Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

26. "Пухлини та пухлиноподібні захворювання щелеп і м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки"


2192. Кіста щелепи - це:
2193. Псевдокіста
2194. Кісти щелеп можуть бути:
2195. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
2196. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
2197. Яка кіста щелепи не належить до одонтогенних ?
2198. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
2199. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
2200. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
2201. Яка кіста щелепи належить до одонтогенних ?
2202. Які кісти щелеп можуть бути апікальними ?
2203. Які кісти щелеп можуть бути субперіостальними ?
2204. Які кісти щелеп можуть бути резідуальними ?
2205. Синонім глобуломаксилярної кісти ?
2206. Синонім носопіднебінної кісти ?
2207. Синонім носоальвеолярної кісти ?
2208. Де більш високий тиск - у кісті або в кістці ?
2209. Яким епітелієм частіше усього вистелена оболонка радікулярної кісти ?
2210. Чи може холестерин міститися в оболонці радікулярної кісти ?
2211. Симптом парестезії губи при рості радікулярної кісти виявляється при її локалізації:
2212. Валик Гербера - це:
2213. Ріст кісти верхньої щелепи убік верхньощелепної пазухи:
2214. При якій локалізації кісти на нижній щелепі вона викликає деформацію кістки з язичної сторони ?
2215. По мірі росту кісти на нижній щелепі чи втягується нервово-судинний пучок у патологічний процес ?
2216. Яка умова необхідна для того, щоб виник симптом Дюпюітрена ?
2217. Конвергенція - це :
2218. Дивергенція - це :
2219. При нагноєнні кісти щелепи не виникає :
2220. При загостренні запального процесу в кісті її межі рентгенологічно :
2221. Періодонтальна щілина кореня причинного зуба в радікулярній кісті :
2222. Корінь причинного зуба в радікулярній кісті :
2223. Субперіостальна кіста виникає при розростанні гранульоми причинного зуба, розташованої :
2224. Резідуальна кіста щелепи - це :
2225. При субперіостальній кісті на рентгенограмі частіше виявляється :
2226. Межі верхньощелепної пазухи на рентгенограмі :
2227. Де можна виявити деформацію кістки при розростанні кісти в області різців із боку твердого піднебіння ?
2228. На якій щелепі частіше усього локалізуються радікулярні кісти в дітей ?
2229. Які зуби частіше усього бувають причиною розвитку радікулярних кіст у дітей ?
2230. При розкритті кістозної порожнини нижньої щелепи в ній помітний рельуф зачатків постійних зубів, покритих кістозною оболонкою. Яка це кіста ?
2231. У якому випадку в людей похилого віку в пунктаті радікулярної кісти можна виявити вміст бурого кольору ?
2232. На рентг.ниж.щел.є гомоген.розрідж.(Р)кістк.тк-ни в ментал.відділі з чітк.межами.У зону Р звернені інтакт.зуби.При опер.втручанні,після відшарув.слиз.-окіст.клаптя,у проекції Р вияв.конгломерат фіброз.(рубц.)тканин.Яке захвор.у хв-го ?
2233. У якому віці частіше зустрічаються фолікулярні кісти ?
2234. Розвиток фолікулярної кісти чи пов'язаний з наявністю гангренозного зуба?
2235. При фолікулярній кісті "причинний" зуб :
2236. При фолікулярній кісті оболонка прикріплюється до "причинного" зубу :
2237. Вміст амелобластоми нижньої щелепи частіше усього буває :
2238. Вміст остеобластокластоми частіше буває :
2239. Остаточний діагноз при диференціальній діагностиці кісти й амелобластоми нижньої щелепи встановлюється на підставі :
2240. Корені зубів у зоні остеобластокластоми :
2241. Рентгенографічно амелобластома нижньої щелепи виявляється у вигляді :
2242. Фолікулярні кісти розвиваються з :
2243. Періодонт зуба утворюється з :
2244. Фолікулярні кісти можуть виникати :
2245. У фолікулярній кісті присутні :
2246. Фолікулярна кіста розвивається :
2247. Чи можуть зустрічатися зубонемістячі фолікулярні кісти ?
2248. Частіше усього фолікулярна кіста розвивається (виникає) :
2249. У якій кісті частіше спостерігається зроговіння багатошарового плоського епітелію ?
2250. Чи може розвиватися фолікулярна кіста із понадкомплектного зуба ?
2251. Чи можуть фолікулярні кісти бути множинними ?
2252. На рентгенограмі нижньої щелепи є гомогенне розрідження кістк.тканини округлої форми,розміром до 3 см у діаметрі.Межи розрідження чіткі.У порожнину звернена коронкова частина зуба,що не прорізався.Якому діагнозу відповідає опис ?
2253. Які кісти пов'язані з патологією прорізування зубів ?
2254. На рентг.ниж.щел.є гомогенне розрідження(Р) кістк.тк-ни в обл.кута і гілки,розміром до 3 см.Р округлої форми з чітк.межами.Існуюча порожнина сполуч.з серпоподібним Р,розташов.за зубом мудрості.На підставі опису поставте діагноз?
2255. Чи може парадентальна кіста бути резідуальною ?
2256. Що не є синонімом епідермоїдної кісти ?
2257. Що не є синонімом епідермоїдної кісти ?
2258. Від якої кісти відходять епітеліальні тяжі з наступним розвитком "дочірніх" кіст ?
2259. Яка з кіст заповнена кашицеподібним (атероматозним) вмістом ?
2260. Яким епітелієм вистелена епідермоїдна кіста ?
2261. Епідермоїдні кісти частіше виявляються у вигляді :
2262. Патогенез неодонтогенних кіст щелеп пов'язаний з :
2263. Синонім неодонтогенних кіст щелеп ?
2264. Чи локалізуються фісуральні кісти на нижній щелепі ?
2265. Фісуральні кісти локалізуються на :
2266. Кіста різцевого каналу розвивається з :
2267. Глобуломаксилярна кіста розвивається з :
2268. Носоальвеолярна кіста розвивається з :
2269. Носопіднебінний канал зв'язує :
2270. Носопіднебінні кісти (кісти різцевого каналу) виникають :
2271. Кісти, що розвиваються у верхньому відділі носопіднебінного каналу вистлані:
2272. Кісти, що розвиваються в нижньому відділі носопіднебінного каналу вистелені:
2273. Місце розташування носопіднебінної кісти ?
2274. Місце розташування глобуломаксилярної кісти ?
2275. Місце розташування носоальвеолярної кісти ?
2276. На вн/рот.рентг.є ділянка гомоген.розрідж.кістк.тк-ни округ.форми до 1,5 см з чітк.межами.У проекції розрідж.розташов.інтакт.22 та 23 зуби.Є диверг.коренів.Період.щілина цих зубів збереж.На підставі рентг.який діагноз Ви встановите ?
2277. Цистектомія - це :
2278. Цистотомія - це :
2279. Бічні розтини слизової оболонки альвеолярного відростка, при видаленні кісти щелепи, варто робити :
2280. Аутолізу кров'яного згустка (після цистектомії) сприяє :
2281. Чим не рекомендується (у даний час) заповнювати внутрішньокісткові порожнини після цистектомії ?
2282. Чим у даний час не рекомендується заповнювати внутрішньокісткові порожнини після цистектомії ?
2283. Пластична цистектомія - це :
2284. Як відбувається регенерація післяопераційного кісткового дефекту щелепи (після цистектомії) ?
2285. Максимальний термін повного відновлення кісткового дефекту при видаленні кісти щелепи розміром до 2 см у діаметрі ?
2286. Середній термін повного відновлення кісткового дефекту при видаленні кісти щелепи великих розмірів ?
2287. Кістковий дефект після видалення кісти великих розмірів, при завершенні регенерації кістки, у центральній ділянці виконаний :
2288. Особливість хірургічного лікування (цистектомії) радікулярних кіст щелеп полягає в тому, що :
2289. Особливість хірургічного лікування (цистектомії) фолікулярних кіст щелеп полягає в тому, що :
2290. Особливість хірургічного лікування (цистектомії) парадентальних кіст щелеп полягає в тому, що :
2291. Особливість оперативного лікування епідермоїдних кіст щелеп полягає в тому, що :
2292. Особливість видалення кіст, що проросли у верхньощелепну пазуху полягає в тому, що :
2293. Особливість лікування кіст щелеп, що нагноїлися, полягає в тому, що :
2294. До вроджених кіст м'яких тканин щелепно-лицевої області не належать :
2295. До вроджених кіст м'яких тканин щелепно-лицевої області не належать:
2296. До вроджених кіст м'яких тканин щелепно-лицевої області не належать :
2297. Які кісти належать до вроджених пухлиноподібних утворень ?
2298. Які кісти належать до вроджених пухлиноподібних утворень ?
2299. Які кісти належать до вроджених пухлиноподібних утворень ?
2300. Які кісти належать до вроджених пухлиноподібних утворень ?
2301. Дермоїдні кісти розвиваються як вада розвитку :
2302. Бранхіогенні кісти розвиваються з :
2303. Стінка дермоїдної кісти складається з яких прошарків шкіри ?
2304. Стінка епідермоїдної кісти складається з яких прошарків шкіри ?
2305. У оболонці якої кісти знаходяться (є) сальні і потові залози ?
2306. Синонім дермоїдів (дермоїдної кісти) ?
2307. Синонім бічної кісти шиї ?
2308. Синонім серединної кісти шиї ?
2309. При нагноєнні епідермоїдної кісти епітеліальна вистелка може бути відсутня. На підставі яких патогістологічних даних встановлюється в цьому випадку діагноз епідермоїдної кісти ?
2310. Диференційно - діагностичний критерій, по якому можна відрізнити епідермоїдну кісту і хронічний гнійний лімфаденіт ?
2311. Діагностичний критерій, що відрізняє дермоїдну кісту м'яких тканин дна порожнини рота і шиї ?
2312. По опису знайдіть утворення, що не є епідермоїдом, а більше відповідає метастазу злоякісної пухлини в м'які тканини шиї ?
2313. Знайдіть діагностичні критерії, що відповідають не епідермоїдній, а тіреоглосальній кісті :
2314. Чи може тіреоглосальна кіста розташовуватися в області кореня язика ?
2315. Кісти кореня язика мають патогенез :
2316. Тіреоглосальні кісти поділяються на :
2317. Повна серединна нориця шиї може відчинятися на шкірі :
2318. Внутрішній отвір повної серединної нориці відчиняється :
2319. Нориці привушної області відчиняються :
2320. Внутрішній отвір нориці, що походить із ІІ-гої зябрової кишені відчиняється:
2321. Внутрішній отвір нориці, що походить із ІІІ-ої зябрової кишені відчиняється :
2322. Внутрішні отвори бранхіогенних нориць, що походять із ІІ-гої і ІІІ-ої зябрових кишень відчиняються :
2323. Знайдіть в описі хід зовнішньої неповної серединної нориці шиї :
2324. По опису знайдіть хід внутрішньої неповної серединної нориці шиї :
2325. По опису знайдіть хід зовнішньої неповної бічної нориці шиї :
2326. По опису знайдіть хід внутрішньої неповної бічної нориці шиї :
2327. По опису знайдіть хід повної бічної нориці шиї :
2328. По опису знайдіть хід повної серединної нориці шиї :
2329. При якому виді кіст звичайно при ковтанні (ковтальних рухах) вони зміщаються догори ?
2330. Внутрішній прошарок серединних кіст і нориць шиї вистелений яким епітелієм?
2331. Лікування серединних кіст шиї :
2332. У дітей лікування найкраще проводити у віці дитини :
2333. При серединних кістах шиї :
2334. Рецидив під'язичних кіст пов'язаний частіше усього з тим, що :
2335. Одним з ускладнень, що може виникнути в післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні серединних кіст шиї, буває :
2336. Синонімом бічної кісти шиї не є :
2337. Аномалії розвитку якої пари зябрових кишень призводять до утворення бічних кіст і нориць шиї ?
2338. Аномалії розвитку якої пари зябрових кишень призводять до утворення кіст і нориць привушної області ?
2339. З яких зябрових кишень не утворюються кісти і нориці в зв'язку з їхнім недорозвиненням ?
2340. Які захворювання передують виникненню бічних кіст і нориць шиї ?
2341. Бічна кіста шиї розташовується :
2342. Верхній полюс бічної кісти шиї частіше розташовується :
2343. Медіально бічна кіста шиї розташовується :
2344. Округле,м'яке пухлиноподібне утворення розташ.попереду кивального м'яза.При пальп.спадається,передає перистальт.хвилю при ковтанні. При їжі дещо збільшується в розмірах і після прийому їжи болі посилюються. Яке це утворення ?
2345. Яка патоморфологічна ознака вказує на те, що бічна кіста розвивається з залишків зябрового апарату ?
2346. Патоморфологічний симптом, що вказує на те, що бічна кіста шиї розвилася з ектодерми ?
2347. Патоморфологічний симптом, вказуючий на те, що бічна кіста шиї розвилася з ентодерми ?
2348. Лікування бічних кіст шиї :
2349. Чи може бранхіогенний рак розвинутися з бічної кісти шиї ?
2350. До вад розвитку якої зябрової дуги належать кісти і нориці привушної ділянки ?
2351. Кісти і нориці привушної ділянки бувають :
2352. Куди може проникати нориця привушної ділянки ?
2353. Яким епітелієм може бути вистелена внутрішня стінка кісти або нориці привушної ділянки ?
2354. Лікування кіст і нориць привушної ділянки :
2355. Атерома - це ретенційна кіста :
2356. При якому захворюванні шкіра в ділянці устя вивідної протоки спаяна з пухлиноподібним утворенням ?
2357. Який вміст в атеромі ?
2358. Видалення атероми проводять з висіченням ділянки шкіри, розташованої над нею (втягнутість) ?
2359. Кісти слизових залоз верхньощелепних пазух бувають :
2360. Кісти слизових залоз верхньощелепних пазух бувають :
2361. Чим вистелена ретенційна кіста слизових залоз верхньощелепних пазух ?
2362. Чим вистелена лімфангіектатична кіста слизових залоз верхньощелепних пазух ?
2363. Мукоцеле - це :
2364. Хворим з кістами слизових залоз верхньощелепних пазух проводять:
2365. Посттравматичні кісти м'яких тканин :
2366. У хв-го 37р.при рентг.зубів виявлена кіста в ділянці інтакт.22 і 23 зубів.Клініч.-безбол.випин.в присінок порож.рота,а при ріноскопії вияв.,що вона проросла в порож.носа.Пункція-прозора рідина з крист.холестерину.В хв-ого кіста
2367. Хв.19р. звернувся з скаргами на болі ниючого хар-ру в діл.кута ниж.щел.При огляді вияв.,що 38 зуб з цієї сторони не проріз.На рентг.є гомоген.розрідж.кістк.тк-ни округ.форми біля 2 см, що розташ.за 38 зубом,який не проріз.Це кіста
2368. При огляді хв.17р.на верх.щел.зправа виявлено ікло,що не проріз.На рентг.визнач.гомоген.розрідж.кістк.тк-ни овальн.форми з чітк.межами,у порож.цього розрідж.зверн.коронк.частина зуба,що не проріз.,а корінь-за межами кісти.Це кіста
2369. У хворого при обстеженні встановлений діагноз зовнішньої неповної серединної нориці шиї. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого?
2370. У хворого при обстеженні встановлений діагноз повної тіреоглосальної нориці шиї. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого?
2371. При обстеженні хворого в нього встановлений діагноз неповної зовнішньої бічної нориці шиї. Яке лікування варто застосувати в хворого?
2372. При обстеженні хворого в нього встановлений діагноз неповної внутрішньої бічної нориці шиї. Яке лікування потрібно застосувати в цього хворого?
2373. Остеоми поділяються на :
2374. Для компактної остеоми характерно :
2375. Для губчастої остеоми характерно :
2376. Остеома являє собою :
2377. До екзостозів належать :
2378. Рентгенографічна картина губчастої остеоми щелепи :
2379. Рентгенографічна картина компактної остеоми щелепи :
2380. Патологічне розростання кісткової тканини в результаті попередніх одонтогенних і неодонтогенних запальних процесів - це :
2381. Знайдіть рентгенологічний опис остеоми :
2382. Знайдіть рентгенологічний опис осифікуючого періоститу :
2383. Знайдіть рентгенологічний опис одонтоми :
2384. Знайдіть рентгенологічний опис остеоїд - остеоми :
2385. При остеомі операція полягає в тому, що :
2386. При екзостозі операція полягає в тому, що :
2387. Який основний симптом наявності в щелепі остеоїд - остеоми ?
2388. Ширина ободка склерозованої кістки, розташованого навколо патологічного осередку при остеоїд - остеомі, має пряму залежність від :
2389. До неостеогенних пухлин щелеп належать :
2390. Остеобластома локалізується :
2391. Клінічні симптоми, характерні для остеобластом :
2392. Знайдіть рентгенологічний опис кістозної форми остеобластоми :
2393. Знайдіть рентгенологічний опис комірцевої форми остеобластоми :
2394. Знайдіть рентгенологічний опис солідної форми остеобластоми :
2395. Знайдіть рентгенологічний опис літичної форми остеобластоми :
2396. Лікування остеобластом полягає в тому :
2397. Чи можливо озлоякіснення остеобластоми щелепи ?
2398. Синонімом осифікуючої фіброми щелепи є :
2399. Клінічно осифікуюча фіброма щелеп протікає як :
2400. Рентгенологічно осифікуюча фіброма нагадує :
2401. Яке рентгенологічне розходження між осифікуючою фібромою і фіброзною остеодисплазією? При осифікуючій фібромі :
2402. Лікування осифікуючої фіброми полягає в такому :
2403. Синонімом остеосаркоми не є:
2404. Синонімом остеосаркоми не є:
2405. Остеосаркома щелепи в осіб похилого віку не зустрічається на фоні :
2406. Остеосаркома щелепи рано метастазує в :
2407. Остеосаркоми щелеп - це :
2408. Для остеобластичної остеосаркоми характерна така морфологічна характеристика :
2409. Для остеолітичної (остеокластичної) остеосаркоми характерна така морфологічна характеристика :
2410. Остеосаркома щелепи при пальпації її :
2411. Інтактні зуби в зоні остеосаркоми :
2412. При остеосаркомі щелепи чи страждає загальне самопочуття хворих ?
2413. Для центральної остеосаркоми щелепи першими симптомами будуть :
2414. Для периферичної остеосаркоми щелепи першим симптомом буде :
2415. Остеобластична форма саркоми щелепи частіше зустрічається :
2416. Остеолітична форма саркоми щелепи частіше зустрічається :
2417. Спікули характерні для такої пухлини :
2418. При остеосаркомі щелепи проводять :
2419. Остеосаркома чи може проростати в м'які тканини ?
2420. Хондрома щелепи чи може озлоякіснюватися ?
2421. Енхондрома розташована :
2422. Екхондрома розташована :
2423. Інтактні зуби, що знаходяться в товщі хондроми :
2424. Рентгенологічно хондрома щелепи виявляється у вигляді :
2425. Лікування хондроми щелепи :
2426. Синонім остеохондроми :
2427. Остеохондрома частіше локалізується на нижній щелепі в ділянці :
2428. Первинна хондросаркома щелепи :
2429. Вторинна хондросаркома щелепи :
2430. Центральна хондросаркома - це :
2431. Периферична хондросаркома - це :
2432. У якої злоякісної пухлини найбільш виражена агресивність плину ?
2433. У якої злоякісної пухлини найменш виражена агресивність плину ?
2434. Херувізм - це :
2435. Хвороба Олбрайта - це :
2436. Херувізм чи належить до фіброзної остеодисплазії ?
2437. Хворобу Олбрайта чи варто віднести до фіброзної остеодисплазії ?
2438. Чи втягуються м'які тканини в патологічний процес при фіброзній остеодисплазії ?
2439. Деформуючий остоз (хвороба Педжета) - це :
2440. Херувізм - це :
2441. Хвороба Олбрайта - це :
2442. Стан, називаний як lеопtіаsіs оssеа спостерігається при :
2443. При херувізмі деформація обличчя з віком :
2444. Херувізм потребує :
2445. Остеодисплазія - це :
2446. Остеодистрофія - це :
2447. Процес остеогенезу при остеодистрофії може бути порушений на якій його стадії ?
2448. До остеодисплазії не належить :
2449. Дизостоз - це :
2450. Щелепно-лицевий дизостоз (синдром Франческетті- Цвалена) характеризується:
2451. Щелепно-черепний дизостоз (синдром Петерс-Хевельса) характеризується:
2452. Черепно-лицевий дизостоз (синдром Крузона) характеризується:
2453. Остеодистрофія не буває :
2454. При тіреотоксикозі може спостерігатися яка остеодистрофія ?
2455. При гіпотіреозі може спостерігатися яка остеодистрофія ?
2456. Паратіреоїдна остеодистрофія - це остеодистрофія :
2457. При застосуванні яких препаратів може виникнути остеодистрофія ?
2458. Ангіонейротрофічна остеодистрофія в щелепно-лицевій ділянці спостерігається при :
2459. У хворого встановлений діагноз: остеобластома нижньої щелепи. Яке лікування Ви застосуєте ?
2460. У хворого встановлений діагноз: хондрома нижньої щелепи. Яке лікування Ви застосуєте ?
2461. У хворого встановлений діагноз периферичної остеоми (екзостозу) нижньої щелепи. Зазначте варіант Вашого лікування ?
2462. У хворого встановлений діагноз остеосаркоми нижньої щелепи. Зазначте правильний варіант лікування ?
2463. Амелобластоми розвиваються з :
2464. Яка з пухлин не належить до амелобластом ?
2465. Для амелобластом характерний :
2466. Нехарактерний ріст амелобластом :
2467. Де частіше локалізуються амелобластоми ?
2468. Знайдіть неіснуючий варіант гістологічної будови справжньої амелобластоми :
2469. Синонім амелобластичної фіброми :
2470. Ріст амелобластом :
2471. Типова рентгенологічна картина амелобластом :
2472. Лікування амелобластом полягає :
2473. Чи можливий проріст амелобластоми з щелепи в м'які тканини?
2474. Чи можуть озлоякіснюватися амелобластоми ?
2475. Під терміном "амелобластома" припускауться :
2476. З епітеліального компонента амелобластоми може розвинутися :
2477. З мезенхімального компонента амелобластоми може розвинутися :
2478. На скільки сантиметрів потрібно відступити убік здорових тканин від рентгенологічно видимих меж амелобластоми нижньої щелепи при резекції?
2479. Амелобластома - це пухлина :
2480. Одонтома - це :
2481. Одонтома складається з :
2482. Проста одонтома побудована з :
2483. Складна одонтома побудована з :
2484. Коронкові або кореневі одонтоми варто віднести до якої групи одонтом :
2485. Змішані одонтоми складаються з :
2486. Складові одонтоми складаються з :
2487. Чи існують достовірні критерії для диференціювання змішаної і складової одонтом ?
2488. Одонтоми мають капсулу ?
2489. Одонтома росте:
2490. Одонтома, сформувавшись у визначеному віці :
2491. Одонтома може не викликати болючі відчуття ?
2492. Чи може одонтома інфікуватися і нагноїтися ?
2493. Основний метод діагностики одонтом ?
2494. При одонтомі на рентгенограмі нижньої щелепи є така симптоматика :
2495. По рентгенщільності тканини яке утворення найбільш щільне ?
2496. Лікування одонтом полягає в такому :
2497. Що є джерелом росту пухлини ?
2498. Цементома розвивається з :
2499. Синонім справжньої цементоми :
2500. На рентгенівському знімку цементоми частіше мають вигляд :
2501. Остаточний діагноз цементоми можна встановити після :
2502. Які різновиди або який різновид цементом має капсулу, що оточує пухлину ?
2503. Які з цементом піддаються тільки хірургічному лікуванню ?
2504. Які з цементом не потребують хірургічного лікування ?
2505. У залежності від гістологічної будови внутрішньокісткові фіброми не бувають :
2506. На рентгенограмі щелепи внутрішньокісткова фіброма визначається у вигляді :
2507. Фіброма, по рентгенологічній картині, нагадує :
2508. Внутрішньокісткові фіброми лікуються шляхом проведення :
2509. У якої злоякісної пухлини найбільш агресивний характер плину ?
2510. Макроскопічно внутрішньокісткова фібросаркома подана :
2511. Рентгенологічна симптоматика внутрішньокісткової фібросаркоми нагадує :
2512. Внутрішньокісткові фібросаркоми бувають :
2513. Хірургічне лікування внутрішньокісткової фібросаркоми полягає в :
2514. Міксома - це пухлина, побудована з :
2515. Міксома - це пухлина, що :
2516. Міксома і міксофіброма - це :
2517. Міксома щелепи на рентгенограмі виявляється собі у вигляді :
2518. Хірургічне лікування міксом полягає в :
2519. Ретгенологічна картина міксосаркоми щелепи :
2520. Саркома Юінга - це один із варіантів :
2521. Саркома Юінга частіше зустрічається :
2522. По клінічному плину саркома Юінга може нагадувати :
2523. Ретикулосаркома розвивається з :
2524. Ізольована гемангіома щелепи - це :
2525. Поєднана гемангіома щелепи - це :
2526. Гемангіома - це :
2527. Гамартома - це :
2528. Внутрішньокісткової гемангіоми, у залежності від будови, не можуть бути :
2529. Гемангіома склерозуюча (гістіоцитома) - це :
2530. Гемангіоперіцитома - це :
2531. Гемангіофіброма - це :
2532. Гемангіоендотеліома - це :
2533. Внутрішньокісткова гемангіома на рентгенограмі має такий вигляд :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів