Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

9. "ЕКГ при міжпередсердних, синоатріальних та атріовентрикулярних блокадах"


1014. При СА блокаді ІІ ступеня ІІ типу інтервал Р-Р, що включає блокований цикл:
1015. При високому ступені СА блокади блокується:
1016. Скільки ступенів СА -блокад розрізняють ?
1017. СА блокада - це:
1018. Головною ЕКГ - ознакою СА блокади ІІ ступеня є:
1019. При міжпередсердній блокаді порушується проведення імпульсу по пучку:
1020. Головною ознакою міжпередсердної блокади І ступеня є:
1021. Вкажіть характерну ознаку міжпередсердної блокади ІІ ступеня І типу:
1022. При міжпередсердній блокаді ІІІ ступеня для лівого передсердя можливі перераховані ритми, крім:
1023. Для міжпередсердної блокади ІІ ступеня ІІ типу типовим є:
1024. Вкажіть можливі варіанти ритму правого передсердя при міжпередсердній блокаді ІІІ ступеня:
1025. При міжпередсердній блокаді ІІІ ступеня для правого передсердя можливі перераховані варіанти ритму, крім:
1026. При частоті ритму 60-80 за хвилину за АВ блокаду І ступеню приймаємо подовження інтервалу Р-Q більше:
1027. АВ блокада зі стабільним інтервалом Р-Q і періодичним випадінням шлуночкового комплексу характеризується як:
1028. АВ блокада І ступеня може спостерігатися при ураженнї перерахованих відділів провідної системи, крім:
1029. Поступове подовження від циклу до циклу інтервалу Р-Q і періодичне випадіння шлуночкового комплексу спостерігається при:
1030. Якщо повній АВ блокаді передувала блокада двох гілок пучка Гіса, то блокада з найбільшою ймовірністю виникла на рівні:
1031. При наявності розширеного деформованого зубця Р інтервала Р-Q 0,23с АВ блокада, ймовірно, виникла на рівні:
1032. Феномен зубця Р, що перестрибує, може спостерігатися при:
1033. При СА блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха (класичний варіант)інкремент:
1034. При АВ блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха (класичний варіант) інкремент:
1035. При СА блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха (класичний варіант) найбільший інкремент:
1036. При АВ блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха (класичний варіант) найбільший інкремент:
1037. СА - блокада це:
1038. Високоступеневу СА - блокаду необхідно диференціювати з:
1039. На ЕКГ: ритм синусовий, Р - Р = 1,00 с. Регулярно після 4 комплексів РQRSТ реєструється пауза тривалістю 2. 00с. Ваш висновок:
1040. АВ блокада ІІ ступеня характеризується:
1041. Високоступенева АВ-блокада характеризується:
1042. На ЕКГ: Періодично з 10 передсердних імпульсів проводиться на шлуночки лише один після якого появляється ритм із АВ сполучення з частотою 50 за хв. Ваш висновок:
1043. При інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка переважно розвиваються АВ блокади:
1044. При інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка переважно розвиваються повні АВ блокади з ритмом
1045. При інфаркті міокарда передньої стінки лівого шлуночка частіше виникають АВ блокади:
1046. При інфаркті міокарда передньоперегородковоїобласті лівого шлуночка частіше виникають АВ - блокади:
1047. При СА блокаді ІІ ступеня 2:1 ритм шлуночків:
1048. При АВ блокаді ІІ ступеня 2:1 ритм шлуночків:
1049. При АВ блокаді ІІ ступеня І типу 4:3 ритм шлуночків:
1050. При високоступеневій АВ блокаді ритм шлуночків:
1051. При повній АВ блокаді ритм шлуночків, як правило:
1052. При СА блокаді високого ступеня висковзуючі імпульси, можуть бути:
1053. У хворого з повною блокадою ПНПГ і передньо-верхнього розгалуження ЛНПГ при повторному ЕКГ - дослідженні зареєстрована АВ блокада І ступеня. Вкажіть рівень АВ блокади :
1054. У хворого з повною блокадою ПНПГ і передньо-верхнього розгалуження ЛНПГ при повторному ЕКГ - дослідженні зареєстрована АВ блокада ІІ ступеня ІІ типу. Вкажіть рівень АВ блокади :
1055. Якщо АВ блокада виникає на фоні повної блокади ЛНПГ, то вона переважно локалізується на:
1056. Якщо АВ блокада виникає на фоні двохпучкової блокади, то вона переважно локалізується на:
1057. У хворого з повною блокадою ЛНПГ виникнення АВ блокади найбільш ймовірно на рівні:
1058. Для АВ блокади І ступеня характерним є:
1059. Для АВ блокади ІІ ступеня типовим є:
1060. На фоні синусового ритму з частотою 78 за хвилину реєструється поступове подовження інтервалу РQ від 0,18 до 0,36 с у 4 комплексах та блокада 5 передсердного імпульсу. Ваш висновок:
1061. На фоні синусового ритму з частотою 78 за хвилину реєструється поступове подовження інтервалу РQ від 0,18 до 0,36 с у 4 комплексах та блокада 5 передсердного імпульсу. Вкажіть коефіцієнт АВ проведення:
1062. При поєднанні АВ блокади І ступеня з біфасцикулярною блокадою порушення АВ провідності частіше локалізується на рівні:
1063. АВ блокаду вважають високоступеневою при коефіцієнті проведення:
1064. Більш важкими і прогностично несприятливими вважають:
1065. Більш важкими і прогностично несприятливими вважають АВ блокади:
1066. Топографічно (за даними Гіс-грами) АВ блокади розділяють на:
1067. При АВ блокаді ІІ ступеня з періодикою Венкебаха феномен зубця Р, що перестрибує, може бути при:
1068. При АВ-блокадах з атиповою періодикою Венкебаха вкорочення інтервалу РQ в першому циклі після довгих пауз не відбувається:
1069. АВ блокади ІІ ступеня ІІ типу, як правило, розвиваються на рівні:
1070. На ЕКГ: реєструється фібриляція передсердь. Комплекси QRS суправентрикулярної форми, R - R = 1,2 с. Ваш висновок:
1071. АВ блокаду ІІІ ступеня може спричинити ураження:
1072. При повній АВ блокаді водієм ритму передсердь найчастіше є:
1073. При повнїй АВ блокаді водієм ритму шлуночків можуть бути вказані центри автоматизму, крім:
1074. При сино-атрїальній блокаді показане застосування:
1075. АВ блокади проксимального типу виникають на рівні:
1076. АВ блокади дистального типу виникають на рівні:
1077. Яка тривалість інтервалу РQ при АВ блокаді І ступеня, як правило, вказує на участь АВ вузла в блокуванні імпульсу ?
1078. Спонтанні коливання інтервалу РQ частіше спостерігаються:
1079. Синдромом Фридеріка називається поєднання:
1080. Для диференціальної дїагностики проксимальної АВ блокади 2:1 з вентрикулофазною синусовою аритмією і блокованої верхньо-передсердної екстрасистолії по типу бігемінії найбільш інформативним є:
1081. Для диференціальної діагностики вузлових і стовбурових АВ-блокад 2:1 з комплексами QRS менше 0,10 с., як правило, використовують перераховані проби, крім:
1082. При проксимальнїй АВ блокаді 2:1 в/в введення атропіну спричиняє:
1083. При стовбуровїй АВ блокаді 2:1 в/в введення атропіну може спричинити перераховані ситуації, крім:
1084. При АВ блокаді 2:1 альтернування інтервалів Р-R від комплексу до комплексу може відбуватися внаслідок:
1085. Для диференціальної діагностики СА блокади 2:1 і синусової брадикардії застосовують:
1086. При брадикардії /менше 50 за хв/ про СА блокаду 2:1 може свідчити:
1087. При АВ блокаді 2:1, 3:1 розширення комплексів QRS більше 0,12 с найчастіше свідчить про рівень блокування:
1088. При АВ блокаді 2:1, 3:1 суправентрикулярна форма комплексів QRS свідчать про рівень блокування:
1089. Синонімом вентрикулофазної синусової аритмії є:
1090. Чи впливає шлуночковий ритм на автоматизм синусового вузла при повній АВ блокаді
1091. Вентрикулофазна синусова аритмія спостерігається при всіх станах, крім:
1092. Вентрикулофазна синусова аритмія - це:
1093. При повнїй АВ блокаді з вентрикулофазною синусовою аритмією:
1094. Феномен вентрикулофазної синусової аритмії при повній АВ блокаді частіше спостерігається на фоні:
1095. Феномен вентрикулофазної синусової аритмії пояснюється:
1096. При вентрикулофазній синусовій аритмії прискорення генерації синусових імпульсів під впливом скорочень шлуночків, як правило, наступає через:
1097. У кардіологічній практиці використовують електрокардіостимулятори:
1098. Для асинхронної електрокардіостимуляції характерним є:
1099. ЕКГ ознаками несправності асинхронного електрокардіостимулятора є:
1100. При електрокардіостимуляції синхронізованій з активуванням передсердь:
1101. Ознаками несправності синхронізованого з активуванням передсердь стимулятора є:
1102. ЕКГ - ознаками шлуночкової електрокардіостимуляції за вимогою є:
1103. ЕКГ - ознаками несправності електрокардіостимулятора типу "dеmапd"
1104. На ЕКГ амплітуда артефакту імпульсу електрокардіостимулятора при монополярній стимуляції становить:
1105. На ЕКГ амплітуда артефакту імпульсу електрокардіостимулятора при бїполярній стимуляції становить:
1106. Деформація комплексу QRS більш виражена при:
1107. При штучній стимуляції серця з верхівки правого шлуночка спостерігаються перераховані типи ЕКГ-кривої, крім:
1108. Перша буква коду позначення режиму стимуляції і типів електростимуляторів означає:
1109. Друга буква коду позначення режиму стимуляції і типів електростимуляторів означає:
1110. Третя буква коду позначення режиму стимуляції і типів електростимуляторів означає:
1111. Четверта буква коду позначення режиму стимуляції і типів електростимуляторів означає:
1112. П'ята буква коду позначення режиму стимуляції і типів електростимуляторів означає:
1113. Асинхронний електростимулятор VОО здійснює стимуляцію:
1114. Електростимулятор VVІ здійснює стимуляцію:
1115. Електростимулятор VVТ здійснює стимуляцію:
1116. Залпова електростимуляція застосовується для припинення:
1117. Електростимуляція з частотою понад 220-250 імп/хв застосовується для припинення:
1118. Для вивчення функції синусового вузла використовують:
1119. Для вивчення функціонального стану синусового вузла використовують перераховані методи, за винятком:
1120. Застосування бета - блокаторів і верапамілу при органічному СССВ:
1121. При СССВ постстимуляційна пауза після в/в введення атропіну вкорочується:
1122. У здорових осіб постстимуляційна пауза (час відновлення функції синусового вузла), як правило, становить:
1123. Вкажіть вірне твердження про СССВ:
1124. Вкажіть вірне твердження про СССВ:
1125. Вкажіть порушення ритму серця, що включаються в поняття "синдром слабкості синусового вузла":
1126. У поняття "синдром слабкості синусового вузла" включаються перераховані порушення серцевого ритму, крім:
1127. Для оцінки функціонального стану синусового вузла застосовуються перераховані показники, крім:
1128. Автоматична функція синусового вузла при електрофізіологічному дослідженні оцінюється по:
1129. У нормі на фоні в/в введення розрахункової дози атропіну синусовий ритм:
1130. При СССВ на фоні в/в введення розрахункової дози атропіну синусовий ритм:
1131. Найбільш точно відображає автоматичну функцію синусового вузла:
1132. Чи завжди атропінова проба є достатньо чутливим тестом при визначенні функції синусового вузла ?
1133. Вкажіть можливі варіанти зміни тривалості постстимуляційної паузи після в/в введення атропіну при СССВ:
1134. У нормі коригований час відновлення функції синусового вузла становить:
1135. Час синоатріальної провідності, що вимірюється за допомогою постійної внутрішньопередсердної стимуляції, у нормі становить:
1136. Часом синоатріальної провідності вважається:
1137. Коригований час відновлення функції синусового вузла обчислюється по:
1138. Вкажіть дозу атропіну для проведення атропінової проби:
1139. При "вагусній" дисфункції синусового вузла можна застосовувати всі перераховані препарати, крім:
1140. У нормі на фоні в/в введення розрахункової дози обзидану синусовий ритм:
1141. При СССВ на фоні в/в введення розрахункової дози обзидану синусовий ритм:
1142. Вкажіть дози пропранололу, які застосовуються для оцінки функціонального стану синусового вузла:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів