Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

2. "ЕКГ при гіпертрофії передсердь і шлуночків."


226. Найбільш об'єктивну інформацію про гіпертрофію міокарда дає:
227. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії відділів серця слід враховувати:
228. Перераховані ЕКГ-ознаки можуть бути обумовлені гіпертрофією міокарда шлуночків серця, крім:
229. Прямими ознаками гіпертрофії міокарда шлуночків можна вважати:
230. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь слід враховувати:
231. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь слід приймати до уваги перераховані показники, за винятком:
232. При гіпертрофії лівого шлуночка подовження часу внутрішнього відхилення до 0,06с може реєструватися у відведеннях:
233. Для гіпертрофії правого шлуночка характерні всі ознаки, за винятком:
234. При фізіологічній гіпертрофії правого шлуночка у спортсменів реєструється:
235. При гіпертрофії правого шлуночка подовження часу внутрішнього відхилення до 0,06 с може реєструватися у відведеннях:
236. При гіпертрофії правого шлуночка можна виявити перераховані ознаки, крім:
237. Для вираженої гіпертрофії правого шлуночка характерно:
238. Для вираженої гіпертрофії правого шлуночка характерні перераховані ознаки, за винятком:
239. Для гіпертрофії лівого передсердя характерно:
240. Для гіпертрофії лівого передсердя характерні перераховані ознаки, крім:
241. Для гіпертрофії лівого передсердя характерні перераховані ознаки, за винятком:
242. При гіпертрофії лівого шлуночка можна зареєструвати:
243. При гіпертрофії лівого шлуночка можна зареєструвати усі перераховані ознаки, за винятком:
244. Для вираженої гіпертрофії лівого шлуночка не характерно:
245. Яке із перерахованих значень часу внутрішнього відхилення в v5(6) може бути зумовлено гіпертрофією лівого шлуночка?
246. Яка із перерахованих ЕКГ найбільш характерна для хворого з гіпертонічною хворобою ІІ-ІІІ стадії під час гіпертонічного кризу?
247. Для фізіологічної гіпертрофії лівого шлуночка у спортсменів характерно:
248. Для гіпертрофії правого передсердя характерні перераховані ознаки, крім:
249. ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка з його систолічним перевантаженням і дистрофічними змінами в міокарді не повинні реєструватися при:
250. ЕКГ ознаки гіпертрофії правого шлуночка з його систолічним перевантаженням не реєструються при:
251. Основна ЕКГ ознака гіпертрофії шлуночків серця:
252. Для діагностики вираженості гіпертрофії щлуночків серця необхідно враховувати:
253. Для оцінки гіпертрофії шлуночків серця необхідно враховувати усі перераховані показники,за винятком:
254. Зміни амплітуди зубців комплексу QRS та його розширення при гіпертрофії шлуночків серця зумовлені:
255. Зміни амплітуди зубців комплексу QRS та його розширення при гіпертрофії шлуночків серця зумовлені усіма перерахованими причинами, за винятком:
256. Порушення реполяризації при гіпертрофії міокарда шлуночків зумовлені:
257. Порушення реполяризації при гіпертрофії міокарда шлуночків зумовлені усіма перерахованими причинами, за винятком:
258. Які зміни сегмента SТ реєструються при гіпертрофії шлуночків серця?
259. При гіпертрофії шлуночків серця можуть реєструватися:
260. При гіпертрофії шлуночків серця можуть реєструватися перераховані ознаки, за винятком:
261. При гіпертрофії міокарда лівого шлуночка можна зареєструвати:
262. Для гіпертрофії лівого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
263. На ЕКГ: кут альфа = 0 град., Rv6 > Rv5 >Rv4, Rv5+Sv2= 40 мм, перехідна зона в V2, сегмент SТv5,6 зміщений під ізолінію дугою випуклою уверх, зубці Тv5,6 негативні з асиметричними сторонами. Ваше заключення:
264. На ЕКГ: кут альфа = 0 град. Rv6>Rv5>Rv4. Rv6=26 мм. SТv5,6 під ізолінією дугою випуклою уверх. Зубці Тv5,6 негативні з асиметричними сторонами. Ваше заключення:
265. При повній блокаді ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
266. При повній блокаді ПНПГ про гіпертрофію міокарда правого шлуночка свідчить:
267. При неповній блокаді ПНПГ про гіпертрофію міокарда правого шлуночка може свідчити:
268. При повній блокаді ПНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
269. При неповній блокаді ПНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
270. При блокаді передньої гілки ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
271. При блокаді передньої гілки ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
272. Відхилення електричної осі серця до -60 град. у хворого гіпертонічною хворобою ІІ ст. і ожирінням ІІІ ст. обумовлено:
273. При неповній блокаді ЛНПГ про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчить:
274. На ЄКГ: кут альфа = +75 град., Р-Q=0,18 с, QRS=0,08с, РІ,аvL,v5,6 - двогорбі, з амплітудою другого горба 3,5 мм, РvІ- двофазні , з перевагою ширини і амплітуди негативної фази. Зміни ЕКГ зумовлені:
275. ЕКГ під час гіпертонічного кризу: РІ,аvL,v5,6 двогорбі, порівняно з ЕКГ до кризу амплітуда другого горба зубця Р збільшилась до 3 мм, зубці Рvl двофазні (+-) з перевагою негативної фази. Зміни ЕКГ зумовлені:
276. ЕКГ хворого Г., 44 роки. Діагноз: Хронічне легеневе серце, НКІІА. Зубці РІІ,ІІІ,аvF,vІ трикутної форми амплітудою до 3 мм. ЕКГ ознаки зумовлені:
277. Під час нападу бронхіальної астми збільшилась амплітуда зубців РІІ,ІІІ,аvF до 3,5 мм, вони набули трикутної форми з гострою вершиною. Ці зміни зубця Р зумовлені:
278. На ЕКГ: зубці РІ,аvL,v5,6 - двовершинні з амплітудою другої вершини 2,5 мм, РІІ,ІІІ,аvF - трикутної форми з амплітудою 3 мм,а РvІ двофазний : амплітуда І фази + 3 мм, ІІ фази - 2 мм. Ці зміни зумовлені:
279. На ЕКГ: кут альфа=-10 град.,Р-Q=0,15 с, QRS=0,10с, Jv6=0,06с, RІ=17мм, RаvL=14мм, Sv2=20мм, Rv6>Rv5>Rv4, Rv6=25 мм, зміщення сегмента SТv5,6 нижче ізолінії дугою випуклою уверх, Тv5,6- двофазні. Зміни ЕКГ зумовлені:
280. На ЕКГ: кут альфа=90 град.,Р-Q=0.14с,QRS=0.10с, Jv1=0.05с, QRSаvR типу QR, RаvR=6мм, QRSvІ типу qR, RvІ=12мм, зміщення сегмента SТvІ нижче ізолінії, ТvІ-двофазний, QRSv6 типу rS, SТv6- на ізолінії, зубці Тv6 позитивні. Ваше заключення:
281. На ЕКГ: кут альфа=-10 град., QRS=0.09с, зубці РІ,ІІ,аvL,v4-6 широкі двовершинні до 4мм висотою, РvІ-двофазні зі збільшеною і уширеною негат.фазою. Rv6>Rv5>Rv4, Rv5=25мм, Sv2=20мм, Jv6=0,06 с. Ваше заключення:
282. ЕКГ спортсмена А.: кут альфа=10 град.,Р-Q=0,18с, QRS=0,09с, RІ=20мм, RаvL=16мм, Rv6>Rv5>Rv4, Rv6=30мм, Sv2=23 мм, Jv6=0,05с, SТv5,6 - на ізолінії, зубці Тv5,6 позитивні. Зміни ЕКГ зумовлені:
283. ЕКГ спортсмена Б. Кут альфа=+90 град., Р-Q=0,16с, QRS = 0,09с, комплекси QRSvІ типу Rs, JvІ=0,03с, RvІ=10мм,QRSv5,6 типу RS, Sv6=6 мм. Зміни ЕКГ зумовлені:
284. На ЕКГ: кут альфа=+60 град.,Р-Q=0,16 с, QRS=0,09 с. Комплекси QRSvІ типу rSR', R'vІ=12мм, SvІ=15мм, JvІ=0,04с. Перехідна зона в V3. Комплекси QRSv4-6 типу qR,Rv5=Rv4=20мм. Зміни ЕКГ зумовлені:
285. На ЕКГ: кут альфа=+90 град.,Р-Q=0,16с, QRS=0,10с. Комплекси QRSvІ типу qR, RvІ=10мм, SТvІ на ізолінії, ТvІ слабко негативні. Перехідна зона в V3. Комплекси QRSv5,6 типу R,Rv5=Rv6=20мм. Ваше заключення:
286. На ЕКГ: ритм синусовий, 70-74 за хв. Кут альфа=+60 град., Р-Q=0,16с, комплекс QRS=0,10с. Комплекси QRSvІ типу RS, при цьому RvІ= 8 мм, Rv6>Rv5>Rv4, Rv6= 28 мм. Ваше заключення:
287. У хворих з хронічним легеневим серцем часто реєструються:
288. У хворих з хронічним легеневим серцем часто реєструються усі перераховані ознаки, крім:
289. Зміни ЕКГ при гіпертрофії відділів серця зумовлені:
290. У хворого з гострим легеневим серцем на ЕКГ можна зареєструвати:
291. У хворого з гострим легеневим серцем на ЕКГ можна зареєструвати:
292. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії обох шлуночків слід враховувати:
293. На ЕКГ: кут альфа=-50 град., RаvL>RІ,RаvL=16 мм, комплекси QRSv5,6 типу RS, сегмент SТ аvL ізоелектричний, зубці ТІ,аvL,v5,6 - позитивні. Ці зміни обумовлені:
294. На ЕКГ: кут альфа=-60 град., RаvL>RІ, RаvL=17мм, комплекси QRSv5,6 типу RS, горизонтальна депресія сегмента SТІ,аvL,v5,6 до 1,5мм. Зубці ТІ,аvL,v5,6- негативні, симетричні. Зміни ЕКГ обумовлені перерахованими причинами, крім:
295. При гіпертрофії правого шлуночка з комплексом QRS v1 типу qR:
296. При гіпертрофії правого шлуночка з комплексом QRS v1 типу RS:
297. Імітувати зубець "Р-риlmопаlе" можуть усі перераховані стани, крім:
298. Для хворого "чистим" мітральним стенозом характерні ЕКГ ознаки гіпертрофії:
299. У хворого мітральною недостатністю на ЕКГ можуть бути зареєстровані ознаки гіпертрофії:
300. Оцінюючи ЕКГ - ознаки гіпертрофії шлуночків серця, можна не враховувати:
301. Оцінюючи ЕКГ ознаки гіпертрофії правого шлуночка, можна не враховувати:
302. Оцінюючи ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, можна не враховувати:
303. При ЕКГ діагностиці гіпертрофії міокарда передсердь можна не враховувати:
304. В якому ЕКГ - відведенні реєструється максимальна амплітуда зубця R при гіпертрофії лівого шлуночка?
305. В якому ЕКГ - відведенні реєструється максимальна амплітуда зубця S при гіпертрофії лівого шлуночка?
306. В якому ЕКГ -відведенні слід чекати максимальну амплітуду зубця R при R - типі гіпертрофії правого шлуночка?
307. Ознаками гіпертрофії правого шлуночка є усі перераховані, крім:
308. Про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка свідчать перераховані ознаки, крім:
309. Для гіпертрофії лівого передсердя характерна перерахована полярність зубців Р, крім:
310. Для гіпертрофії правого передсердя характерна перерахована полярність зубців Р, крім:
311. Для вираженої гіпертрофії лівого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
312. Для вираженої гіпертрофії правого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
313. Для гіпертрофії лівого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
314. Для гіпертрофії правого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
315. Для гіпертрофії правого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
316. Ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, його систолічного перевантаження і дистрофічних змін в міокарді реєструються у всіх перерахованих випадках, за винятком:
317. Для гіпертрофії лівого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
318. Для гіпертрофії правого шлуночка характерні перераховані ознаки, крім:
319. При гіпертрофії лівого шлуночка можуть реєструватися перераховані зміни сегмента SТ v5(6), за винятком:
320. Розвиток гіпертрофії лівого шлуночка найменш вірогідний при:
321. Для ЕКГ хворого "чистим" мітральним стенозом найбільш характерні ознаки гіпертрофії:
322. Найбільше значення для оцінки гіпертрофії міокарда шлуночків серця має:
323. При гіпертрофії лівого передсердя індекс Макруза:
324. При гіпертрофії правого передсердя індекс Макруза:
325. При гіпертрофії лівого передсердя індекс Макруза становить:
326. При гіпертрофії правого передсердя індекс Макруза становить:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів