Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

30. "Пухлини та пухлиноподібні ураження шкіри"


2600. Епідерміс складається з п'ятьох прошарків. Знайдіть правильну послідовність будови епідермісу :
2601. Епідермоцити - це клітини якого прошарку епідермісу шкіри ?
2602. Меланін виробляється клітинами якого прошарку епідермісу ?
2603. З якого прошарку епідермісу відбувається зроговіння клітин ?
2604. Який прошарок дерми прилягає до епідермісу ?
2605. Товщина гіподерми з віком дитини ?
2606. З якого віку починають функціонувати сальні залози в шкірі ?
2607. З якого віку починають функціонувати потові залози в шкірі ?
2608. Після якого віку спостерігається зменшення товщини епідермісу, гіподерми, довжини фолікулів волосся, атрофія дрібних сальних залоз, ущільнюються і грубіють колагенові й еластичні волокна ?
2609. Шкіра обличчя по товщині, фарбуванню, еластичності і гістологічній будові найбільш близька до шкіри :
2610. Піогенна гранульома - це :
2611. Знайдіть опис папіломатозної вади розвитку шкіри :
2612. Знайдіть опис фібропапіломатозної вади розвитку шкіри :
2613. Знайдіть опис піогенної гранульоми шкіри :
2614. Знайдіть опис невуса шкіри :
2615. Причини розвитку піогенної гранульоми шкіри ?
2616. Невус чи може бути депігментованим ?
2617. Невуси бувають :
2618. Невуси бувають :
2619. Ознакою озлоякіснення невуса не є :
2620. На яку відстань необхідно відступити від видимих країв невуса, висікаючи його на шкірі обличчя ?
2621. На яку відстань необхідно відступити від видимого краю невуса, висікаючи його на шкірі шиї ?
2622. При яких невусах можливо удаватися до поетапного його висічення ?
2623. Обмежений меланоз Дюбрея - це :
2624. Меланома - це :
2625. Синонім піогенної гранульоми ?
2626. Меланома не розвивається на фоні :
2627. Лікування меланоми шкіри ?
2628. На скільки сантиметрів від краю меланоми потрібно відступити при її видаленні ?
2629. Тверда фіброма шкіри складається з :
2630. М'яка фіброма шкіри складається з :
2631. Ангіофіброма шкіри складається з :
2632. Дерматофіброма (гістіоцитома) складається з :
2633. Синонімом базаліоми не є :
2634. По мікроскопічній будівлі базаліома не буває :
2635. Базаліома чи має схильність до звиразкування ?
2636. Дно базаліоми, що звиразкувалася, має такий вигляд :
2637. Базаліома чи може давати метастази ?
2638. Якщо, за якимись причинами, не вдається видалити базаліому, то застосовують :
2639. Тріхоепітеліома - це :
2640. Тріхофолікулома - це :
2641. Фолікулярна кератома - це :
2642. Аденома сальних залоз шкіри - це :
2643. Сірінгоаденома - це :
2644. Циліндрома шкіри - це :
2645. Некротизуюча (звапнена) епітеліома Малерба - це :
2646. Клінічно тріхоепітеліома шкіри має такий вигляд :
2647. Клінічна картина тріхофолікуломи шкіри така :
2648. Фолікулярна кератома шкіри має такий вигляд :
2649. Клінічно циліндрома шкіри має такий вигляд :
2650. Некротизуюча (звапнена) епітеліома Малерба має такий вигляд :
2651. Синонім раку ?
2652. У хворого рак шкіри (по класифікації ТNМ) позначений у такий спосіб - Т1NоМо. Яка це стадія раку ?
2653. Рак нижньої губи Т2NоМо. Яка це стадія поширення раку ?
2654. Рак нижньої губи Т3NоМо. Яка це стадія поширення раку ?
2655. Рак слизової оболонки порожнини рота Т1N1Мо. Яка це стадія поширення раку ?
2656. Рак шкіри обличчя Т2N1Мо. Яка це стадія розвитку раку ?
2657. Рак шкіри слизової оболонки порожнини рота Т3N1Мо. Яка це стадія поширення раку ?
2658. Рак шкіри обличчя Т1N2Мо. Яка це стадія раку ?
2659. Рак шкіри обличчя Т1N3Мо. Яка це стадія раку ?
2660. Рак слизової оболонки порожнини рота Т2N2Мо. Яка це стадія раку ?
2661. Рак слизової оболонки порожнини рота Т2N3Мо. Яка це стадія раку ?
2662. Рак шкіри обличчя Т3N2Мо. Яка це стадія раку ?
2663. Рак шкіри обличчя Т4NоМо. Яка це стадія раку ?
2664. Рак шкіри обличчя Т4N1Мо. Яка це стадія раку ?
2665. Рак шкіри обличчя Т4N2Мо. Яка це стадія раку ?
2666. Рак шкіри обличчя Т4N3Мо. Яка це стадія раку ?
2667. Рак шкіри обличчя Т1N2М1. Яка це стадія раку ?
2668. Рак шкіри обличчя Т2N2М1. Яка це стадія раку ?
2669. Рак шкіри Т1N1М1. Яка це стадія поширення раку ?
2670. Рак шкіри ТоN1М1. Яка це стадія розвитку раку ?
2671. Рак шкіри Т1NоМ1. Яка це стадія раку ?
2672. Яким символом у класифікації ТNМ позначають рецидив раку після проведеного хірургічного лікування ?
2673. Екзофітна (папілярна) форма раку рідко зустрічається на :
2674. Інфільтративна форма раку рідко зустрічається на :
2675. Інфільтрат при інфільтративній формі раку має :
2676. При інфільтративній формі раку патологічний осередок має :
2677. Ракова виразка має такий вигляд :
2678. Сифілітична виразка має такий вигляд :
2679. Туберкульозна виразка має такий вигляд :
2680. Актіномікотична виразка має такий вигляд :
2681. Посттравматична виразка має такий вигляд :
2682. Трофічна виразка має такий вигляд :
2683. Радикальне лікування злоякісних пухлин передбачає :
2684. Паліативне лікування злоякісної пухлини - це:
2685. Симптоматичне лікування злоякісної пухлини - це:
2686. Ліпома має капсулу ?
2687. Коли при ліпомі може з'являтися симптом псевдофлюктуації ?
2688. Тканина ліпоми відрізняється від нормальної жирової тканини :
2689. Як називаються ліпоми, що складаються з бурого жиру ?
2690. Як називається множинний ліпоматоз ?
2691. Жирові вузли при хворобі Маделунга :
2692. При хворобі Маделунга чи є чіткі межі пухлинної тканини ?
2693. З жирової тканини може розвинутися :
2694. Яка пухлина не належить до групи фібром ?
2695. Як називається пухлина, що розвивається із сухожильних і фасціально-апоневротичних структур ?
2696. Десмоїди мають :
2697. Фіброматозні розростання ясен виглядають у такий спосіб :
2698. Ріст фіброматозних розростань прогресує при :
2699. Фіброма, що розташовується в товщі м'яких тканин :
2700. Десмоїд (десмоїдна фіброма) :
2701. Гістіоцитома має :
2702. Фіброма має :
2703. Ліпосаркома має :
2704. Фібросаркома має :
2705. При мізерності клітинних елементів і переважанні колагенових волокон який тип фібросаркоми спостерігається ?
2706. При бідності волокнистих структур і надлишку клітинних елементів спостерігається який вид фібросарком ?
2707. Епулід і периферична гіганськоклітинна гранульома - це одне і теж захворювання ?
2708. Остеобластокластома і центральна гіганськоклітинна гранульома це одне і теж захворювання ?
2709. Епулід - це :
2710. Епуліди поділяються на такі форми :
2711. Гамартома - це :
2712. Гемангіома м'яких тканин - це :
2713. По будові гемангіоми м'яких тканин бувають :
2714. Знайдіть опис капілярної гемангіоми м'яких тканин :
2715. Знайдіть опис рацемозної гемангіоми м'яких тканин :
2716. Знайдіть опис кавернозной гемангіоми м'яких тканин :
2717. Для склерозуючого лікування гемангіом м'яких тканин не використовується :
2718. Існують такі методи лікування гемангіом м'яких тканин :
2719. Лімфангіоми по будові поділяються на :
2720. У який період життя дитини лімфангіома частіше усього найбільш інтенсивно збільшується в розмірах :
2721. Лімфангіома :
2722. Лімфангіома :
2723. Лімфедема - це :
2724. Розрізняють такі варіанти лімфедеми губ :
2725. Злоякісні пухлини, що розвиваються зі стінки кровоносних судин:
2726. Злоякісна пухлина, що розвивається зі стінки лімфатичної судини :
2727. Якщо судинна пухлина росте з ендотелію стінки судин, то вона називається :
2728. Якщо судинна пухлина росте з зовнішньої стінки судин, то вона називається :
2729. Як називаються неврогенні пухлини м'яких тканин, що розвиваються з оболонок периферичних нервів ?
2730. Як називаються неврогенні пухлини м'яких тканин, що розвиваються з оболонок парагангліонарних структур ?
2731. Неврілеммома - це синонім якої пухлини ?
2732. Шваннома - це синонім якої пухлини ?
2733. Неврологічна симптоматика при невріномах у щелепно-лицевій ділянці спостерігається :
2734. При яких взаємовідносинах пухлини і нервового стовбура спостерігається мінімальна неврогенна симптоматика ?
2735. При яких взаємовідносинах пухлини і нервового стовбура спостерігається максимальна неврогенна симптоматика ?
2736. Нейрофіброматоз - це :
2737. Для хемодектоми характерно :
2738. Неврома - це :
2739. Мезенхімома - це пухлина, що складається з :
2740. Мезенхімома - це :
2741. Хрящова тканина може зустрічатися в мезенхімомі ?
2742. Мезенхімома чи може ослизнюватися ?
2743. Рабдоміома - це доброякісна пухлина, що складається з клітин :
2744. Лейоміома - це доброякісна пухлина, що складається з клітин :
2745. Міобластома володіє :
2746. Озлоякіснена рабдоміома - це :
2747. Рінофіма - це :
2748. Рабдоміома - це пухлина, що :
2749. У хв.похил.віку на червон.облям.губи на протязі 1 міс є ерозія овальн.форми біля 1 см з гладким червонув.дном,не кров.,безболіс.По краях епітелій припіднят.у вигляді валика.Місцями вкрита шкіркою,видал.якої супроводж.кровлив.У хв-го?
2750. У хворого є множинне число пухирів на слизовій оболонці порожнини рота і губах, а також шкірі. Позитивний симптом Нікольського, а в мазках-відбитках виявлені клітини Тцанка. Яке захворювання здогадно є в цього хворого ?
2751. У хв.похил.віку є поодин.ерозії і виразки на СОПР,що розташ.на фоні щільн.ділянок сіруватого кольору з чітк.межами(нагадує наліт,що не знім.навіть при інтенс.пошкряб.).Осередки щільнуваті на дотик,шорсткуваті,безбол.В цього хв-го є?
2752. У хв.похил.віку є виразка округ.форми,розташ.на слиз.щоки.Краї її інфільтр.,дно м'яке і вкрито нальотом фібрину,не кров.Виразка з'яв.після носіння знім.зуб.протеза.Після її появи протез хв.не носить,але за місяць вона не зникла.Це
2753. У хв.молодого віку на черв.облям.губи є обмеж.утвор.півкулеподібної форми діам.до 0,5см,щільн.консист.Поверхня сірувато-рожев.кольору з невеличкою кіль-тю щільносидяч.білісув.лусочок.Епітелій навколо не змін.Імовірний діагноз ?
2754. На слиз.обол-ці ниж.губи в хв.є обмеж.осередок яскраво-черв.кольору з бархатистою поверх.,що злегка лупиться.Мікроскопіч.-виявлені поліморф.клітини багатошар.плоськ.епітелію,явища вогнищ.дискератозу відсутні.Діагноз захворювання ?
2755. Захвор.почалося з появи на шкірі щоки щільн.,припідн.над шкірою вузла з діл.западіння в центрі,заповн.рогов.масами.Через 3-4 тижні це утвор.досягло 2см у d.Хар-ною морфолог.ознакою був вогнищ.акантоз,наявність "рогової чаші".В хв-го?
2756. У хв-го на шкірі губи є поодинокий роговий виступ,що конічно звужується до вершини.Ширина утворення біля 0,4 см,у довжину до 0,6 см,безболісний,сірого кольору.Утворення має шарувату будову.Яке захворювання виявлене в хворого ?
2757. У хв-го 3 міс тому на шкірі обличчя з'явилося поодиноке,безбол.утворення,округл.форми,розміром до 1см у d.Колір-синюшно-черв.,з зернист.поверхнею(схоже на ягоду малини).Розташ.на ніжці.Після травми легко кровить.В хворого є?
2758. На шкірі обличчя у поодинока щільна і безболісна папула коричневого кольору, розміром 0,5 х 0,5 см, форма округла. У центрі папули росте волосся. Яке захворювання шкіри виявлено в хворого ?
2759. У хв-го на фоні пігмент.невусу 3 міс тому з'явилася виразка з темно-коричневим дном.Розміри виразки 0,5 х 0,5 см.Регіонарні лімфовузли місяць тому збільшилися в розмірах,щільні,безболісні.Який діагноз Ви встановите в хворого ?
2760. У хв-го 2р тому на шкірі щоки з'явилася безболісна пухлина щільної консистенції,що виступає над поверхнею шкіри.Утворення рухливе,має колір нормальної шкіри,поверхня пухлини гладка.Яке захворювання шкіри виявлено в хворого ?
2761. На шкірі в діл.внутр.кута ока півроку тому з'яв.вузлик(В)з сочевичне зерно,виступ.над поверх.шкіри.Пухл.щільн.консист.,матово-білого кольору.В розташ.на бляшці.Після видал.В вияв.,що структур.одиницею пухл.є базаліомні тяжі.Діагноз?
2762. На шкірі ниж.губи 3 міс тому з'яв.щільна пухл.0,5 х 0,5см на широкій ніжці.Поверхня-горбист.,вкрита рогов.лусочками.Після травми пухл.звиразк.,виник.часті кровотечі з боку дна виразки.Навколо виразки-інфільтр.тканини.Діагноз ?
2763. У хв.є пухлина 2,5 х 3см,кулеподібної форми,локаліз.в м'яких тк-нах підпідборідк.ділянки.М'якої консист.,з гладк.поверхнею,межі нечіткі,рухлива,безбол.Шкіра над нею в кольорі не змінена,збирається в складку.Яка це пухлина ?
2764. У товщі м'як.тканин підпідборідк.ділянки в хв-го локаліз.пухлина щільн.консист. 2 х 2см.Пухлина округ.форми з гладкою поверхнею,відмеж.від навкол.тканин,рухлива,безбол.,не пов'яз.з навкол.тк-нами.Даний клінічний опис - це ?
2765. На язич.поверхнях ниж.щел.в діл.молярів є сливоподібні пухлини щільн.консист.1,5 х 2,5см.Між зубами і пухл.є щілина,де накопич.залишки їжи.Утвор.вкрите незмін.слиз.оболонкою,з гладкою поверхнею,малорух.,безбол.Яка це пухлина ?
2766. На яснах альвеол.відростка верх.щелепи є обмеж.часточкове утворення,що розташов.в діл.ікла і премолярів.Пухлина щільн.консист.,безбол.,не кровить,у вигляді стовщення ясен.Ікло і премоляри рухливі, безболісні.Це утворення ?
2767. У хв-го є безбол.розростання ясен у шийки зуба темно-черв.кольору,неправ.форми,горбистої будови.Поверхня утвор.гладка,вкрита незмін.слиз.оболонкою,не кровить,щільна на дотик.Поручрозташ.зуби нерух.Яке це захворювання ?
2768. У хв-го є безболісне розростання ясен у шийки зуба яскраво-червоного кольору,неправильної форми,горбисте,м'якої консистенції,легко кровить(як після травми,так і самостійно).Якому захворюванню відповідає даний клінічний опис ?
2769. У хв-го в м'яких тк-нах підпідборідк.ділянки є безбол.пухлина м'якої консист.,без чітких меж.Шкіра над пухл.у кольорі не змін.При стиск.пухлини вона зменш.в розмірах,а при нахилі голови-збільш.Яке це захворювання ?
2770. У хв-го в м'як.тк-нах дна порожнини рота є пухлиноподібне утвор.у вигляді дифузного розростання.Шкіра над пухл.у кольорі не змін.Пухл.м'як.консист.,безбол.При стиск.вона змінює форму.Пункція-світла рідина.Яке це захворювання ?
2771. У хв.в товщі м'як.тканин бічної поверхні шиї є щільне,округ.утворення,з чітк.контурами 2,5см у d,безбол.Хар-на наявність зміщ.в горизонт.напрямку й обмеження рух.у вертик.При пальп.визнач.пульсація утвор.,при аускульт.-шум.Це ?
2772. У хв.в товщі м'як.тканин бічної поверхні шиї є щільно-еласт.консист.утворення,округ.форми,з чітк.контурами 3,5см у d.Патоморфолог.-пухлина склад.з жир.,фіброз.,судин.і хрящ.тканини,а так само ділянок ослизніння.В хворого була видалена ?
2773. У хв.є збільш.шийні лімф.вузли з двох сторін,щільно-еласт.консист.,малорух. Скарги:слабкість,нездуж.,швидка втома,період.підвищ.тем-ри тіла до 38град.С,сверб.шкіри.У лаб.аналізах-еозинофілія.При пункції-клітини Штернберга.В хв-го ?
2774. У хв.70р. у діл.верхівки і крил носа є горб.новоутвори 2,5 * 3см,м'як.консист.з блиск.сальною поверх.,багряного-синюш.кольору.На поверх.шкіри-телеангіоектазії.При стиск.утвор.з вічок сальних залоз виділ.смерд.шкірне сало.Який діагноз ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів