Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

7. "ЕКГ при порушенні автоматизму"


720. До центрів автоматизму першого порядку відносяться:
721. До центрів автоматизму другого порядку відносяться перераховані автоматичні клітини, за винятком:
722. При синусовій брадикардії інтервал Р - Q:
723. Критеріями синусового ритму є:
724. Критеріями синусового ритму є усі перераховані, за винятком:
725. При синусовій тахікардії у здорової людини можливе зміщення сегмента SТ:
726. Синусова аритмія - це:
727. При синусовій брадикардії у здорової людини на ЕКГ можлива поява наступних змін, за винятком:
728. При синусовій тахікардії у здорової людини на ЕКГ можлива поява наступних змін, за винятком:
729. Ектопічний передсердний ритм виникає при всіх перерахованих станах, за винятком:
730. Для переднього нижньоправопередсердного ритму не є характерним:
731. Для заднього нижньоправопередсердного ритму не є характерним:
732. Для нижнього лівопередсердного ритму не є характерним:
733. Для верхнього лівопередсердного ритму не є характерним:
734. Фізіологічна частота ектопічного передсердного ритму:
735. Фізіологічна частота ідіовентрикулярного ритму:
736. Частота ектопічного передсердного ритму може бути:
737. Частота ритму АВ-сполучення може бути:
738. Частота ідіовентрикулярного ритму може бути:
739. Специфічна ознака лівопередсердного ритму:
740. Сумарний вектор деполяризації передсердь при задньому нижньоправопередсердному ритмі спрямований:
741. Сумарний вектор деполяризації передсердь при задньому нижньолівопередсердному ритмі спрямований:
742. Причиною ритму АВ сполучення можуть бути перераховані стани, за винятком:
743. Фізіологічна частота ритму АВ сполучення:
744. Частота серцевих скорочень при прискореному ритмі АВ сполучення:
745. Частота серцевих скорочень при непароксизмальній АВ тахікардії:
746. При ритмі АВ сполучення центр автоматизму знаходиться в:
747. ЕКГ-ознаками ритму АВ сполучення з попереднім збудженням шлуночків є:
748. Для ритму АВ сполучення з попереднім збудженням шлуночків, як правило, не є характерним:
749. ЕКГ-ознаками ритму АВ сполучення з одночасним збудженням передсердь і шлуночків є:
750. Для ритму АВ сполучення з одночасним збудженням передсердь і шлуночків, як правило, нехарактерним є:
751. Другорядними порушеннями серцевого ритму є всі перераховані, за винятком:
752. ЕКГ -ознаками вузлового реципрокного комплексу є всі перераховані, за винятком:
753. Ідіовентрикулярний ритм виникає при:
754. Вкажіть ЕКГ - ознаки ідіовентрикулярного ритму:
755. Для ідіовентрикулярного ритму не є характерним:
756. Для неповної АВ дисоціації нехарактерним є:
757. Для повної АВ дисоціації не є характерним:
758. Висковзуючі скорочення виникають при:
759. Автоматизм -це здатність клітин:
760. Результуючий вектор зубця Р при синусовому ритмі спрямований:
761. При синусовій тахікардії інтервал Р - Q:
762. Неповна АВ дисоціація відрізняється від повної поперечної блокади:
763. Автоматичні клітини в АВ вузлі переважно розташовані в:
764. Для міграції водія ритму по передсердях не є характерним:
765. Синусова брадикардія виникає при порушенні функції:
766. Синусова тахікардія виникає при порушенні функції:
767. При синусовій брадикардії інтервал Q-Т:
768. При синусовій тахікардії інтервал QТ:
769. При переміщенні водія ритму від СВ до ектопічних центрів у передсердях інтервал Р-Р:
770. При переміщенні водія ритму від ектопічних центрів у передсердях до СВ інтервал Р-Р:
771. При переміщенні водія ритму від СВ до ектопічних центрів у передсердях інтервал Р-Q:
772. При переміщенні водія ритму від ектопічних центрів у передсердях до СВ інтервал Р-Q:
773. Повільні висковзуючі скорочення з'являються при зазначених станах, за винятком:
774. Ектопічний зубець Р мало відрізняється від синусового при:
775. Частота серцевих скорочень при ектопічних передсердних ритмах може бути:
776. Тривалість інтервалу R-Р' перед узловим реципрокним комплексом:
777. Синусову брадикардію можуть імітувати:
778. Синусову брадикардію можуть імітувати усі перераховані стани, крім:
779. АВ дисоціація виникає при:
780. АВ дисоціація виникає при:
781. Перехід ізоритмічної АВ дисоціації в синусовий ритм може відбутися при:
782. Перехід ізоритмічної АВ дисоціації в синусовий ритм може відбутися при:
783. Сумарний вектор деполяризації передсердь при верхньому правопередсердному ритмі спрямований:
784. Сумарний вектор деполяризації передсердь при передньому нижньоправопередсердному ритмі спрямований:
785. Сумарний вектор деполяризації передсердь при задньому верхньолівопередсердному ритмі спрямований:
786. Частота синусового ритму визначається перерахованими характеристиками Р-клітин СА вузла, за винятком:
787. Автоматизм Р-клітин синусового вузла визначається:
788. При збільшенні швидкості спонтанної діастолічної деполяризації Р-клітин СА вузла ритм:
789. При зменшенні швидкості спонтанної діастолічної деполяризації Р-клітин СА вузла ритм:
790. Стимуляція симпатичних нервів серця:
791. Стимуляція блукаючого нерва серця:
792. Синусовий ритм сповільнюється при:
793. Синусовий ритм прискорюється при:
794. Сповільненню синусового ритму сприяє:
795. Прискоренню синусового ритму сприяє:
796. При синусовій тахікардії понад 100 за хвилину сумарний вектор зубців Р і R зміщується:
797. При синусовій тахікардії амплітуда зубця Т:
798. При вираженій синусовій тахікардії сегмент SТ:
799. При вираженій синусовїй тахікардії сегмент Р-Q:
800. При синусовій брадикардії сегмент SТ:
801. На ЕКГ періодично реєструються комплекси QRS'- Р' - QRS', Р' ІІ, ІІІ, аvF негативні, перший комплекс QRS' розширений (0,14 с), деформований. Ваш висновок:
802. Для реалізації механізму rе-епtrу в АВ вузлі необхідна наявність:
803. Серед реципрокних комплексів найчастіше зустрічаються:
804. Вузлові реципрокні комплекси виникають при АВ ритмі:
805. При лонгітудінальній дисоціації АВ вузла по каналу альфа імпульс проводиться:
806. При лонгітудінальній дисоціації АВ вузла по каналу бета імпульс проводиться:
807. Критичним рівнем ВА блокади І ступеня, при якому може реалізовуватись механізм реципрокності, є:
808. Чи може АВ блокада ІІ степеня з періодикою Самойлова-Венкебаха бути причиною реципрокності ?
809. На ЕКГ періодично реєструються комплекси QRS'-Р'-QRS", Р' ІІ, ІІІ, аvF негативні, комплекси QRS суправентрикулярної форми. Ваш висновок:
810. На ЕКГ періодично реєструються комплекси Р'-QRS-Р", Р" ІІ, ІІІ, аvF негативні, інтервал Р'-Q=0,24с , комплекси QRS суправентрикулярної форми. Ваш висновок:
811. Вкажіть причини АВ дисоціації:
812. Диференційно-діагностичними критеріями шлуночкових "захватїв" є всі перераховані, крім:
813. Інтервал висковзування -це:
814. Політопні висковзуючї комплекси, мають:
815. Монотопні висковзуючі комплекси, мають:
816. Міграція суправентрикулярного водія ритму найчастіше виникає при:
817. При ізоритмічній АВ дисоціації шлуночки одержують імпульси від:
818. При АВ дисоціації передсердя можуть одержувати імпульси від перерахованих центрів автоматизму, крім:
819. Максимальна тривалість інтервалу R-Р' при нормальній швидкості ретроградної атріовентрикулярної провідності становить:
820. Вкажіть електрокардіографічні варіанти імпульсів і ритмів АВ з'єднання:
821. Прискорені висковзуючі ритми, відрізняються від повільних тим, що:
822. Для прискорених висковзуючих ритмів характерним є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів