Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

8. "ЕКГ при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, фібриляції та тріпотінні передсердь і шлуночків"


823. При ішемічній хворобі серця частіше зустрічаються екстрасистоли:
824. Для прогностичної оцінки шлуночкових екстрасистол використовуються класифікації:
825. ІІІ градація шлуночкових екстрасистол по В. Lоwп - це:
826. 4А і 4Б градації шлуночкових екстрасистол по В. Lоwп - це:
827. 5 градація шлуночкових екстрасистол по В. Lоwп - це:
828. Шлуночкова екстрасистола, яка виходить із міжшлуночкової перегородки має:
829. Ритм пароксизмальної тахікардії при фізичному навантаженнї:
830. При синдромі подовженого Q-Т найчастіше виникає пароксизмальна тахікардія:
831. У залежності від локалізації фокуса екстрасистоли поділяють на:
832. Три підряд екстрасистоли трактуються як:
833. Вставна екстрасистола - це:
834. Інтервал R-R основного ритму, що включає вставну екстрасистолу:
835. Екстрасистола - це:
836. Для монотопних екстрасистол найбільше характерний:
837. Компенсаторна пауза при шлуночковій екстрасистолі може бути:
838. Інтервал зчеплення екстрасистол - це:
839. Чи може екстрасистола супроводжуватися реципрокним комплексом ?
840. Для припинення реципрокних АВ тахікардій вагусні проби:
841. Для припинення шлуночкових тахікардій вагусні проби:
842. Інтервал зчеплення монотопних екстрасистол коливається в межах:
843. Для екстрасистол із стовбура пучка Гіса характерна форма комплексу QRS:
844. Вкажіть ЕКГ - ознаки двонаправленої шлуночкової тахікардії:
845. Основний ЕКГ - критерій передсердної екстрасистоли:
846. Вставні передсердні екстрасистоли виникають при умові:
847. Пароксизм шлуночкової тахікардії - це:
848. Тригемінія - це:
849. Інтервал R-R основного ритму при вставній шлуночковій екстрасистолі подовжується за рахунок:
850. В основі постпонованої паузи при шлуночковій екстрасистолії лежить:
851. На ЕКГ: негативні зубці Р ІІ, ІІІ, аvF з інтервалом Р-Р 0,40с, і не пов'язані з ними комплекси QRS із частотою 140 за хв., деформовані за типом повної блокади ПНПГ. Ваш висновок:
852. На ЕКГ: на фоні синусового ритму зареєстровані мономорфні правошлуночкоі комплекси QRS з передектопічними інтервалами 0,21 - 0,34 с , періодично групові (до 8-12) з частотою 140 за хв. Ваш висновок:
853. Імпульс шлуночкової екстрасистоли:
854. Шлуночкова екстрасистола супроводжується неповною компенсаторою паузою при:
855. При передсердній тахікардії виникнення АВ блокади ІІ ступеня без переривання пароксизму:
856. Вкажіть механізми виникнення екстрасистол:
857. Укажіть механізми виникнення пароксизмальної тахікардії:
858. Для передсердної екстрасистолії не є характерним:
859. Характерні ЕКГ - ознаки шлуночкової екстрасистолії:
860. Для шлуночкової екстрасистолії не є характерним:
861. Якщо передчасний передсердний імпульс досягне АВ вузол у момент його ефективного рефрактерного періоду, то на ЕКГ буде зареєстрована передсердна екстрасистола:
862. Для передсердної пароксизмальної реципрокної тахікардії не характерно:
863. Для вузлової реципрокної пароксизмальної тахікардії не характерно:
864. Для шлуночкової пароксизмальної тахікардії не харатерно:
865. При вузловій реципрокній пароксизмальній тахікардії ЧСС найчастіше становить:
866. При непароксизмальній шлуночковій тахікардії ЧСС, як правило, становить:
867. При суправентрикулярній пароксизмальній тахікардії частіше з'являється блокада:
868. На ЕКГ: зубці Р з інтервалами 0,80-0,86с, комплекси QRS (ширина 0,14с) з інтервалами 0,38-0,41с. У грудних відведеннях основний зубець комплексу QRS спрямований вниз. Ваш висновок:
869. На ЕКГ: негативні зубці Р ІІ,ІІІ,аvF з інтервалом РQ=0,12 с. Інтервали Р-Р=0,40 с. Комплекси QRS деформовані за типом - блокади ПНПГ. Ваш висновок:
870. В основі пароксизмальної тахікардії з періодами "розігріву" і "охолодження" лежить механізм:
871. В основі пароксизмальної тахікардії з регулярним ритмом лежить механізм:
872. Джерело шлуночкових екстрасистол, що мають вигляд блокади ПНПГ і задньонижньої гілки ЛНПГ, розташоване у:
873. Джерело шлуночкових екстрасистол, що має вигляд повної блокади ЛНПГ розташоване у:
874. Джерело шлуночкової тахікардії з комплексами QRS за типом повної блокади ПНПГ і задньонижніх розгалужень ЛНПГ розташоване у:
875. Джерело шлуночкових екстрасистол, що мають високий зубець R у всіх грудних відведеннях, розташоване у:
876. Хворий А., 20 років. Діагноз: токсико-алергічний міокардит. На ЕКГ: R-R=1,10-1,20с, за кожним комплексом РQRSТ через 0,05с реєструється негативний зубець Р. Ваш висновок:
877. На ЕКГ:R-R=0,40с, РІІ-ІІІ інвертований, реєструється після комплексу QRS. QRS=0,10с, деформований за типом неповної блокади ПНПГ. Пароксизм закінчується неповною компенсаторою паузою. Ваш висновок:
878. На ЕКГ: R-R=0,80с,періодично через 0,40с після шлуночкових комплексів звичайної форми реєструються розширені до 0,15 с комплекси QRS у V1 типу qR, а в V6-rS без попереднього зубця Р. Ваш висновок:
879. На ЕКГ: R-R=0,41-0,43 с, деформовані за типом блокади ПНПГ і передньої гілки ЛНПГ. Зубці РІ,ІІ,ІІІ -(+), Р-Р=1,20 с. Ваш висновок:
880. На ЕКГ: R-R=0,94-0,97 с, після кожних двох комплексів РQRSТ через 0,55 с від попереднього зубця Р виникає шлуночковий комплекс звичайної форми з негативним зубцем РІІ, ІІІ, аvF після нього. Ваш висновок:
881. Про "загрозливу екстрасистолію" за В.Lоwп свідчать градації:
882. Вкажіть ознаки шлуночкових екстрасистол, що виходять з одного фокуса:
883. При лівошлуночковій екстрасистолії у відведенні V6 найчастіше зустрічається конфігурація комплексів QRS:
884. Вкажіть ознаки шлуночкової тахікардії, що виходить із різноманітних фокусів:
885. Синокаротидна проба при синусовій тахікардії:
886. На частоту ритму реципрокної передсердної пароксизмальної тахікардії впливають:
887. S-тип шлуночкових комплексів спостерігається при екстрасистолії з:
888. R-тип шлуночкових комплексів спостерігається при екстрасистолії з:
889. При пароксизмальній тахікардії частота серцевих скорочень за хвилину найчастіше становить:
890. До суправентрикулярних пароксизмальних тахікардій відносяться усі зазначені, крім:
891. Для постійно-зворотньої автоматичної передсердної пароксизмальної тахікардії характерно:
892. Для реципрокної пароксизмальної АВ тахікардії не є характерним:
893. Постійно-зворотня автоматична передсердна тахікардія відрізняється від пароксизмальної реципрокної передсердної тахікардії:
894. Передсердна тахікардія з АВ блокадою виникає на фоні:
895. Частота і регулярність ритму шлуночків при передсердній тахікардії з АВ блокадою залежить:
896. При передсердній тахікардії з АВ блокадою найчастіше зустрічається:
897. Типове тріпотіння передсердь відрізняється від передсердної тахікардії з АВ блокадою тим що:
898. Діагностика хаотичної передсердної тахікардії грунтується на:
899. Хаотична передсердна тахікардія виникає на фоні:
900. Фібриляцію передсердь відрізняє від хаотичної передсердної тахікардії:
901. Пароксизмальні реципрокні АВ тахікардії можуть бути:
902. При пароксизмальних реципрокних АВ тахікардіях механізм rе-епtrу реалізується в:
903. Розташування негативного зубця Р по відношенню до комплексу QRS при вузловій реципрокній пароксизмальній тахікардії залежить від:
904. Вкажіть механізми шлуночкової пароксизмальної тахікардії:
905. Комплекс QRS при шлуночковій тахікардії характеризується всіма перерахованими ознаками, за винятком:
906. При шлуночковій реципрокній пароксизмальній тахікардії:
907. Пароксизм реципрокної шлуночкової тахікардії починається:
908. Після закінчення пароксизму шлуночкової тахікардії частіше реєструється пауза:
909. Пароксизм шлуночкової тахікардії найчастіше супроводжує:
910. Повне "захоплення" шлуночків при шлуночковій тахікардії характеризується усіма перерахованими ознаками, за винятком:
911. Неповне "захоплення" при шлуночковій тахікардії характеризується перерахованими ознаками, крім:
912. Вкажіть один з найдостовірніших діагностичних критеріїв шлуночкової тахікардії:
913. Для шлуночкової пароксизмальної тахікардії з базальних відділів серця характерна конфігурація комплексу QRS:
914. Для шлуночкової пароксизмальної тахікардії з верхівки серця характерна конфігурація комплексу QRS:
915. Для шлуночкової екстрасистоли з базальних відділів серця характерна конфігурація комплексу QRS:
916. Для шлуночкової екстрасистоли з верхівки серця характерна конфігурація комплексу QRS:
917. Вкажіть форму комплексу QRS лівошлуночкової екстрасистоли у відведенні v1:
918. Вкажіть форму комплексу QRS лівошлуночкової екстрасистоли у відведенні v6:
919. Вкажіть форму комплексу QRS правошлуночкоої екстрасистоли у відведенні v1:
920. Вкажіть форму комплексу QRS правошлуночкової тахікардії у відведенні v6:
921. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v1 і аvF при пароксизмальній тахікардії з "шляху притоку" правого шлуночка:
922. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v1 і аvF при пароксизмальній тахікардії з "шляху відтоку" правого шлуночка:
923. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v1 і аvF при пароксизмальній тахікардії з "шляху притоку" лівого шлуночка:
924. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v1 і аvF при пароксизмальній тахікардії з "шляху відтоку" лівого шлуночка:
925. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v6 і аvL при пароксизмальній тахікардії з "шляху притоку" правого шлуночка:
926. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v6 і аvL при пароксизмальній тахікардії з "шляху відтоку" правого шлуночка:
927. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v6 і аvL при пароксизмальній тахікардії з "шляху притоку" лівого шлуночка:
928. Вкажіть форму комплексів QRS у відведеннях v6 і аvL при пароксизмальній тахікардії з "шляху відтоку" лівого шлуночка:
929. Про приховану АВ екстрасистолію може свідчити:
930. Найбільш достовірний метод діагностики прихованих АВ екстрасистол:
931. Під явищем "щілини" /або випадіння/ при екстрасистолії розуміють:
932. В основі феномена "щілини" при екстрасистолії лежить:
933. До шлуночків проводиться рання передсердна екстрасистола, але блокується пізня. Вкажіть тип феномена "щілини":
934. Індекс передчасності шлуночкових екстрасистол - це відношення:
935. Система градації шлуночкових екстрасистол В. Lоwп і М. Wоlf /1971/ розроблена з метою:
936. У системі градації шлуночкових екстрасистол В. Lоwп і М. Wоlf /1971/ у групу 4 включені:
937. У системі градації шлуночкових екстрасистол В. Lоwп і М. Wоlf /1971/ у групу 3 включені:
938. У системі градації шлуночкових екстрасистол В. Lоwп і М. Wоlf /1971/ у групу 5 включені:
939. У системі градації шлуночкових екстрасистол В. Lоwп і М. Wоlf /1971/ у групу 2 включені:
940. Про "загрозливі" шлуночкові екстрасистоли свідчать такі градації за В. Lоwп:
941. Вектор комплексу QRS лівошлуночкової екстрасистоли з "шляху відтоку" спрямований:
942. Вектор комплексу QRS правошлуночкової екстрасистоли з "шляху притоку" спрямований:
943. Вектор комплексу QRS правошлуночкової екстрасистоли з "шляху відтоку" спрямований:
944. Вектор комплексу QRS лівошлуночкової верхівкової екстрасистоли спрямований:
945. Чи існує зв'язок між тривалістю основного шлуночкового циклу і тривалістю інтервалу зчеплення шлуночкової екстрасистоли ?
946. Чи сприяють довгі інтервали RR основного ритму появі шлуночкових екстрасистол ?
947. На ЕКГ: на фоні синусового ритму реєструються АВ екстрасистоли, періодичне подовження інтервалу РQ до 0,26с. та АВ блокада ІІ ступеня ІІ типу. Вкажіть можливу причину порушення АВ провідності:
948. Для "інфарктних" екстрасистол найбільше характерна конфігурація:
949. Для "перегородкових" екстрасистол найбільше характерна конфігурація комплексу QRS:
950. Якщо передчасний передсердний імпульс досягне АВ вузол у момент його відносного рефрактерного періоду, то на ЕКГ буде зареєстрована передсердна екстрасистола:
951. Індекс передчасності ранніх шлуночкових екстрасистол дорівнює:
952. Фібриляцію шлуночків можуть викликати екстрасистоли:
953. З двох екстрасистол з однаковим інтервалом зчеплення, але з різною тривалістю попереднього циклу можливість аберантного проведення більша, коли:
954. У хворого з пароксизмом АВ реципрокної тахікардії раптово з'явилася блокада ніжки пучка Гіса, сповільнився тахікардичний ритм і подовжився інтервал R-Р' /більше ніж на 30 мс/. Це свідчить про:
955. Для пароксизмальної АВ тахікардії з прихованим ретроградним пучком Кента характерно:
956. Для правошлуночкових пароксизмальних тахікардій із "шляху відтоку" характерно:
957. При ідіопатичній лівошлуночковій тахікардії форма комплексу QRS:
958. Для синусової екстрасистоли не є характерним:
959. Відповідно "закону бігемінії" існує взаємозв'язок:
960. Відповідно "закону бігемінії" утворенню шлуночкових екстрасистол сприяють:
961. Для диференціації аберантних комплексів QRS за типом повної блокади однієї з ніжок пучка Гіса при фібриляції передсердь враховують:
962. Виникненню фібриляції міокарда сприяє:
963. Виникнення фібриляції міокарда пояснюють теорії:
964. Виникненню фібриляції передсердь передують:
965. Амплітуда хвиль фібриляції передсердь погано визначається у відведеннях:
966. Вкажіть, які форми фібриляції передсердь виділяють за частотою збудження шлуночків:
967. За формою і полярністю хвиль тріпотіння передсердь виділяють:
968. Розвитку фібриляції шлуночків можуть передувати:
969. До висновку про фібриляцію передсердь варто включати дані про:
970. Для припинення фібриляції передсердь вагусні проби:
971. Для припинення тріпотіння передсердь вагусні проби:
972. При фібриляції передсердь найчастіше зустрічається функціональна блокада:
973. При тріпотінні передсердь найчастіше зустрічається функціональна блокада:
974. Фібриляція шлуночків - це:
975. Фібриляція передсердь - це:
976. Частота хвиль f при великохвильовій формі фібриляції передсердь:
977. Частота хвиль f при середньохвильовій формі фібриляції передсердь:
978. Частота хвиль f при дрібнохвильовій формі фібриляції передсердь:
979. Мале число хвиль тріпотіння передсердь ( біля 220 за хвилину ) спостерігається при лікуванні зазначеними препаратами, крім:
980. Хвилі f при фібриляції передсердь погано вираженї у відведеннях:
981. В основі феномена Ашмана лежить:
982. При брадісистолічній формі миготливої аритмії частота скорочень шлуночків:
983. При нормосистолічній формі миготливої аритмії число скорочень шлуночків:
984. При тахісистолічній формі миготливої аритмії число скорочень шлуночків:
985. В основі поділу фібриляції передсердь на бради-, нормо-, і тахісистолічну форми лежить:
986. Аберація комплексу QRS передсердних екстрасистол обумовлена функціональною блокадою правої ніжки пучка Гіса в:
987. При фібриляції передсердь шлуночкові екстрасистоли:
988. До шлуночкової екстрасистолії при фібриляції передсердь найчастіше призводить передозування:
989. Синдром Фредеріка - це поєднання:
990. При медикаментозному припиненні пароксизму фібриляції передсердь перехідним станом до синусового ритму є:
991. Про пароксизм фібриляції передсердь говорять при його тривалості:
992. Про перехід фібриляції передсердь у постійну форму говорять при його тривалості:
993. Хвилі F тріпотіння передсердь добре візуалізуються у відведеннях:
994. Аберантні шлуночкові комплекси при тріпотінні передсердь:
995. При пароксизмі тріпотіння передсердь найчастіше виникає блокада:
996. Про пароксизм тріпотіння передсердь говорять при його тривалості:
997. Про перехід пароксизму тріпотіння передсердь у постійну форму говорять при його тривалості:
998. Частота скорочень шлуночків при фібриляції передсердь залежить від:
999. Систола шлуночків при їхньому тріпотінні:
1000. Систола шлуночків при їх фібриляції:
1001. Частота хвиль тріпотіння шлуночків:
1002. Про великохвильовій фібриляції шлуночків амплітуда хвиль становить:
1003. Про дрібнохвильовій формі фібриляції шлуночків амплітуда хвиль становить:
1004. При великохвильовій формі фібриляції передсердь (за М.С.Кушаковським,1998) амплітуда хвиль f:
1005. При дрібнохвильовій формі фібриляції передсердь (за М.С.Кушаковським, 1998) амплітуда хвиль f:
1006. Переважна частота передсердних хвиль при фібриляції передсердь:
1007. Переважна частота передсердних хвиль при тріпотінні передсердь:
1008. Вкажіть форму тріпотіння передсердь, яку необхідно диференціювати з передсердною пароксизмальною тахікардією в поєднанні з АВ-блокадою ІІ ступеня:
1009. Вкажіть форму тріпотіння передсердь, яку необхідно диференціювати з передсердною пароксизмальною тахікардією в поєднанні з АВ блокадою ІІ ступеня:
1010. Частота хвиль фібриляції передсердь під час пароксизму, як правило, становить:
1011. Синокаротидна проба при пароксизмі фібриляції передсердь:
1012. Для відновлення синусового ритму при постійній формі фібриляції передсердь найчастіше застосовують:
1013. Яка із перерахованих ЕКГ - ознак не характерна для фібриляції передсердь при синдромі WРW ?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів