Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

17. "Переломи кісток середньої зони обличчя"


1238. У середню зону обличчя включені такі кістки:
1239. Для ушкодження кісток носа необхідна сила удару:
1240. Для ушкодження передньої кісткової стінки верхньощелепної пазухи достатня сила удару:
1241. Для ушкодження виличної кістки в жінки і виличної дуги достатня сила удару:
1242. Для ушкодження виличної кістки в чоловіків достатня сила удару:
1243. Розрізняють такі контрфорси в середній зоні обличчя:
1244. Лобово-носовий контрфорс в області верхнього і нижнього країв орбіти з'єднується з:
1245. Піднебінний контрфорс в області носової вирізки з'єднується:
1246. Лобово-носова засада врівноважує силу тиску, що розвивається в напрямку:
1247. Піднебінний контрфорс врівноважує силу тиску, що розвивається в напрямку:
1248. Крилопіднебінний контрфорс врівноважує силу тиску, що розвивається в напрямку:
1249. Виличний контрфорс врівноважує силу тиску, що розвивається в напрямку:
1250. Устої верхньощелепної кістки роблять значний опір, якщо напрямок удару діє:
1251. Переломи верхньої щелепи виникають при дії сили
1252. Контрфорси і місця слабкого опору розташовуються:
1253. Місце слабкого опору середньої зони обличчя
1254. Струс головного мозку - це:
1255. Контузія (забій) головного мозку - це:
1256. У якій групі хворих летальність вище ?
1257. Іммобілізацію уламків лицевого скелета в хворих з поєднаними краніо-фаціальними ушкодженнями необхідно проводити:
1258. Підвищення внутрішньочерепного тиску в дітей при ушкодженні головного мозку відбувається:
1259. Суборбітальний перелом верхньої щелепи характеризується тим, що лінія перелому проходить:
1260. Перелом Герена-Лефора характеризується тим, що лінія перелому проходить:
1261. Суббазальний перелом характеризується тим, що лінія перелому проходить:
1262. Присутність крові у верхньощелепній пазусі при переломі верхньої щелепи чи є показанням до гайморотомії ?
1263. Наявність у верхньощелепній пазусі сторонніх тіл і відламків кістки при вогнепальних переломах верхньої щелепи чи є показанням до обов'язкової гайморотомії?
1264. Перелом верхньої щелепи по Вассмунд ІІ - це:
1265. Перелом верхньої щелепи по Вассмунд І - це:
1266. Сагіттальний перелом верхньої щелепи - це:
1267. Відмінність "симптому окулярів" при ізольованому переломі верхньої щелепи і переломі кісток підстави черепа полягає:
1268. При ізольованих переломах верхньої щелепи "симптом окулярів":
1269. При ізольованих переломах кісток підстави черепа "симптом окулярів":
1270. Назальна лікворея - це:
1271. Вушна лікворея - це:
1272. При пробі подвійної плями:
1273. Симптом носової хустки використовується в діагностиці:
1274. Офтальмоплегія, птоз, відсутність чутливості верхньої повіки і шкіри чола, розширене і фіксоване положення зіниці - це:
1275. Зниження чутливості в зоні інервації вилично-лицевої і вилично-скроневої гілок ІІ гілки трійчастого нерва, паралічі окремих мімічних м'язів - це:
1276. При переломі верхньої щелепи по другому різновиду симптом сходинки локалізується:
1277. При переломах верхньої щелепи по варіантах Вассмунда рухливість якої кістки відсутня?
1278. Позитивний симптом Малевича - це:
1279. Позитивний симптом Герена - це:
1280. Чому в дітей з щелепно-лицевими ушкодженнями має місце спізніла клінічна симптоматика струсу головного мозку ?
1281. Тимчасовими засобами іммобілізації уламків верхньої щелепи не є:
1282. Зміцнення дротом уламків верхньощелепної кістки до непошкоджених кісток лицевого скелета - це метод:
1283. Хто уперше використовував для зміцнення верхньої щелепи "трансмаксилярний стрижень"?
1284. При травматичному ушкодженні виличної кістки в якому напрямку зміщується її тіло ?
1285. При травмі виличної кістки чи може остання розвертатися по осі ?
1286. При переломі виличної дуги є:
1287. Уламки при переломі виличної дуги звичайно зміщаються в напрямку:
1288. Застарілими переломами виличної кістки рахуються переломи в залежності від давнини травми:
1289. Симптом, що не є характерним для ізольованого перелому виличної кістки:
1290. При значному зсуві виличної кістки в якому напрямку можлива диплопія ?
1291. При якій рентгенологічній укладці найбільше чітко виявляється перелом виличної дуги ?
1292. Для ізольованого перелому виличної дуги не є характерним:
1293. Показанням до репозиции уламків виличного комплексу не є такий симптом:
1294. Особливості травм зовнішнього носа в дітей полягають у тому, що:
1295. У хв.внаслідок травми є симпт-ка: рухл.кісток носа,припух.м'як.ткан.лівої вилич.обл.,крововил.у склеру лівого ока,симпт."сходинки" по нижньооч.краю з двох сторін і в обл. вилиц.-щелеп.швів,нос.кровотеча,відкрит.прикус.Діагноз:
1296. Зсув кісток носа в його підставі вказує на перелом:
1297. Підшкірна крепітація при ушкодженні кісток носа свідчить про перелом:
1298. Носова лікворея свідчить про перелом:
1299. При ушкодженні носових кісток, що поєднується з переломом верхньої щелепи, репозицію кісток носа потрібно проводити:
1300. Медіальна стінка орбіти утворюється:
1301. Латеральная стінка орбіти утворюється:
1302. Верхня стінка орбіти утворюється:
1303. Нижня стінка орбіти утворюється:
1304. Через верхньоочну щілину в орбіту входять:
1305. Через верхньоочну щілину в орбіту проходить:
1306. У зоровому каналі проходить:
1307. Через нижню очноямкову щілину в орбіту проникають:
1308. Через нижню очноямкову щілину в орбіту проходить:
1309. При переломах орбіти розвивається:
1310. Скалкові переломи нижньої стінки орбіти лікуються:
1311. При кісткових дефектах нижньої стінки орбіти необхідно проведення:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів