Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

19. "Ускладнення переломів щелеп"


1448. Яке ускладнення не зустрічається після перелому щелеп ?
1449. Яке ускладнення не зустрічається після перелому нижньої щелепи ?
1450. Яке ускладнення найбільш часто зустрічається при переломі нижньої щелепи ?
1451. До яких ускладнень при переломі верхньої щелепи варто віднести емфізему м'яких тканин ?
1452. Нагноєння кісткової рани при переломі нижньої щелепи виникає:
1453. Перелом нижньої щелепи частіше супроводжується:
1454. Як впливають мовні і ковтальні рухи на проникнення слини в щілину перелому ?
1455. Посттравматичні ускладнення частіше виникають при яких переломах ?
1456. Чи може перелом верхньої щелепи ускладнитися нагноєнням кісткової рани ?
1457. Що сприяє нагноєнню кісткової рани при переломі верхньої щелепи ?
1458. Що не є причиною повторного зсуву кісткових уламків при переломі нижньої щелепи ?
1459. Чи можуть впливати виражені ушкодження м'яких тканин в області перелому на розвиток посттравматичного остеомієліту щелепи ?
1460. Наявність поєднаної черепно-мозкової травми чи сприяє розвитку посттравматичного остеомієліту щелепи ?
1461. Ушкодження судинно-нервового пучка нижньої щелепи чи сприяє виникненню посттравматичного остеомієліту нижньої щелепи ?
1462. Чи обов'язкове видалення секвестрів при посттравматичному остеомієліті ?
1463. Роль секвестрів у побудові кісткової мозолі ?
1464. Чи має діагностичну цінність такий метод дослідження, як рентгенографія нижньої щелепи, у встановленні діагнозу гострого посттравматичного остеомієліту ?
1465. Гостра стадія посттравматичного остеомієліту нижньої щелепи розвивається:
1466. Для якої форми запального захворювання щелепи характерною є поява пишних грануляцій, що вип'ячуються зі зформованих нориць ?
1467. На рентгенограмі при розвитку посттравматичного остеомієліту щілина перелому нижньої щелепи:
1468. При посттравматичному остеомієліті нижньої щелепи чи можуть секвестри розташовуватися осторонь від лінії перелому ?
1469. Для чого характерним є рентгенологічне зменшення в обсязі кісткового фрагмента на серії рентгензнімків, краї його стають менш чіткими, а наростання інтенсивності тіні (при співставленні серії рентгенограм) не відбувається ?
1470. Протягом якого терміна після травми на рентгенограмі лікар ще може побачити щілину перелому (при повному клінічно сприятливому загоєнні перелому нижньої щелепи) ?
1471. Чи піддається посттравматичний остеомієліт нижньої щелепи самостійному виліковуванню ?
1472. У гострій стадії посттравматичний остеомієліт лікується по такій схемі:
1473. У хронічній стадії посттравматичний остеомієліт лікується по такій схемі:
1474. Оптимальні терміни для проведення секвестректомії при посттравматичному остеомієліті нижньої щелепи:
1475. При посттравматичному остеомієліті чи можливо проведення відстроченого остеосинтеза нижньої щелепи ?
1476. Порушення репаративної регенерації кісткової тканини нижньої щелепи не виявляється у вигляді:
1477. Клінічним підтвердженням уповільненої консолідації при переломі нижньої щелепи буде:
1478. Чи має діагностичне значення однократне рентгенологічне дослідження для диференціальної діагностики перелому нижньої щелепи, що не зрісся, від уповільненої консолідації ?
1479. Зміна прикусу починає з'являтися при посттравматичному укороченні нижньої щелепи на:
1480. На беззубих щелепах протезуванням може бути компенсоване укорочення нижньої щелепи:
1481. При ушкодженні яких стінок верхньощелепної пазухи частіше розвивається посттравматичний остеомієліт ?
1482. При посттравматичному гаймориті проводять:
1483. Емфізема орбітальної області пов'язана з ушкодженнями:
1484. Ушкодження якого синуса або порожнини не викликає емфіземи орбітальної області ?
1485. Чи можливий екзофтальм при емфіземі орбітальної області ?
1486. Який симптом не характерний для емфіземи орбітальної області ?
1487. Парестезія - це:
1488. При ушкодженні нижньоямочкового нерва (після перелому нижньої щелепи) клінічна симптоматика невриту ліквідується через:
1489. При ушкодженні язичного нерва відзначається оніміння і біль у:
1490. Ушкодження вушно-скроневого (аурікуло-темпорального) нерва зустрічається при переломі:
1491. Ушкодження стовбура лицевого нерва і його гілок можливо при переломі:
1492. Ушкодження вушно-скроневого нерва характеризується онімінням:
1493. Яке ускладнення перелому суглобового відростка нижньої щелепи часто зустрічається ?
1494. Контрактура жувальних м'язів при реабілітації хворих з переломами нижньої щелепи лікується:
1495. Консолідацію уламків нижньої щелепи в неправильному положенні частіше лікують:
1496. Для профілактики стійкої контрактури жувальних м'язів у комплекс лікування хворих з переломами щелеп включають:
1497. Чи необхідна рання дихальна гімнастика для профілактики бронхопульмональних ускладнень у хворих з переломами нижньої щелепи ?
1498. Для поєднаної травми характерні ускладнення у вигляді:
1499. Контрактуру жувальної мускулатури до 8-10 місяців після перелому нижньої щелепи варто лікувати:
1500. Якщо стійка контрактура жувальних м'язів зберігається в хворого через рік після перенесеного перелому нижньої щелепи, то її варто лікувати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів