Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


109. Хірургічна стоматологія

16. "Невогнепальні пошкодження м'яких тканин щелепно-лицьової ділянки"


1192. Поєднана травма - це:
1193. Як часто зустрічаються ізольовані травми м'яких тканин, стосовно всіх ушкоджень щелепно-лицевої області ?
1194. Дезоксігемоглобін зафарбовує шкіру при крововиливі в:
1195. У який колір вердогемоглобін зафарбовує шкіру при крововиливі ?
1196. У який колір гемосидерин зафарбовує шкіру при крововиливі ?
1197. Садно - це :
1198. Як називається рана, при одержанні котрої відбулося розчавлювання і розриви тканин ?
1199. Чи існує невідповідність величини рани на шкірі і слизовій оболонці при ушкодженнях м'яких тканин?
1200. Вкушені рані язика покриваються нальотом фібрину вже через:
1201. При ушкодженні якого нерва виникає аурікуло-темпоральний синдром (синдром Фрей) ?
1202. Чи може виникнути аурікуло-темпоральний синдром при ушкодженні щічної області ?
1203. Епікантус - це:
1204. "Виличний синдром" - це:
1205. Хвор.з забит.раною щічної обл.зверн.до лікаря за мед.поміччю.З анамнезу встанов.,що хв.одерж.травму 26 г тому.Травма побут.За мед.поміччю не зверт.Лікар,оглянувши хв.,вирішує провести хір.обробку рани.Яка обробка буде провод.в хв.?
1206. Вторинна хірургічна обробка рани - це:
1207. Коли проводять зшивання шкіри зі слизовою оболонкою під час хірургічної обробки рани ?
1208. Загоєння рани шляхом з'єднання її стінок згортком фібрину з утворенням на поверхні струпа, під яким відбувається заміщення фібрину грануляційною тканиною, епітелізація й утворення рубця - це:
1209. При западінні язика в хворого виникає асфіксія:
1210. При дислокаційній асфіксії варто проводити:
1211. У хворого з травмою щелепно-лицевої області в приймальному відділенні лікарні розвилася обтураційна асфіксія. Черговий лікар прошив язик і фіксував ниткою його до шиї. Чи правильно поступив лікар у цьому випадку ?
1212. Розкриття гортані шляхом розтину персневидного хряща - це:
1213. Пункція голками ділянки гортані в проміжку між персневидним і щитовидним хрящами для усунення асфіксії - це:
1214. Яку частину маси тіла людини складає кров ?
1215. Яка кількість крові (у середньому) циркулює і депонована в організмі людини ?
1216. Яку частину ваги тіла людини складає кров?
1217. Помірна крововтрата - це:
1218. Масивна крововтрата - це:
1219. У хв.після травми м'як.ткан.обл-чя і кровотечі виникла суд.недостат.,що розвин.гостро,характер.падін.суд.тонусу і зменш.маси циркул.крові.Виявл.різким зниж.артер.і вен.тиску,гіпокс.гол.мозку,гнобл.життєвих ф-цій орг-зму.Розвинулася:
1220. У хворого після травми гостро розвився патологічний стан, що характеризується важким порушенням діяльності центральної нервової системи, кровообігу, дихання й обміну речовин. Як цей стан називається ?
1221. При яких показниках крові вже з'являються показання для переливання крові або ерітроцитарної маси ?
1222. Через скільки годин показники гематокриту відповідають справжній крововтраті в хворого?
1223. Який критичний рівень артеріального тиску є показанням для переходу від струминного на краплинне переливання трансфузійної рідини в хворого з гострою крововтратою ?
1224. При яких показниках гематокриту в хворого з гострою крововтратою його стан не викликає побоювань, при кількості еритроцитів у крові - 3,5х10 у 12/л ?
1225. При обтурації дихальних шляхів блювотними масами, кров'ю або слизом через порушення тонусу м'язів язика, нижньої щелепи і ковтки виникає порушення подиху. Зазначте тип порушення подиху ?
1226. Оптимального косметичного ефекту при лікуванні ран на обличчі можна досягти в тому випадку, якщо лінії швів проходять:
1227. Зазначте правильну послідовність формування рубця:
1228. Рубцевий келоїд - це:
1229. Несправжній келоїд розвивається:
1230. Справжній келоїд розвивається:
1231. З якого дня, після висічення келоїда, призначається пірогеналотерапія ?
1232. Після висічення келоїда вводиться гідрокортизон у післяопераційний рубець:
1233. Після висічення келоїду лідаза вводиться в ділянку післяопераційного рубця:
1234. Через який термін після загоєння рани рекомендується висічення келоїду ?
1235. Осифікуючий міозит якого м'яза може спостерігатися після травми ?
1236. Осифікуючий міозит може розвитися після травми якого жувального м'язу ?
1237. Через який термін після травми виникає осифікуючий міозит ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів