Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

28. "Еозинофільна гранульома"


2559. Синонім еозинофільної гранульоми :
2560. Еозинофільна гранульома - це :
2561. Які форми еозинофільної гранульоми щелеп виділяють :
2562. У початковому періоді розвитку еозинофільної гранульоми щелепи атрофія кісткової тканини спостерігається з боку :
2563. Чи можуть зустрічатися ерозії або виразкові поразки слизової оболонки альвеолярного відростка при еозинофільній гранульомі щелеп ?
2564. Еозинофільна гранульома щелепи рентгенологічно характеризується :
2565. У чому полягає лікування еозинофільної гранульоми щелепи ?
2566. Після обстеження хворому встановлений діагноз амелобластоми нижньої щелепи. Який метод лікування Ви застосуєте даному хворому ?
2567. Після обстеження хворому встановлений діагноз фіброми нижньої щелепи. Який метод лікування Ви застосуєте даному хворому ?
2568. Після обстеження хворому встановлений діагноз одонтоми нижньої щелепи. Який метод лікування Ви застосуєте даному хворому ?
2569. Після обстеження хворому встановлений діагноз фібросаркоми нижньої щелепи. Який метод лікування Ви застосуєте даному хворому ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів