Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

4. "ЕКГ при синдромах передзбудження"


425. Феномен "концертіно" при синдромі WРW зумовлений:
426. Феномен "концертіно" при синдромі WРW - це:
427. Для синдрому ранньої реполяризації шлуночків не характерно:
428. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,12 с, QRS=0,12 с, позитивна дельта-хвиля в ІІІ, аvF, v1-v6, негативна - в І, аvL відведеннях. Ваше заключення:
429. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,11 с, QRS=0,12с, негативна дельта-хвиля в ІІ, ІІІ, аvF, v1, v3R, позитивна - в І, аvL,v2-v6 відведеннях. Ваше заключення:
430. На ЕКГ: синусовий ритм, 60-68 за хв., РQ=0,12с,QRS=0,12с, дельта-хвиля негативна в ІІ, ІІІ, аvF, позитивна - в І,аvL,v1-v6 відведеннях. Ваше заключення:
431. На ЕКГ: зубці Р негативні в ІІ,ІІІ,аvF відведеннях, Р-Q=0,10с, QRS=0,12с с позитивною дельта-хвилею в І,аvL,v2-v6, і негативною - в ІІІ,аvF,v1 відведеннях. Ваше заключення:
432. ЕКГ-ознаки синдрому СLС:
433. ЕКГ-ознаки синдрому WРW:
434. ЕКГ-ознаки передзбудження шлуночків при функціонуванні волокон Махейма:
435. При реєстрації на ЕКГ вкороченого інтервалу РQ і розширеного комплексу QRS з наявністю дельта-хвилі функціонує додатковий пучок:
436. Синдром WРW- це:
437. При вкороченні інтервалу РQ і незмінених комплексах QRS функціонує додатковий пучок:
438. Феномен WРW - це:
439. Тривалість інтервалу Р-J при синдромі WРW становить:
440. Вектор дельта-хвилі при типі А синдрому WРW направлений:
441. Вектор дельта-хвилі при типі В синдрому WРW направлений:
442. Вектор дельта-хвилі при типі АВ синдрому WРW направлений:
443. Вектор комплексу QRS при синдромі СLС:
444. Синдром "концертіно" при WРW - це:
445. ЕКГ- ознаки синдрому WРW типу А:
446. ЕКГ - ознаки синдрому WРW типу В:
447. ЕКГ - ознаки синдрому WРW типу АВ:
448. ЕКГ - ознаки синдрому WРW типу С:
449. Вкажіть ЕКГ-ознаку не характерну для феномена WРW:
450. Ознаки прихованого синдрому WРW:
451. Для прихованого синдрому WРW не характерно:
452. Ознаки латентного синдрому WРW:
453. Для латентного синдрому WРW не характерно:
454. При реєстрації на ЕКГ розширеного комплексу QRS з наявністю дельта-хвилі і нормальною тривалістю інтервалу Р-Q функціонує додатковий пучок:
455. ЕКГ критерії синдрому ранньої реполяризації шлуночків:
456. Синдром ранньої реполяризації шлуночків:
457. Ознаки синдрому ранньої реполяризації шлуночків:
458. Про синдром подовженого QТ свідчить збільшення цього інтервалу понад:
459. До подовженого інтервалу QТ приводить прийом перерахованих препаратів, за винятком:
460. У хворих з синдромом подовженого інтервалу QТ для попередження порушень серцевого ритму необхїдно застосовувати:
461. При синдромі ранньої реполяризації шлуночків можливі перераховані зміни ЕКГ за винятком:
462. В основі синдрому ранньої реполяризації шлуночків найбільш ймовїрно лежить:
463. Пацієнти з синдромом ранньої реполяризації шлуночків найбільш схильні до:
464. У хворих з синдромом подовженого інтервалу QТ найчастіше зустрічаються перераховані стани, за винятком:
465. Синдром ранньої реполяризації шлуночків може імітувати:
466. В основі пароксизмальних тахікардій при синдромі преекситації лежить:
467. Ступінь розширення комплексу QRS при синдромі преекситації залежить від:
468. Синдром, в основі якого лежить поступова зміна об'єму міокарда, що збуджується через додатковий пучок - це:
469. Хворий К. Діагноз: міокардитичний кардіосклероз. На ЕКГ: РQ = 0,11с, QRS = 0,12с з хвилею дельта. В анамнезі часті напади сердцебиття з частотою 180 за хв. Ваше заключення:
470. Хворий І. Діагноз: міокардитичний кардіосклероз. На ЕКГ: Р-Q=0,11с, QRS=0,12с з дельта хвилею. Порушень ритму немає. Ваше заключення:
471. При синдромі WРW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій:
472. При синдромі WРW можлива одна з перерахованих пароксизмальних тахікардій:
473. При фізичному навантаженні у практично здорової людини з синдромом ранньої реполяризації шлуночків спостерігається:
474. При фізичному навантаженні у практично здорової людини з синдромом ранньої реполяризації шлуночків можна спостерігати:
475. ЕКГ-ознаки синдрому ранньої реполяризації шлуночків при фізичному навантаженні:
476. Причиною набутого синдрому подовженого інтервалу QТ може бути передозування:
477. Причиною набутого синдрому подовженого інтервалу QТ може бути передозування:
478. Причиною набутого синдрому подовженого інтервалу QТ може бути передозування:
479. Зникненню ЕКГ-проявів феномену WРW може сприяти прийом:
480. Зникненню ЕКГ-проявів феномену WРW може сприяти прийом:
481. Зникненню ЕКГ-проявів феномену WРW може сприяти прийом:
482. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу А у відведеннях v1, v3R:
483. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу В у відведеннях v1, v3R:
484. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу В у відведеннях ІІІ, аvF:
485. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу В у відведеннях І, аvL:
486. Дельта-хвиля при синдромі WРW типу А у відведеннях І, аvL найчастіше:
487. Дельта-хвиля при синдромі WРW типу А у відведеннях ІІІ, аvF найчастіше:
488. Дельта-хвиля при синдромі WРW типу В у відведеннях ІІІ, аvF найчастіше:
489. Дельта-хвиля при синдромі WРW типу В у відведеннях І, аvL найчастіше:
490. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу АВ у відведеннях v1, v3R:
491. Конфігурація комплексу QRS при синдромі WРW типу АВ у відведеннях ІІІ, аvF:
492. При синдромі WРW типу АВ дельта-хвиля у відведеннях v1, v3R:
493. При синдромі WРW типу АВ дельта-хвиля у відведеннях ІІІ, аvF:
494. Найчастіша форма порушень ритму у хворих з синдромом WРW:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів