаслідок дії бактерій:
619. Виникнення і плин неспецифічного запального процесу чи залежить від виду мікроорганізмів, що послужили причиною розвитку захворювання ? :
620. До облігатних бактерій, що не спороутворюють,належать:
621. Бактероїдна інфекція не розвивається при:
622. Попередити розвиток запальних захворювань чи можна за допомогою традиційних профілактичних мір асептики ? :
623. У вогнищах гострого одонтогенного запалення можна виявити:
624. З гнійних вогнищ при нагноєнні лімфатичних вузлів частіше висіваються:
625. Мікроорганізми, що частіше висівались із гнійних вогнищ у хворих одонтогенними абсцесами:
626. У гнійних вогнищах у хворих одонтогенними флегмонами частіше можна виявити:
627. Формування гнійника в м'яких тканинах навколо щелепи частіше пов'язано з:
628. Гнійний ексудат при гнійних лімфаденітах і аденофлегмонах складається з:
629. Гнійний ексудат хворих одонтогенними флегмонами поданий:
630. Особливістю одонтогенних вогнищ запалення є:
631. Повноцінність пломбування каналу зуба складає:
632. Хронічні вогнища запалення при терапевтичному лікуванні періодонтів зникають в усіх випадках:
633. Хронічні вогнища одонтогенного запалення зникають:
634. Найбільш частою причиною алергізації організму, за даними щелепно-лицевих хірургів, є:
635. Нормергічна форма запалення спостерігається при:
636. Гіперергічна форма запалення розвивається при:
637. Гіпоергічна запальна реакція виникає при:
638. Чинник, що не визначає обсяг поразки кісткової тканини при одонтогенному остеомієліті щелепи:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів