Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

14. "Деякі інші функціональні методи"


1733. Для виявлення випоту в порожнині перикарду найбільш інформативні:
1734. Хворий скаржиться на тупі болі в ділянці серця, задишку і ортопное, що з'явилися в останні 2 тижні. Виявлено глухі тони серця зниження пульсового тиску до 25 мм рт.ст. під час глибокого вдиху. Яка найбільш імовірна причина даного стану?
1735. Для гострого перикардиту найбільш характерні слідуючі порушення ритму та провідності:
1736. У нормі в порожнині перикарду міститься:
1737. Найчастішою причиною констриктивного перикардиту є:
1738. Дуже важливим симптомом в діагностиці гострого фібринозного перикардиту є:
1739. Для констриктивного перикардиту характерним є:
1740. Шум тертя перикарду при фібринозному перикардиті:
1741. Вкажіть найбільш вирогідну причину смерті хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією:
1742. Для дилатаційної кардіоміопатії характерно все перераховане, крім:
1743. Найбільш інформативним методом діагностики гіпертрофічної кардіоміопатії є:
1744. Для коарктації аорти характерно все перераховане, за винятком:
1745. Що з перерахованого характерно для болю в ділянці серця при нейроциркуляторній дистонії?
1746. Ангінозний синдром найбільш характерний для:
1747. Які з перерахованих змін ЕКГ нехарактерні для НЦД?
1748. При проведенні проби з фізичним навантаженням у хворих НЦД часто спостерігається:
1749. Хвора 28 років, страждає НЦД на протязі 5 років. Який із перерахованих симптомів нехарактерний для даного захворювання?
1750. Найбільш істотним зсувом кислотно-лужного стану крові при дихальному ацидозі є:
1751. Найбільш істотним зсувом кислотно-лужного стану крові при дихальному алкалозі є:
1752. Для метаболічного ацидозу не є характерним:
1753. Вкажіть показники легеневої вентиляції :
1754. Вкажіть статичні параметри зовнішнього дихання:
1755. Механіку дихання характеризують перераховані показники, за винятком:
1756. Кислотно-лужний стан крові характеризують:
1757. Спірографія - це метод:
1758. Методом спіроергометрії можуть бути визначені:
1759. Метод спіроєргометрії дозволяє вивчити:
1760. На показники легеневих об'ємів і легеневої вентиляції впливають:
1761. Абсолютними протипоказами до проведення навантажувальних тестів є всі перераховані стани, крім:
1762. Для індукції пароксизмальних порушень ритму, як правило, використовують:
1763. Оцінку навантажувальних тестів не утруднює:
1764. Для діагностики ІХС у хворого з м'язово-кістковими і суглобними розладами варто віддати перевагу:
1765. На толерантність до фізичного навантаження може вплинути прийом перерахованих препаратів, крім:
1766. Вкажіть стан, який може змінити результати навантажувального тесту і потребує корекції:
1767. При проведенні тестів з фізичним навантаженням для ЕКГ-контролю можуть бути використані:
1768. При проведенні проби з фізичним навантаженням найчастіше ЕКГ-ознаки ішемії міокарда реєструються у відведенні:
1769. При проведенні проби з фізичним навантаженням у положенні лежачи:
1770. Навантажувальний тест із трансезофагальною ЕКС передсердь може бути проведений при:
1771. Для діагностики ІХС у хворих із підозрою на нестабільну стенокардію найдоцільніше використовувати:
1772. Для діагностики ІХС у хворих із порушеннями серцевого ритму варто віддати перевагу:
1773. Для діагностики ІХС у хворих із підозрою на наявність синдрому слабкості синусового вузла варто віддати перевагу:
1774. Показники, що характеризують антероградну атріовентрикулярну провідність можна визначити за допомогою:
1775. Для діагностики ІХС у хворих гіпертонічною хворобою варто віддати перевагу:
1776. Для оцінки косовисхідної депресії сегмента SТ при пробі з фізичним навантаженням визначальним є:
1777. Елевація сегмента SТ при пробі з фізичним навантаженням може бути обумовлена:
1778. Тривалий період реституції (сегмент SТ не повертається до вихідного рівня більше 6 хв.) характерний для хворих ІХС:
1779. Частота елевації сегмента SТ при пробі з фізичним навантаженням у хворих ІХС із незмінною вихідною ЕКГ становить:
1780. При тестах із фізичним навантаженням частота елевації сегмента SТ переважає над його дипресією при:
1781. Хворий Н., 34 років, страждає НЦД. На вихідній ЕКГ негативний Т V4-6 до 3 мм. При пробі з ДФН на 50 Вт зареєстрована реверсія Т V4-V6 без клінічних змін. Ваша тактика:
1782. Вкажіть пробу, що підвищує потребу міокарда в кисні без виконання фізичного навантаження:
1783. При трансезофагальній ЕКС передсердь відбуваються перераховані зміни гемодинаміки, крім:
1784. Зміна амплітуди зубця R при пробі з фізичним навантаженням:
1785. При проведенні навантажувального теста про появу ішемії міокарда у хворого, що переніс великовогнищевий передній ІМ свідчить:
1786. Хворий Н.,48 років. Турбують стискуючі болі в ділянці серця і за грудниною. На ЕКГ негативний симетричний зубець Т V3-V6 глибиною до 3 мм. Зазначені зміни можуть бути обумовлені:
1787. Хворий К., 50 років. 3,5 міс. тому переніс великовогнищевий ІМ. При проведенні ВЕМ порогове навантаження складало 50 Вт. Зробіть попередні висновки про працездатність хворого:
1788. Хворий Н., 40 років.З атиповним больовим синдром он виконав розрахункове навантаження 160 Вт і досяг, субмаксимальної ЧСС 160 за хв. Больовий синдром відсутій. Оцініть пробу:
1789. Хворий Н., 42 р., з атиповим для стенокардії больовим синдромом виконав розрахункове навантаження 150 Вт і досяг ЧСС 146 за хв., субмаксимальна ЧСС 158 за хв. ЕКГ без змін, скарг немає. Ваша тактика:
1790. Шлуночкова екстрасистолія, що з'явилася при фізичному навантаженні, має ішемічну природу при її поєднанні з:
1791. За даними тесту з фізичним навантаженням можливість стенозу двох-трьох коронарних судин достатньо велика при:
1792. Проведення максимальної навантажувальної проби показано хворому з:
1793. Безболева ішемія міокарда - це:
1794. Максимальна навантажувальна проба протипоказана особам з:
1795. При проведенні ВЕМ рівню легкої фізичної праці відповідає навантаження потужністю:
1796. ЕКГ ознаки хронічного легеневого серця всі перераховані, за винятком:
1797. Розвиток хронічного легеневого серця притаманний для перерахованих захворювань, крім:
1798. До типових змін ЕКГ при хронічному легеневому серці можна віднести:
1799. Фокальна ішемічна блокада - це:
1800. Фокальна ішемічна блокада спостерігається у:
1801. Інтраінфарктна блокада - це:
1802. Інтраінфарктна блокада відображає:
1803. Найбільші діагностичні труднощі виникають при діагностиці інфаркті міокарда з:
1804. При великовогнищевому інфаркту міокарда передньосептальної ділянки у хворого з блокадою лівої ніжки пучка Гіса зубець q з'являється у відведеннях:
1805. Поява зубця q V5-V6 при повній блокаді лівої ніжки пучка Гіса у хворого ІХС на фоні больового синдрому свідчить про:
1806. Поява у хворого графіки RS у лівих грудних відведеннях при повній блокаді лівої ніжки пучка Гіса свідчить про розвиток осередкових змін у:
1807. Причиною зупинки серця в діастолі може бути:
1808. Після первинної зупинки серця спонтанне дихання найчастіше припиняється через:
1809. Після первинної зупинки серця свідомість, як правило зникає через:
1810. Найбільш інформативними для своєчасної діагностики зупинки серця є перераховані симптоми, крім:
1811. Найбільш частим ЕКГ-симптомом гострої кардіальної смерті є:
1812. Який симптом є первинним для постановки діагнозу припинення кровообігу?
1813. У пацієнта на ЕКГ зареєстрована фібриляція шлуночків. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
1814. У пацієнта діагностована електромеханічна дисоціація міокарда. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
1815. У пацієнта з клінічними симптомами припинення кровообігу на ЕКГ виявлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом повинно бути:
1816. Показаннями до проведення реанімаційного прийому "удар кулаком в ділянку серця( є:
1817. Які зміни на ЕКГпереконливо свідчать про наявність коронарної недостатності?
1818. Які зміни на ЕКГ переконливо свідчать про коронарну недостатність при проведенні велоергометрії?
1819. Якому критерію відповідає поняття "стенокардія, що вперше виникла"?
1820. Який тип болей нехарактерний для нападу стенокардії?
1821. Яка ознака найбідьш характерна для варіантної стенокардії?
1822. На ЕКГ зареєстровано куполоподібний підйом сегменту SТ у відведеннях ІІ,ІІІ,АVF,V5-6. Після припинення болей ЕКГ повернулась до норми. Ваш попередній діагноз:
1823. Вкажіть набільш типові ЕКГ - ознаки ішемії міакарду:
1824. При наявності у хворого болей схожих на ангінозні першочергово слід провести:
1825. Найбільш інформативним методом для визначення некротичних змін в міокарді є визначення в крові:
1826. Порушення ритму при інфаркті міакарду, що найбільш часто призводить до розвитку фібриляції шлуночків, є:
1827. При коарктації аорти спостерігається:
1828. Пульсація печінки може бути викликана:
1829. Грубий систолічний шум, який добре прослуховується у ІІ-ІІІ міжребер'ях зліва, пов'язаний:
1830. При ревматизмі найбільш часто вражаються:
1831. Позитивний венозний пульс характерний для:
1832. ЕКГ-ознаки гіпертрофії лівого шлуночка не спостерігаються при:
1833. Мітральним стенозом обумовлені перераховані симптоми, за винятком:
1834. Для синдрому Марфана характерні всі перераховані клапанні вади серця, крім:
1835. "Тон відкриття" мітрального клапана характерний для:
1836. Причиною недостатності аортального клапана може бути:
1837. Для якої із вказаних вад серця характерною є велика амплітуда пульсового тиску?
1838. Якщо при аускультації області верхівки серця виявляється непостійний діастолічний шум, що залежить від позиції хворого - слід думати про:
1839. Систолічний шум при пролапсі мітрального клапана не посилюється при:
1840. Характерними ЕхоКГ-ознаками вторинного дефекта міжпередсердної перегородки є всі вказані, крім:
1841. При первинному дефекті міжпередсердної перегородки виявляються всі вказані нижче ЕхоКГ-ознаки, крім:
1842. Недостатність мітрального клапана спостерігається при всіх вказаних ураженнях, крім:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів