Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

25. "Пухлини слинних залоз"


2026. Яка з перерахованих пухлин належить до епітеліальних ?
2027. Дігностичні методи,які відрізняють доброякісні пухлини слинних залоз від кіст м'яких тканин обличчя (епідермоїдні, дермоїдні):
2028. Яка з перерахованих пухлин належить до неепітеліальних ?
2029. Синонім плеоморфної аденоми:
2030. У якій залозі найбільш часто утворюється плеоморфна аденома ?
2031. Плеоморфна аденома - це пухлина якого походження ?
2032. Ріст плеоморфної аденоми привушної залози:
2033. Чи може спостерігатися коливання розмірів плеоморфної аденоми слинної залози в міру її росту ?
2034. Чи може спостерігатися прискорення росту плеоморфної аденоми слинної залози при доброякісному її рості ?
2035. У плеоморфній аденомі привушної залози чи можуть зустрічатися кістозні порожнини ?
2036. За рахунок чого відбувається різке збільшення розмірів плеоморфної аденоми слинної залози при доброякісному її рості ?
2037. Якої щільності на дотик плеоморфна аденома привушної залози ?
2038. Горбковість плеоморфної аденоми слинної залози:
2039. Якщо плеоморфна аденома подана множинними вузлами, то це вказує:
2040. Айсберг - пухлинами називають плеоморфні аденоми, що локалізуються:
2041. Функція привушної залози при локалізації в ній плеоморфної аденоми:
2042. На сіалограмі плеоморфна аденома привушної залози виявляється:
2043. Чи спостерігається порушення безперервності вивідних протоків залози на сіалограмі в хворого з плеоморфною аденомою привушної залози ?
2044. При яких пухлинах на сіалограмах спостерігається порушення безперервності вивідних протоків ?
2045. З якого відділу піднижньощелепної залози найбільш часто виходить плеоморфна аденома ?
2046. З якого відділу твердого піднебіння частіше росте плеоморфна аденома ?
2047. Якщо плеоморфна аденома росте з малої слинної залози, то при який її локалізації ріст пухлини може супроводжуватися болем ?
2048. Якщо плеоморфна аденома росте з малої слинної залози, то при якій її локалізації пухлина буде малорухомою ?
2049. Плеоморфна аденома:
2050. Чи можуть пухлинні клітини при плеоморфній аденомі у вигляді виростів поширюватися в тканина залози, тобто виходити за межі основного вузла пухлини ?
2051. Чи може енуклеація плеоморфної аденоми гарантувати від рецидиву пухлини ?
2052. Що таке парасіалома ?
2053. Парасіаломи бувають:
2054. Мономорфна аденома складається з:
2055. Плеоморфна аденома складається з:
2056. До мономорфних аденом не належить:
2057. До мономорфних аденом не належить:
2058. До мономорфних аденом не належить:
2059. Не є синонімом оксифільноклітинної аденоми:
2060. Не є синонімом світлоклітинної аденоми:
2061. Не є синонімом аденолімфоми:
2062. Яка з аденом називається пухлиною Уортіна ? :
2063. Аденолімфома - це пухлина:
2064. Аденолімфома - це:
2065. Аденолімфома - це:
2066. Джерелом розвитку мономорфних аденом у:
2067. Аденолімфома чи може містити кістозні порожнини ?
2068. Чим виповнена кістозна порожнина при аденолімфомі ?
2069. Після пункції і повного відсмоктування вмісту аденолімфоми:
2070. На розтині яка з аденом має темно-коричневе забарвлення і часточкову будову, оточену капсулою ?
2071. На підставі анамнезу, клінічної симптоматики і даних сіалографії встановити точний діагноз визначеного виду аденоми:
2072. Яка з перерахованих пухлин не належить до неепітеліальних ?
2073. У якому віці частіше зустрічаються судинні пухлини слинних залоз ?
2074. При розташуванні гемангіоми в товщі залози як вона змінює колір шкіри даної області ?
2075. При фізичній напрузі і нахилі голови униз як змінюється розмір гемангіоми слинної залози?
2076. Як змінюється розмір лімфангіоми слинної залози при фізичній напрузі і нахилі голови ?
2077. Якщо лімфангіому слинної залози стиснути рукою, то її розміри:
2078. Ліпома слинних залоз побудована з жирових часточок:
2079. Ліпома, розташована в товщі слинної залози:
2080. Ліпома, що розташована під капсулою слинної залози:
2081. При невріномі лицевого нерва чи обов'язковий парез мімічної мускулатури обличчя ?
2082. При рості невріноми лицевого нерва чи супроводжується її збільшення болем ?
2083. Чи може зустрічатися первинно злоякісна плеоморфна аденома великих слинних залоз ?
2084. Чи може зустрічатися озлоякіснена форма плеоморфної аденоми великих слинних залоз ?
2085. Чи може зустрічатися доброякісна плеоморфна аденома привушної залози з метастазами, що зберігають доброякісну структуру ?
2086. Чи може зустрічатися проліферуюча плеоморфна аденома великих і малих слинних залоз ?
2087. Що вказує на озлоякіснення плеоморфної аденоми слинної залози?
2088. Що вказує на озлоякіснення плеоморфної аденоми слинної залози?
2089. Чи може спостерігатися при плеоморфній аденомі привушної залози парез мімічної мускулатури обличчя ?
2090. Чи можуть втягуватися в пухлинний процес, при озлоякісненні плеоморфної аденоми привушної залози оточуючі м'які тканини і кістка ?
2091. Чи можуть бути метастази в регіонарних лімфатичних вузлах при плеоморфній аденомі привушної залози ?
2092. Чи можливе розірвання і фрагментація вивідних протоків великих слинних залоз, що виявляються на сіалограмах, при озлоякісненні плеоморфної аденоми привушної залози ?
2093. Як змінюються на сіалограмах вивідні протоки привушної залози при озлоякісненні плеоморфної аденоми ?
2094. Як змінюється паренхіма залози на сіалограмі при наявності у хворого озлоякісненної плеоморфної аденоми привушної залози ?
2095. Чи спостерігається ретенція контрасту при сіалографії привушної залози хворого з озлоякісненною плеоморфною аденомою ?
2096. Як змінюється функція привушної залози при виникненні в ній озлоякісненної плеоморфної аденоми ?
2097. Який метод є вирішальним при встановленні діагнозу озлоякісненної плеоморфної аденоми привушної залози ?
2098. Синонім мукоепідермоїдної пухлини:
2099. Що є джерелом розвитку мукоепідермоїдної пухлини слинних залоз ?
2100. Які розрізняють варіанти клінічного плину мукоепідермоїдної пухлини слинних залоз ?
2101. Яка пухлина має більш злоякісний характер ?
2102. Мукоепідермоїдна пухлина слинних залоз чи може супроводжуватися болем по мірі її росту ?
2103. Чи може мукоепідермоїдна пухлина привушної залози викликати парез мімічної мускулатури обличчя ?
2104. Чи може мукоепідермоїдна пухлина привушної залози метастазувати у регіонарні лімфатичні вузли ?
2105. Чи може мукоепідермоїдна пухлина слинної залози проростати в навколишні м'які тканини ?
2106. Схильна чи мукоепідермоїдна пухлина слинної залози до рецидивування ?
2107. Як змінюється функція слинної залози при розвитку в ній мукоепідермоїдної пухлини ?
2108. Чи може мукоепідермоїдна пухлина містити кістозні порожнини ?
2109. Як змінюється на сіалограмі паренхіма привушної залози при розвитку в ній мукоепідермоїдної пухлини ?
2110. Синонім аденокістозної карциноми:
2111. Синонім циліндроми:
2112. Який ріст характерний для аденокістозної карциноми (циліндроми) слинної залози ?
2113. Яка клінічна ознака характерна для циліндроми слинної залози ?
2114. Ріст циліндроми відбувається:
2115. Чи може спостерігатися поразка лицевого нерва при циліндромі привушної залози ?
2116. Чи може циліндрома, локалізуючись на піднебінні, руйнувати піднебінну платівку ?
2117. Чи може циліндрома слинної залози метастазувати у регіонарні лімфатичні вузли ?
2118. Циліндрома метастазує гематогенним шляхом ?
2119. При циліндромі слинної залози можливе формування кістозних порожнин ?
2120. Функція слинної залози при циліндромі:
2121. Карциноми слинних залоз розвиваються з:
2122. Не існує такої карциноми:
2123. Чи можуть при карциномі слинних залоз болі іррадіювати по ходу гілок трійчастого нерва ?
2124. Чи спостерігається парез мімічної мускулатури обличчя при карциномі слинних залоз ?
2125. Чи можливий некроз пухлини при карциномі слинних залоз ?
2126. При карциномі слинних залоз метастази бувають у:
2127. Чи страждає функція слинної залози при карциномі ?
2128. Чим обумовлене гноблення функції слинної залози при розвитку в ній карциноми ?
2129. При карциномі слинних залоз спостерігаються такі зміни на сіалограмах:
2130. Клінічний плин ацинозноклітинної пухлини слинної залози подібний:
2131. Чи може ацинозноклітинна пухлина метастазувати в лімфатичні вузли ?
2132. Чи може ацинозноклітинна пухлина метастазувати в легені ?
2133. Сіалографічна картина ацинозноклітинної пухлини слинної залози відповідає:
2134. При якій пухлині зустрічаються "сероцити" ?
2135. При лікуванні злоякісних пухлин слинних залоз:
2136. Який метод передопераційного підготування є найбільш ефективним при лікуванні злоякісних пухлин слинних залоз ?
2137. На якому етапі паротидектомії необхідно виділяти стовбур лицевого нерва ?
2138. При частковій паротидектомії:
2139. При субтотальній паротидектомії:
2140. При тотальній паротидектомії:
2141. При пухлинах, що рецидивують, проводять:
2142. Якщо доброякісна пухлина виходить із глибокої частки привушної залози, то проводять:
2143. При якій формі злоякісних пухлин може бути застосований метод тотальної паротидектомії в сполученні з післяопераційною променевою терапією ?
2144. При якій формі злоякісних пухлин може бути застосований метод тотальної паротидектомії в сполученні з післяопераційною променевою терапією ?
2145. При якій формі злоякісних пухлин може бути застосований метод тотальної паротидектомії в сполученні з післяопераційною променевою терапією ?
2146. На який термін після операції паротидектомії накладається давляча пов'язка ?
2147. Як часто після паротидектомії виникає тимчасовий парез мімічної мускулатури будь-якої виразності ?
2148. Чи залежить частота виникнення тимчасового парезу мімічної мускулатури обличчя від віку хворих, оперованих із приводу доброякісних пухлин методом паротидектомії ?
2149. При паротидектомії може виникнути посттравматичний неврит лицевого нерва:
2150. Частота і вага ушкодження нерва при проведенні операції з приводу видалення доброякісних пухлин привушної залози залежить:
2151. При якій паротидектомії найбільш часто виникає посттравматичний неврит лицевого нерва ?
2152. При якій паротидектомії частіше виникає ушкодження всіх гілок лицевого нерва ?
2153. При ушкодженні якої гілки лицевого нерва, при проведенні паротидектомії, спостерігається відсутність змикання повік ?
2154. При ушкодженні якої гілки лицьового нерва, при проведенні паротидектомії, спостерігається порушення рухів верхньої губи ?
2155. При ушкодженні якої гілки лицьового нерва, при проведенні паротидектомії, спостерігається порушення рухів нижньої губи ?
2156. Чи може розвинутися ксерофтальмія при тривалому існуванні посттравматичного невриту виличної гілки лицевого нерва ?
2157. Чи може знижуватися зір при тривалому існуванні посттравматичного невриту виличної гілки лицевого нерва ?
2158. Чи можуть виникати кератокон'юнктивіти при тривалому існуванні посттравматичного невриту виличної гілки лицевого нерва ?
2159. При післяопераційному невриті виличної гілки лицевого нерва видужання наступає через:
2160. У міру видужання, при посттравматичному невриті виличної гілки лицевого нерва, який із симптомів з'явиться першим?
2161. При ушкодженні якої гілки лицевого нерва спостерігається згладженість носогубної складки ?
2162. При посттравматичному невриті щічної гілки лицевого нерва під час посмішки верхня губа зміщується в :
2163. Чи може спостерігатися тимчасовий парез мімічної мускулатури обличчя через погіршення трофіки лицевого нерва при проведенні паротидектомії ?
2164. При посттравматичному невриті лицевого нерва його клінічна симптоматика з'являється:
2165. Тимчасовий парез мімічної мускулатури обличчя, при погіршенні трофіки лицевого нерва, виникає:
2166. Тимчасовий парез мімічної мускулатури обличчя, при погіршенні трофіки лицевого нерва, триває:
2167. При перетинанні якої судини порушується трофіка лицевого нерва ?
2168. При ушкодженні яких нервів спостерігається порушення чутливості шкіри привушної області і вушної раковини при проведенні паротидектомії ?
2169. Слинні нориці частіше спостерігаються при якій паротидектомії ?
2170. При якому виді паротидектомії слинні нориці в післяопераційному періоді не виникають ?
2171. Яка характерна відмінність післяопераційних слинних нориць від посттравматичних ?
2172. Яке найбільш часто використовується лікування післяопераційних слинних нориць ?
2173. "Слинні пухлини" - це:
2174. Сероми - це:
2175. "Слинна пухлина" - виявляється:
2176. Сероми виявляються:
2177. Сероми частіше спостерігаються при якій паротидектомії ?
2178. У якому місці частіше локалізуються "слинні пухлини" після проведення паротидектомії ?
2179. У якому місці частіше локалізуються сероми після проведення паротидектомії ?
2180. При пункції "слинної пухлини" одержуємо:
2181. При пункції сероми одержуємо:
2182. Аурікуло-темпоральний синдром спостерігається після:
2183. Після часткової паротидектомії аурікуло-темпоральний синдром спостерігається в терміни:
2184. Після субтотальної паротидектомії аурікуло-темпоральний синдром виникає в терміни:
2185. Після тотальної паротидектомії аурікуло-темпоральний синдром виникає в терміни:
2186. Гіперемія шкіри при аурікуло-темпоральному синдромі з'являється раніше, ніж поява поту на шкірі ?
2187. "Смакове потіння" - це:
2188. "Смакове потіння" при аурікуло-темпоральному синдромі припиняється:
2189. Гіперемія шкіри при аурікуло-темпоральному синдромі припиняється:
2190. Після якої операції найбільш часто виникають рецидиви пухлин привушних залоз ?
2191. У якому відсотку випадків виникають рецидиви доброякісних пухлин привушної залози при проведенні енуклеації новоутвору ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів