Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

3. "ЕКГ при порушенні внутрішньошлуночкової провідності."


327. При повній блокаді ЛНПГ час внутрішнього відхилення понад 0,06 с реєструється у відведеннях:
328. Час внутрішнього відхилення при повній блокаді ПНПГ подовжений у відведеннях:
329. При повній блокаді однієї з ніжок пучка Гіса вторинними є порушення:
330. При повній блокаді однієї з ніжок пучка Гіса реєструються перераховані ознаки, за винятком:
331. При повній блокаді однієї з ніжок пучка Гіса первинними є порушення:
332. При повній блокаді ПНПГ або ЛНПГ спостерігаються всі перераховані ознаки, за винятком:
333. Про повну блокаду передньо-верхньої гілки ЛНПГ свідчить:
334. Блокада ПНПГ частіше реєструється при:
335. У молодих вегетативно лабільних пацієнтів може зустрічатися:
336. ЕКГ-діагностику порушення внутрішньошлуночкової провідності утруднює:
337. У хворого з відхиленням електричної осі серця до -60 град.відведенні у V1 зареєстровані комплекси QRS типу rSr' шириною до 0,10с, а у відведенні V3R-типу rS. Ці ЕКГ ознаки свідчать про:
338. Для умовного розмежування повної блокади передньо-верхньої гілки ЛНПГ від неповної використовується:
339. Для оцінки локалізації і вираженості порушення внутрішньошлуночкової провідності треба враховувати:
340. Для оцінки локалізації і вираженості порушення внутрішньшлуночкової провідності треба врахувати всі ознаки, за винятком:
341. При ЕКГ діагностиці дистальної блокади передньо-верхноьї гілки ЛНПГ необхідно враховувати:
342. При ЕКГ діагностиці дистальної блокади передньо-верхньої гілки ЛНПГ необхідно враховувати всі перераховані ознаки, крім:
343. Вкажіть ознаку, яка свідчить про те, що форма комплексу QRS V1 типу rSr' обумовлена не блокадою ПНПГ або її поєднанням з блокадою передньо-верхньої гілки ЛНПГ, а іншою причиною:
344. Можна думати, що у молодої людини фізіологічний варіант розповсюдження збудження в правому шлуночку, а не блокада ПНПГ якщо:
345. Можна думати, що у молодої людини фізіологічний варіант розповсюдженняя збудження в правому шлуночку, а не блокада ПНПГ, якщо реєструються всі перераховані ознаки, за винятком:
346. При ЕКГ діагностиці блокади задньо-нижньої гілки ЛНПГ необхідно враховувати:
347. При ЕКГ діагностиці блокади задньо-нижньої гілки ЛНПГ необхідно враховувати усі перераховані стани, за винятком:
348. Для повної блокади ЛНПГ характерні перераховані ознаки, за винятком:
349. Основна ЕКГ ознака неповної блокади ЛНПГ:
350. ЕКГ ознакою блокади передньо-серединного розгалуження ЛНПГ є:
351. Найбільш достовірною ознакою гіпертрофії міокарда одного з шлуночків при порушенні внутрішньошлуночкової провідності є:
352. У трьох пацієнтів ЕКГ реєструвались в динаміці два рази. У якого з них можна припустити розвиток неповної трьохпучкової блокади?
353. При динамічному спостереженні ЕКГ зареєстровані комплекси qR V2,3 при ширині зубців q V2,3=0,02 с,сегмент SТ V2,3 - на ізолінії, зубці Т V2,3 - позитивні. Ці зміни обумовлені:
354. В динаміці спостереження хворого А. з блокадою передньо-верхньої гілки ЛНПГ зареєстровані комплекси QRS типу qR в V2,3, ширина q V2,3=0,02 с, SТ V2,3 на ізолінії, зубці Т V2,3 позитивні. Ці зміни обумовлені:
355. На ЕКГ: кут альфа=-60 град., Р-Q=0,16 с, J V6=0,06 с, QRS V1,V3R типу rSr', r'V1 > r' V3R, QRS V6 типу Rs. Зміни ЕКГ обумовлені:
356. У хворого ІХС на ЕКГ в динаміці спостереження відмічено збільшення кута альфа від +10 до +110 град. Р-Q=0,16 с, QRS=0,11 с. Змін сегмента SТ і зубця Т на ЕКГ, зареєстрованій поза нападом стенокардії, немає. Зміни ЕКГ обумовлені розвитком:
357. На ЕКГ: кут альфа=-45 град., Р-Q=0,16 с, QRS=0,11 с, J V5 =0,05 с. Сегмент SТ і зубець Т - без змін.Зміни ЕКГ зумовлені:
358. На ЕКГ: кут альфа=+30 град., QRS=0,11 с, J V6=0,06с, Q І, аvL, V5,6-відсутній, R V5,6 з зазубринами на висхідному коліні, SТ V5,6-на ізолінії, зубці Т V5,6-позитивні. Зміни ЕКГ обумовлені:
359. На ЕКГ: Р-Q=0,14с, QRS=0,13с, J V6=0,07с, депресія SТ V6 дугою випуклою доверху, зубець Т V6(-) з асиметричними сторонами, заокругленою вершиною. Зміни ЕКГ обумовлені:
360. На ЕКГ: Р-Q=0,16с, QRS=0,11 с, rSr'v1, J V1=0,06 с, депресія SТ V1 дугою випуклою доверху, зубець Т(-) з асиметричними сторонами, S V6-неглибокий розширений, пізній, розширений r аvR. Ці зміни обумовлені:
361. На ЕКГ: Р-Q=0,17 с, QRS=0,12 с, rSR'V1, J V1=0,07 с, депресія SТ V1 дугою випуклою доверху, негативні з асиметричними сторонами зубці Т V1. Ці зміни обумовлені:
362. У хворого К. повна трьохпучкова блокада. Комплекси QRS мають вигляд повної блокади ПНПГ і задньо-нижньої гілки ЛНПГ. Водій ритму для шлуночків локалізується в:
363. При черговому ЕКГ дослідженні у хворого з повною блокадою ПНПГ і задньо-нижньої гілки ЛНПГ зареєстрована АВ блокада ІІ ступеня ІІ типу. АВ блокада обумовлена порушенням провідності в:
364. При черговому ЕКГ дослідженні у хворого з повною блокадою ПНПГ і передньої гілки ЛНПГ інтервал Р-Q склав 0,26 с. Зміни ЕКГ обумовлені:
365. При динамічному спостереженні хворого з повною блокадою ЛНПГ відмічено подовження інтервалу Р-Q до 0,24 с. Зміни ЕКГ свідчать про розвиток:
366. Якщо розвитку повної поперечної блокади передувала двопучкова блокада, то порушення АВ провідності найчастіше локалізується в:
367. При повній трифасцикулярній блокаді водій ритму для шлуночків найчастіше локалізується в:
368. При динамічному ЕКГ спостереженні відмічено послідовний розвиток повної блокади ПНПГ, задньо-нижньої гілки ЛНПГ, а на останній ЕКГ і подовження інтервалу РQ до 0,23 с. Уповільнення проведення імпульсу відбувається в:
369. Про повну трьохпучкову блокаду можна думати, якщо:
370. У хворого повна трьохпучкова блокада. Комплекси QRS мають вигляд повній блокаді ЛНПГ. Водій ритму для шлуночків розміщений в:
371. У хворого з повною блокадою ЛНПГ інтервал Р-Q=0,18 с. При черговому ЕКГ дослідженні виявлено АВ блокаду ІІ ступеня І типу. АВ блокада з найбільшою вірогідністю локалізується в:
372. У хворого з повною блокадою ПНПГ і передньо-верхньої гілки ЛНПГ інтервал Р-Q=0,16 с. При черговому ЕКГ дослідженні виявлено блокування кожного п'ятого синусового імпульсу на шлуночки. АВ блокада з найбільшою вірогідністю локалізується в:
373. У хворого з повною блокадою ПНПГ і задньо-нижньої гілки ЛНПГ інтервал Р-Q=0,16 с. При черговому ЕКГ дослідженні виявлено АВ блокаду ІІ ступеня ІІ типу. Найбільш вірогідна локалізація АВ блокади в:
374. Хворий А., 42 років. Діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІ ст. На ЕКГ ознаки білатеральної двопучкової блокади, Р-Q=0,25 с. Ваше заключення:
375. На ЕКГ: повна блокада передньо-верхньої гілки ЛНПГ і ПНПГ. При черговому ЕКГ дослідженні зареєстровано подовження інтервалу Р-Q до 0,23 с. Уповільнення проведення імпульсу відбувається в:
376. Хворий А.,62 років. Діагноз: Гіпертонічна хвороба ІІІ ст, повна блокада ЛНПГ. При черговому ЕКГ дослідженні інтервал Р-Q = 0,23 с. Затримка проведення імпульсу відбувається в:
377. При повній блокаді передньої гілки ЛНПГ і правої ніжки імпульс до шлуночків проводиься по:
378. При повній блокаді правої ніжки і задньо-нижньої гілки ЛНПГ імпульс до шлуночків проводиться по:
379. Хворий К.,65 років. Діагноз: ІХС: стенокардія напруги ІІІ ф.к. На ЕКГ: повна блокада ЛНПГ. До шлуночків імпульс проводиться по:
380. На ЕКГ повна блокада ЛНПГ. При черговому ЕКГ дослідженні відмічено подовження Р-Q до 0,26 с. Ці зміни свідчать про:
381. Виникнення транзиторної блокади одного з пучків внутршньошлуночкової провідної системи може бути обумовлене:
382. Найбільш повно пояснює генез змін ЕКГ при порушенні внутрішньошлуночкової провідностті:
383. На ЕКГ: кут альфа=0 град., QRS=0,11с, комплекси QRS типу rSr'в V1,V2, J V1=0,05 с, депресія SТ V1,2 дугою випуклою доверху, зубці Т V1,2 негативні, RІ=17мм, RаvL=15мм, SV2=20мм. Зміни ЕКГ обумовлені:
384. На ЕКГ: кут альфа=-50 град.,RаvL=17 мм, RаvL>RІ, комплекси QRS ІІ,ІІІ,V5,6 типу rS, елевація SТ І, аvL,V5,6 до 5 мм з переходом в зубець Т. Зміни ЕКГ обумовлені:
385. На ЕКГ: кут альфа=-50 град.,RаvL=17 мм, RаvL>RІ, комплекси QRS ІІ,ІІІ,V5,6 типу rS, а QRS V1 -rSr, елевація SТ І, аvL,V5,6 до 5 мм з переходом в зубець Т. Зміни ЕКГ обумовлені усім перерахованим, за винятком:
386. На ЕКГ: кут альфа=-60 град., RаvL=15 мм, RаvL>RІ, комплекси QRS V5,6 типу RS. Зміни ЕКГ обумовлені:
387. На ЕКГ: кут альфа=+10 град., QRS=0,12с, QRS V1,2 типу rsR',QRS V5,6 типу qRS,JV1>0,07с, депресія SТV1,2 дугою випуклою доверху, зубці ТV1,2 негативні, RV6=25мм, RаvL=15мм. Зміни ЕКГ обумовлені:
388. На ЕКГ: кут альфа=-10 град.,QRS=0,11с,QRS V1,2 типу rSr', JV1=0,05с, елевація сегмента SТ V1 до 5 мм з переходом у вершину зубця Т. RІ=17мм, RаvL=14мм, SV1=18мм, SV2=22мм. Зміни ЕКГ обумовлені:
389. На ЕКГ: кут альфа=-10 град.,QRS=0,11с,QRS V1,2 типу rSr', JV1=0,05с, елевація сегмента SТ V1,2,3 до 5 мм з переходом у вершину зубця Т. RІ=17мм, RаvL=14мм, SV1=18мм, SV2=22мм. Зміни ЕКГ обумовлені усім перерахованим, за винятком:
390. На ЕКГ: кут альфа=-15 град.,QRS=0,11с,QRS V1 типу rSR', JV1=0,07с, R'V1=15мм, SV1=20мм, QRS V5 типу qRS, RV5=15мм, JV5=0,06с, депресія SТV1 дугою випуклою доверху, ТV1(-), SТV5,6 на ізолінії. Зміни ЕКГ обумовлені:
391. На ЕКГ: кут альфа=-15 град.,QRS=0,11с,QRS V1 - rSR', JV1=0,07с, R'V1=15мм, SV1=20мм, QRS V5 - qRS,RV5=15мм, JV5=0,06с, депресія SТ V1 дугою випуклою доверху, ТV1(-),SТV5,6 на ізолінії. Зміни ЕКГ обумовлені усім перерахованим, за винятком:
392. На ЕКГ: кут альфа=+90 град.,QRS= 0.11 с, QRS V1 типу rSR', JV1=0,07 с, QRSV5,6 типу qRS, SV6=7мм з гострою вершиною, R'V1=14мм, депресія SТV1 дугою випуклою доверху, ТV1(-). Зміни ЕКГ обумовлені:
393. На ЕКГ: кут альфа=0 град., QRS=0,11с, JV1=0,07с, QRS V1 типу rSR', QRSV5,6 типу qRS, SV5,6-глибокі з гострою вершиною, RV1=12мм, депресія SТV1 дугою випуклістю доверху, ТV1(-). Зміни ЕКГ обумовлені:
394. На ЕКГ: кут альфа=0 град., QRS=0,16с, JV6=0,08с, RV6>RV5, RV6=24мм, RаvL=14мм, SV2=22 мм, елевація SТV5,6 до 4 мм з переходом у вершину зубця Т. Зміни ЕКГ обумовлені:
395. На ЕКГ: кут альфа=0 град., QRS=0,16с, JV6=0,08с, RV6>RV5, RV6=24мм, RаvL=14мм, SV2=22 мм, елевація SТV5,6 до 4 мм з переходом у вершину зубця Т. Зміни ЕКГ обумовлені усім нижчеперерахованим, за винятком:
396. На ЕКГ: кут альфа=-15 град., QRS=0,13с, JV5=0,07с,RV6>RV5, RV6=25мм, RаvL=15мм,SV2=20мм. SТV5,6 під ізолінією дугою випуклою доверху, ТV5,6 негативні з асиметричними сторонами і заокругленою вершиною глибиною 4 мм. Зміни ЕКГ обумовлені:
397. На ЕКГ: кут альфа=-10 град., відсутній Q І,аvL,V5,6, зазубреність висхідного коліна RІ, аvL,V5,6,RІ=17мм, RаvL=15мм, RV6>RV5>RV4, RV6=26мм, QRS=0,11с, JV6=0,05 с. ЕКГ зміни відображають:
398. На ЕКГ: кут альфа=0 град.,QRS=0,12с, QRS V1 типу rSR', JV1=0,08с, R'V1=15мм, депресія SТ V1 дугою випуклою доверху, ТV1(-), QRSV5,6 типу qRS, SТV5,6-на ізолінії, ТV5,6 позитивні. Зміни ЕКГ обумовлені:
399. На ЕКГ: кут альфа=+15 град.,QRS=0,11с, QRS V1 типу QR, Qv1=0,04с, JV1=0,06с, RV1=16мм, SТV1-на ізолінії, ТV1 позитивний, QRSV5,6 типу rS,SV5=7мм, SТV5 - на ізолінії, ТV5 - позитивний. Зміни ЕКГ обумовлені:
400. На ЕКГ: кут альфа=+15 град.,QRS=0,11с, QRS V1 типу QR,Qv1=0,04с,JV1=0,06с,RV1=16мм,SТV1-на ізолінії,ТV1 позитивний, QRSV5,6 типу rS,SV5=7мм,SТV5 - на ізолінії,ТV5 - позитивний. Зміни ЕКГ обумовлені усім нижчеперерахованим, за винятком:
401. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) r V1 відображає деполяризацію:
402. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) Sv1 відображає деполяризацію:
403. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) R`v1 відображає деполяризацію:
404. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) qV6 відображає деполяризацію:
405. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) Rv6 відображає деполяризацію:
406. При повній блокаді ПНПГ (комплекс QRS V1 типу rSR`) Sv6 відображає деполяризацію:
407. При повній блокаді ЛНПГ час внутрішнього відхилення в V5(6) становить:
408. При повній блокаді ПНПГ час внутрішнього відхилення в V1 становить:
409. Ширина комплексу QRS при повній блокаді ЛНПГ в V5(6) становить:
410. Ширина комплексу QRS при повній блокаді ПНПГ в V1(2) становить:
411. Гіпертрофію міокарда при порушенні внутрішньошлуночкової провідності дозволяє передбачити:
412. Для повної блокади ЛНПГ характерні перераховані ознаки, за винятком:
413. Для повної блокади ЛНПГ не є характерним:
414. Для повної блокади ПНПГ не є характерним:
415. Для повної блокади ПНПГ не є характерним:
416. Сегмент SТv6 при повній блокаді ЛНПГ:
417. Основна ЕКГ ознака неповної блокади ЛНПГ:
418. При повній блокаді ПНПГ Sv1 відображає деполяризацію:
419. При повній блокаді ПНПГ час внутрішнього відхилення може бути меньше 0,07 с у відведенні:
420. Яка з перерахованих ЕКГ ознак не обумовлена блокадою передньо-верхньої гілки ЛНПГ пучка Гіса:
421. Яка з перерахованих ЕКГ ознак утруднює діагностику блокади задньо-ниижньої гілки ЛНПГ:
422. Які з перерахованих змін дитячої ЕКГ дають підставу думати про фізіологічний варіант поширення збудження в правому шлуночку:
423. Для діагностики повної блокади правої або лівої ніжки пучка Гіса найбільш інформативні:
424. Діагностику внутрішньошлуночкової блокади утруднює:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів