Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

12. "Ехокардіографія"


1456. Вкажіть швидкість вкорочення окружності лівого шлуночка в систолу (Vсf) у здорових осіб:
1457. Вкажіть ступінь вкорочення передньо - заднього розміру лівого шлуночка в систолу в здорових осіб:
1458. Загальна фракція викиду лівого шлуночка в здорових осіб становить:
1459. Амплітуда відкриття стулок аортального клапана під час систоли лівого шлуночка в здорових осіб становить:
1460. За даними ЕхоКГ діаметр аорти на рівні аортальних стулок у систолу становить:
1461. Екскурсія стінок аорти в здорових осіб становить:
1462. Товщина міжшлуночкнової перегородки в діастолу в здорових осіб становить:
1463. Кінцеводіастолічний розмір правого шлуночка в нормі (положення пацієнта лежачи на лівому боці) дорівнює:
1464. Діаметр устя аорти вимірюється в:
1465. Розмір устя аорти в нормі дорівнює:
1466. Фракція вигнання лівого шлуночка - це відношення:
1467. Відношення товщини міжшлуночкової перегородки до товщини задньої стінки лівого шлуночка в нормі дорівнює:
1468. Для якісного проведення імпульсного ДЕхоКГ дослідження необхідно дотримання перерахованих умов, крім:
1469. Для якісного проведення імпульсного ДЕхоКГ - дослідження необхідно:
1470. Імпульсне ДЕхоКГ - дослідження дозволяє:
1471. Доплеровський ефект полягає в тому, що:
1472. При ДЕхоКГ - дослідженні, якщо течія крові спрямована до датчика, то частота відбитого сигналу :
1473. При ДЕхоКГ - дослідженні, якщо течія крові спрямована від датчика, то частота відбитого сигналу:
1474. Величина зсуву частоти ультразвукового сигналу пов'язана з:
1475. При ДЕхоКГ - дослідженні чим менше частота, що направляється ультразвуковому сигналу, тим:
1476. Товщина задньої стінки лівого шлуночка в діастолу у здорових осіб за даними ЕхоКГ становить:
1477. Середній розмір екскурсії міжшлуночкової перегородки у здорових осіб за даними ЕхоКГ становить:
1478. Середній розмір екскурсії задньої стінки лівого шлуночка у здорових осіб за даними ЕхоКГ становить:
1479. Для проведення ДЕхоКГ - дослідження в кардіології використовують датчики з частотою:
1480. Для ДЕхоКГ - дослідження кут між напрямком ультразвукового променя і напрямком кровотоку повинен бути не більше:
1481. При ДЕхоКГ - дослідженні кровотік спрямований від датчика реєструється:
1482. Розміри порожнини і товщина стінок лівого шлуночка при одномірнїй ЕхоКГ /за В.В.Зарецьким і співавт. , 1979/ вимірюються в:
1483. При ДЕхоКГ- дослідженні кровотік спрямований до датчика реєструється:
1484. Кількість відбитого ультразвуку залежить від:
1485. Кількість відбитого ультразвуку залежить від:
1486. При одномірній ЕхоКГ у І стандартній позиції /за В.В.Зарецьким і співавт. , 1979/ візуалізується:
1487. При одномірній ЕхоКГ у ІІ стандартній позиції /за В.В.Зарецьким і співавт. , 1979/ візуалізується:
1488. При одномірній ЕхоКГ у ІІІ стандартній позиції /за В.В.Зарецьким і співавт. , 1979/ візуалізується:
1489. При одномірній ЕхоКГ кінцевосистолічний розмір лівого шлуночка вимірюється:
1490. При одномірній ЕхоКГ кінцевосистолічний розмір лівого шлуночка вимірюється:
1491. При одномірнїй ЕхоКГ у ІV стандартнїй позиції /за В.В.Зарецьким і співавт. , 1979/ візуалізується:
1492. При одномірній ЕхоКГ кінцеводіастолічний розмір лівого шлуночка вимірюється:
1493. При одномірній ЕхоКГ кінцеводіастолічний розмір лівого шлуночка вимірюється:
1494. Вкажіть нормальну швидкість течії крові через мітральний клапан за даними ДЕхоКГ:
1495. Вкажіть нормальну швидкість течії крові через трьохстулковий клапан за даними ДЕхоКГ:
1496. Вкажіть нормальну швидкість течії крові через клапан легеневої артерії за даними ДЕхоКГ:
1497. Вкажіть нормальну швидкість течії крові в аорті за даними ДЕхоКГ:
1498. Вкажіть нормальну швидкість відтоку крові з лівого шлуночка за даними ДЕхоКГ:
1499. Діаметр устя аорти здорової людини за даними ехокардіографії становить:
1500. Передньо-задній розмір лівого передсердя у здорової людини за даними ехокардіографії (за Г.М.Соловйовим і співавт. ,1990) становить:
1501. Індекс співвідношення розмірів аорти і лівого передсердя у здорової людини при ехокардіографічному дослідженні в М-режимі знаходиться в межах:
1502. Вкажіть величини кінцеводіастолічного об'єму лівого шлуночка за даними ехокардіографії у здорової людини:
1503. Вкажіть величини кінцевосистолічного об'єму лівого шлуночка за даними ЕхоКГ у здорової людини:
1504. Метод контрастної ехокардіографії застосовується для:
1505. Основного перевагою імпульсного доплера є:
1506. Чим більше частота повторення імпульсів при імпульсному доплері, тим:
1507. Найбільш істотним недоліком імпульсної ДЕхоКГ є:
1508. Постійно-хвильова ДЕхоКГ дозволяє досліджувати кровотік:
1509. Для постійно-хвильової ДЕхоКГ використовують датчик, де:
1510. Ускладненнями дефекту міжшлуночкової перегородки є:
1511. Кольорове ДЕхоКГ-дослідження засноване на:
1512. Які основні етіологічні фактори обумовлюють розвиток набутих вад серця?
1513. За допомогою основних кольорів (червоного та синього) при кольоровому доплер-дослідженні позначають:
1514. Кольорове доплерівське сканування серця дозволяє:
1515. Зменшення швидкості раннього діастолічного прикриття передньої стулки мітрального клапану зустрічається при:
1516. Для мітрального стенозу при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1517. Вкажіть ЕхоКГ - ознаки стенозу устя аорти:
1518. Для стенозу устя аорти при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1519. Вкажіть ЕхоКГ- ознаки недостатності аортального клапана:
1520. Для недостатності аортального клапана при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1521. Вкажіть ЕхоКГ - ознаки дефекту міжпередсердної перегородки:
1522. Для дефекту міжпередсердної перегородки при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним :
1523. Для кількісної оцінки глобальної скоротливості лівого шлуночка використовують:
1524. Для ідіопатичного гіпертрофічного субаортального стенозу при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним :
1525. Розрахунок об'єму лівого шлуночка за методом Sіmрsоп припускає одержання:
1526. Для випітного перикардиту при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1527. Розрахунок об'єму лівого шлуночка методом "площа-довжина" припускає одержання:
1528. Для стенозу лівого АВ отвору при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1529. Розрізняють перераховані дефекти міжпередсердної перегородки, крім:
1530. Для "чистої" недостатності мітрального клапанна при ЕхоКГ-дослідженні не є характерним:
1531. Вкажіть ЕхоКГ-ознаку характерну для дефекту міжшлуночкової перегородки:
1532. Вкажіть типи дефектів міжпередсердної перегородки:
1533. При ЕхоКГ-досліджені для тетради Фалло не є характерним :
1534. Вкажіть специфічну ЕхоКГ-ознаку аномалії Ебштейна:
1535. При ЕхоКГ-досліджені для аномалії Ебштейна не є характерним:
1536. Вкажіть ЕхоКГ - ознаку характерну для ізольованого стенозу легеневої артерії:
1537. При ЕхоКГ-дослідженні для вродженого стенозу легеневої артерії не є характерним:
1538. Первинний дефект міжпередсердної перегородки - це:
1539. Вторинний дефект міжпередсердної перегородки -це:
1540. При ЕхоКГ-дослідженні для дефекту міжпередсердної перегородки не є характерною наявність:
1541. Дефект міжпередсердної перегородки типу sіпиs vепоsиs - це:
1542. Вкажіть площу мітрального отвору при критичному мітральному стенозі за даними ЕхоКГ:
1543. Вкажіть площу мітрального отвору при вираженому мітральному стенозі за даними ЕхоКГ:
1544. Вкажіть площу мітрального отвору при помірному мітральному стенозі за даними ЕхоКГ:
1545. Вкажіть площу мітрального отвору при незначному мітральному стенозі за даними ЕхоКГ:
1546. При ЕхоКГ-дослідженні виявлено: ЛП-4,5 см, КДР-4,8 см, КСР-3,1 см, тМШП-1,15 см, тЗС-1,0 см, однонаправлений рух стулок мітрального клапана. Ваш висновок:
1547. Найбільш інформативним методом ультразвукового дослідження хворих з недостатністю мітрального клапана є:
1548. При ЕхоКГ- дослідженні виявлено: ЛП-4,8 см, амплітуда відкриття стулок мітрального клапана збільшена, КДО-162 мл, КСО-46 мл, гіперкінез МШП і ЗС лівого шлуночка, та помірна їх гіпертрофія. Ваш висновок:
1549. При ЕхоКГ-дослідженні для трикуспідальної недостатності не є характерною наявність:
1550. При проведенні ЕхоКГ у дитини 10 років виявлено дилатацію правих відділів серця і лівого передсердя, парадоксальний рух МШП, збільшення амплітуди відкриття трикуспідального клапана в порівнянні з мітральним. Ваш висновок:
1551. При ЕхоКГ-дослідженні дитини 10 років з уродженою вадою серця виявлена дилатація правого шлуночка, розширення кореня аорти, відсутність переходу передньої стінки аорти в МШП, звуження вихідного тракту правого шлуночка. Ваш висновок:
1552. Фракція вигнання лівого шлуночка в нормі становить:
1553. При діагностиці дефекту міжпередсердної перегородки слід віддати перевагу:
1554. При ЕхоКГ-дослідженні дитини виявлена гіпертрофія стінок ПШ, передчасне відкриття і вибухання потовщених стулок клапана в легеневу артерію, гіпертрофія МШП. Ці зміни характерні для:
1555. У дитини 12 років при ЕхоКГ-дослідженні виявлено: діаметр аорти-2,8 см, амплітуда відкриття стулок аортального клапана -1,8 см, прискорений турбулентний потік крові в нисхідному відділі дуги аорти. Ці зміни характерні для:
1556. У нормі об'єм крові , що притікає із лівого передсердя в лівий шлуночок у результаті градіенту тиску між ними, становить:
1557. Рух передньої стулки мітрального клапана в систолу при гіпертрофічній кардіоміопатії з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка:
1558. При септальному дефекті коронарного синуса відбувається скидання крові:
1559. Вкажіть форму руху аортального клапана при гіпертрофічній кардіоміопатії з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка:
1560. При ЕхоКГ-дослідженні для ексудативного перикардиту нехарактерним є:
1561. На ехокардіограмі хворого ексудативним перикардитом відзначається наявність тільки "заднього" випоту. Вкажіть вірогідну кількість ексудату:
1562. На ехокардіограмі хворого ексудативним перикардитом відзначається наявність "переднього" і "заднього" випоту. Вкажіть вірогідну кількість ексудату:
1563. При ЕхоКГ-дослідженні для міксоми лівого передсердя не є характерним:
1564. Методом двомірної ЕхоКГ можна вірогідно діагностувати внутрішньопорожнинні утворення серця:
1565. При ЕхоКГ-дослідженні для двостулкового клапана аорти характерним є:
1566. Найбільш повно відображає насосну функцію серця:
1567. Причинами утворення двостулкового клапана аорти можуть бути:
1568. Двостулковий аортальний клапан найчастіше спричинює розвиток:
1569. ЕхоКГ-дослідження при гострому ІМ дозволяє встановити все перераховане, крім:
1570. Вкажіть найбільш характерний функціональний стан стінки лівого шлуночка при винекненні ІМ в протилежній ділянці:
1571. Вкажіть ЕхоКГ - ознаку аневризми лівого шлуночка:
1572. При ЕхоКГ- дослідженні відрив папілярних м'язів у хворого гострим ІМ проявляється:
1573. Вкажіть ЕхоКГ-ознаку, що вказує на розрив міжшлуночкової перегородки при гострому ІМ:
1574. Вкажіть ЕхоКГ-ознаку нехарактерну для ІХС:
1575. Найбільш інформативною ЕхоКГ - ознакою зниження скоротливої функції міокарда у хворих ІХС є:
1576. При ЕхоКГ - дослідженні для транзиторної ішемії міокарда в хворих ІХС характерним є:
1577. Зниження загальної фракції вигнання лівого шлуночка у хворих ІХС обумовлено перерахованими чинниками, за винятком:
1578. У нормі об'єм крові , що притікає в лівий шлуночок під час систоли лівого передсердя, становить:
1579. ДЕхоКГ- дослідження у хворих з коарктацією аорти дозволяє встановити:
1580. Імпульсна ДЕхоКГ дозволяє оцінити:
1581. Для діагностики ступеня стенозу при вроджених та набутих вадах серця перевага віддається методу:
1582. У хворих, які перенесли великовогнищевий ІМ, при ЕхоКГ -дослідженні в рубцевій зоні можна виявити:
1583. При ЕхоКГ- дослідженні для гіпертрофічної кардіоміопатії характерним є:
1584. При ЕхоКГ- дослідженні для гіпертрофічної кардіоміопатії не є характерною наявність:
1585. Диференціальною ЕхоКГ ознакою розширення порожнин серця при ІХС і дилатаційній кардіоміопатії є:
1586. При ЕхоКГ- дослідженні у хворого гіпертонічною хворобою найчастіше виявляється:
1587. Підвищена екскурсія епікарда при ЕхоКГ-дослідженні може служити непрямою ознакою:
1588. Як змінюються при ексудативному перикардиті амплітуда руху стінок лівого шлуночка та швидкісні показники клапанного апарата серця?
1589. Електромеханічна альтернація при ЕхоКГ-дослідженні характерна для:
1590. При ЕхоКГ- дослідженні для дилатаційної кардіоміопатії не є характерним:
1591. При ЕхоКГ-дослідженні у хворого 50 років зареєстровано: ЛП-4,2 см, КДО ЛШ-245 мл, КСО ЛШ-170 мл, ФВ ЛШ-30%, товщина МШП-0,9 см, товщина задньої стінки ЛШ-1,0 см. Тотальна гіпокінезія стінок лівого шлуночка. Ваш попередній діагноз:
1592. У хворого 64 років на 5-ту добу гострого трансмурального передньоперегородкового ІМ із вкрай тяжким перебігом за допомогою імпульсної ДЕхоКГ виявлено виражений турбулентний потік крові в систолу біля правого краю МШП. Ваш висновок:
1593. У хворого при ЕхоКГ-дослідженні виявлено голосистолічне провисання задньої стулки мітрального клапана на 10 мм. Це пролапс мітрального клапана:
1594. Гемодинамічно значимий пролапс мітрального клапана визначається:
1595. У хворої 35 років при ЕхоКГ-дослідженні виявлено провисання задньої стулки мітрального клапана на 4 мм. Це пролапс мітрального клапана:
1596. У хворої 32 років при ЕхоКГ-дослідженні виявлено провисання передньої стулки мітрального клапана на 8 мм.Це пролапс мітрального клапана:
1597. При ЕхоКГ-дослідженні у хворого з відкритою артеріальною протокою можна виявити закидання контрастної речовини:
1598. Для діагностики вроджених вад серця із дефектами перегородок або недостатністю стулок клапанів найбільш інформативним методом є:
1599. Для діагностики відкритої артеріальної протоки ДЕхоКГ дослідження проводять із:
1600. При відкритій артеріальній протоці кровотік з аорти в легеневу артерію найчастіше розташовується:
1601. При відкритій артеріальній протоці зі скидом крові зліва направо кровотік з'являється:
1602. Типова локалізація коарктації аорти знаходиться в:
1603. Доплерівське дослідження при коарктації аорти може бути інформативним при:
1604. Про гемодинамічну важливість коарктації аорти в основному свідчить виявлення:
1605. Коарктація аорти часто поєднується з:
1606. Вимір площі мітрального отвору при ДЕхоКГ-дослідженні проводиться в режимі:
1607. Визначення дійсної площі атріовентрикулярних клапанів при ДЕхоКГ-дослідженні ускладнює:
1608. Аортальна регургітація може виникати при:
1609. Аортальна регургітація може супроводжувати:
1610. При ЕхоКГ -дослідженні функцію протезованих клапанів оцінюють по:
1611. ДЕхоКГ-дослідження протезованих клапанів проводять із метою визначення:
1612. Основними причинами дисфункції протезованих клапанів серця є:
1613. Швидкість кровотоку через протезований клапан порівняно з нормальним кровотоком:
1614. У кардіохірургії застосовують клапанні протези:
1615. При ЕхоКГ -дослідженні механічних клапанних протезів найкращим розташуванням датчика є таке, при якому ультразвуковий промінь проходить:
1616. При ЕхоКГ -дослідженні біологічних протезів оптимальне розташування датчика є таке, при якому ультразвуковий промінь проходить:
1617. Тромбози клапанних протезів можуть бути:
1618. Осідання тромбів на стійках і манжеті клапанного протеза веде до:
1619. Вкажіть можливі причини виникнення парадоксального руху міжшлуночкової перегородки у пацієнтів після протезування мітрального клапана:
1620. Парадоксальній рух міжшлуночкової перегородки може виникнути внаслідок операції:
1621. У хлопчика 11 років при ЕхоКГ -обстеженні в період ревмоатаки виявлена наявність "переднього" і "заднього"випоту. Зазначені зміни свідчать про ревматичний:
1622. Виявлений при ЕхоКГ -обстеженні в період ревмоатаки ексудативний перикардит свідчить про активність ревматичного процесу:
1623. При ДЕхоКГ-обстеженні з супрастеральної позиції в нисхідному відділі аорти виявлено звуження з наступним аневризматичним розширенням. Кровотік у зоні звуження прискорений, турбулентний, зберігається в діастолу. Ваш висновок:
1624. При ЕхоКГ - дослідженні у хворого ревматизмом у період ревмоатаки спостерігається підвищена екскурсія епікарда (14 мм) задньої стінки лівого шлуночка. Це може свідчити про:
1625. При ЕхоКГ-досліджені виявлено множинні вегетації на аортальних і мітральних стулках, виражений потік регургітації на аорті. Змикання стулок мітрального клапана в систолу відсутнє, рух задньої стулки в систолу - "молотячий". Ваш висновок:
1626. Бактеріальний ендокардит може виникнути:
1627. Інфекційний ендокардит веде до виникнення:
1628. При інфекційному ендокардиті найчастіше уражається:
1629. При ЕхоКГ виявлено середньосистолічне прикриття стулок аортального клапана, розкриття їх-1,7см, КДР -3,6 см, Тмшп-1,9 см, перегородка акінетична, передньосистолічний рух мітрального клапана. Тмшп/Тзс=1,5, ЛП-4,5 см. Ваш висновок:
1630. Для гіпертрофічної кардіоміопатії характерні перераховані ЕхоКГ ознаки, за винятком:
1631. Для гіпертрофічної кардіоміопатії з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка характерні перераховані ознаки, за винятком:
1632. Вкажіть основну ДЕхоКГ -ознаку, що свідчить про мітральну недостатність:
1633. Для пролапсу мітрального клапана характерним є:
1634. При ЕхоКГ -дослідженні виявлено пансистолічний прогин передньої стулки мітрального клапана у ліве передсердя на 5 мм, потік регургітації в порожнину ЛП до 5 см. Розміри лівого предсердя і лівого шлуночка збільшені. Ваш висновок:
1635. При ЕхоКГ -дослідженні виявлено пізній систолічний прогин ПСМК до 3 мм з потоком регургитації в ліве предсердя до 1 см. Розміри лівого предсердя і лівого шлуночка не збільшені. Ваш висновок:
1636. При ЕхоКГ - обстеженні виявлено мітральний центральноразташований потік регургітації в порожнину лівого предсердя до 2,5 см. Розміри лівого предсердя і лівого шлуночка не збільшені. Ваш висновок:
1637. При ДЕхоКГ -дослідженні виявлено широкий струмінь регургітації, що займає значну частину порожнини лівого предсердя, циркулює уздовж його стінок та досягає вушка лівого передсердя і легеневих вен. Ваш висновок:
1638. При ЕхоКГ -дослідженні виявлено тріпотіння і голосистолічний прогин задньої стулки мітрального клапана в порожнину лівого предсердя із вираженим током регургітації. Розміри лівого предсердя і лівого шлуночка збільшені. Ваш висновок:
1639. У хворого з ревматизмом при ЕхоКГ -обстеженні виявлено збільшене ліве передсердя. Трансмітральний кровотік турбулентний із швидкістю 2 м/с, П - подібної форми, хвиля "А" не виражена. Площа лівого мітрального отвору 1,8 см2. Ваш висновок:
1640. При ЕхоКГ виявлено потовщення стулок і хорд мітрального клапана, однонаправлений рух стулок мітрального клапана, куполоподібне вибухання передньої стулки мітрального клапана у ранній діастолі, ліве передсердя збільшене. Ваш висновок:
1641. ДЕхоКГ - оцінка ступеня аортального стенозу проводиться на підставі:
1642. При ЕхоКГ виявлено: КДР = 8см, час напівспаду аорто - шлуночкового тиску 200 мс, діастолічне тріпотіння передньої стулки мітрального клапана. ДЕхоКГ: діастолічний потік до датчика у виносному тракті лівого шлуночка. Ваш висновок:
1643. При ЕхоКГ виявлено: Тмшп 1,5см, Тзс 1,6см, КДР 3,6см. Стінки аорти кальциновані, турбулентний трансаортальний потік із швидкістю 5 м/с. Градієнт тиску на аортальному клапані 50 мм рт. ст. Площа аортального отвору 0,75 см2. Ваш висновок:
1644. При ЕхоКГ - обстеженні виявлено об'ємне перевантаження лівого шлуночка, діастолічне тріпотіння обох стулок мітрального клапана, синдром сепарації аортальних стулок з дрібноамплітудним тріпотінням. Ваш висновок:
1645. Ехокардіографічними ознаками аортального стенозу є всі вказані, крім:
1646. Для ехокардіографічних ознак мітральної недостатності не є характерним:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів