Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

10. "ЕКГ при порушеннях електролітного обміну та деяких захворюваннях"


1143. Найчастіше міокардіт є наслідком:
1144. Довести наявність запальних змін в міокарді можна за допомогою:
1145. Назвіть найбільш точніший метод диференціації неревматичного і ревматичного міокардитів:
1146. Для І стадії гострого перикардиту не є характерним :
1147. Для гострого перикардиту не є характерним :
1148. Зміни ЕКГ при міокардиті характеризуються:
1149. Для хронічного констриктивного перикардиту не є характерним :
1150. Зміни ЕКГ при гострому легеневому серці обумовлені перевантаженням правого шлуночка і маніфестуються:
1151. ЕКГ - ознаки ТЕЛА всі перераховані ,за винятком:
1152. Поява на ЕКГ гострого позиційного зсуву праворуч дозволяє припустити розвиток ТЕЛА при:
1153. ТЕЛА характеризується наявністю перерахованих ЕКГ - ознак, за винятком:
1154. Для хронічного легеневого серця не є характерним :
1155. У хворого з тромбофлебітом вен нижніх кінцівок раптово з'явилися болі в грудній клітці, виражена задишка. На ЕКГ: фібриляція передсердь, блокада ПНПГ, SІ - QІІІ, елевація сегмента SТ VІ-V2, зсув перехідної зони до V6. Ваш висновок:
1156. При масивній ТЕЛА найчастіше реєструються:
1157. При ТЕЛА синдром SІ-SІІ-SІІІ:
1158. Синдром SІ-QІІІ при ТЕЛА виникає в результаті:
1159. У хворої , через два тижні після аборту з'явилася загальна слабкість, біль в грудній клітці, непритомні стани. На ЕКГ: кут альфа + 105град, повна блокада ПНПГ і (-)Т V1-6. "Р-риlmопаlе" у відведеннях ІІ,ІІІ,аVF. Зміни ЕКГ обумовлені:
1160. Для гострого перевантаження правого шлуночка при ТЕЛА не є характерним :
1161. При ТЕЛА поява характерних ЕКГ - змін залежить від:
1162. Вкажіть можливі зміни сегмента SТ при гострому легеневому серці:
1163. Депресія сегмента SТ у відведеннях v1-v6 при гострому легеневому серці виникає за рахунок:
1164. Ізольоване ураження субепікарда спостерігається при:
1165. У хворого із злоякісним утворенням черевної порожнини з'явилися кардіалгія, виражена задишка і тахікардія. На ЕКГ: низька амплітуда зубця Р і комплексу QRSТ та їх електрична альтернація. З метою уточнення діагнозу необхідно провести:
1166. Тривалість І стадії гострого перикардиту:
1167. Для І стадії гострого перикардиту характерним є:
1168. Негативний зубець Т при гострому перикардиті починає формуватися в:
1169. У хворого після ОРЗ з'явилася загальна слабкість, біль в ділянці серця, субфебрильна температура. На ЕКГ: елевація сегмента SТ на 2-4 мм в усіх відведеннях, крім аVR. Через 2 тижні сегмент SТ на ізолінії, зубець Т (-). Ваш висновок:
1170. Чи може бути при гострому перикардиті елевація сегмента SТ І,аvL і депресія SТ ІІ,ІІІ,аvF ?
1171. Вкажіть зміни ЕКГ характерні для гострого міокардиту:
1172. При терапевтичному впливі глікозидів на ЕКГ спостерігається:
1173. Серцеві глікозиди можуть призвести до перерахованих змін ЕКГ, за винятком:
1174. При передозуванні хінідину можлива поява перерахованих змін ЕКГ, за винятком:
1175. У пацієнта, що приймає тривалий час гіпотіазид, на ЕКГ: депресія сегмента SТ із сплющеним зубцем Т, амплітуда зубця И у відведеннях V2-V4 2-2,5 мм, часта політопна шлуночкова екстрасистолія. Зміни ЕКГ можуть бути обумовлені:
1176. У хворого виразковою хворобою 12 - п. кишки протягом 5 днів часта блювота. На ЕКГ: шлуночкова бігемінія, у відведеннях V4-V6 депресія сегмента SТ до 1,5 мм, двофазний зубець Т і збільшена хвиля "И". Зміни ЕКГ обумовлені:
1177. Раннім ЕКГ - проявом гіперкаліємії є поява:
1178. У хворого хр. гломерулонефритом виявлено перехід раніше негативних зубців ТІ,аVL,V4-V6 у високі, загострені. Комплекс QRS розширений за рахунок зубців R і S, інтервал QТ вкорочений. Зміни ЕКГ обумовлені:
1179. Сегмент SТ при гіпокаліємії знаходиться:
1180. У хворого , що приймає верошпірон, панангин і капотен на ЕКГ зареєстрована поява високого з вузькою основою зубця Т Інтервал QТ вкорочений за рахунок сегмента SТ. Зміни ЕКГ обумовлені:
1181. При гіперкальціємії інтервал QТ вкорочується за рахунок:
1182. При гіпокальціємії інтервал QТ подовжується за рахунок:
1183. Вкажіть ЕКГ - ознаку не характерну для гострого легеневого серця:
1184. Вкажіть ЕКГ - ознаку не характерну для гострого легеневого серця:
1185. При ТЕЛА рідко зустрічається:
1186. При масивній емболії судин малого кола кровообігу спостерігається:
1187. При масивній емболії судин малого кола кровообігу спостерігаться:
1188. Для ексудативного перикардиту характерним є:
1189. Для ексудативного перикардиту характерно:
1190. Для передозування серцевих глікозидів не є характерним поява:
1191. Для передозування серцевих глікозидів не є характерним поява:
1192. Для гіпокаліємії характерним є:
1193. Для гіперкальціємії характерним є:
1194. ЕКГ - ознаки гіперкаліємії з'являються при концентрації калію в плазмі крові більше:
1195. ЕКГ - ознаки гіпокаліємії з'являються при концентрації калію в плазмі крові менше:
1196. ЕКГ - ознаки гіперкальціємії з'являються при концентрації кальцію в плазмі крові більше:
1197. ЕКГ -ознаки гіпокальціємії з'являються при концентрації кальцію в плазмі крові менше:
1198. У пацієнта з гіпопаратиреозом на ЕКГ: виражене подовження інтервалу QТ за рахунок сегмента SТ, міжпередсердна блокада 1 ступеню. Зміни ЕКГ обумовлені:
1199. Вкажіть нормальну концентрацію натрію в плазмі крові:
1200. У пацієнта з гіперпаратиреозом на ЕКГ: виражене укорочення інтервалу QТ за рахунок зникнення сегмента SТ, зубець Т починається відразу за комплексом QRS, рідка шлуночкова екстрасистолія. Зміни ЕКГ обумовлені:
1201. Вкажіть нормальну концентрацію магнію в сироватці крові:
1202. При негативному Р V1 у хворих хронічним легеневим серцем необхідно зареєструвати додаткові відведення:
1203. При реєстрації комплексу QS V1-V2 у хворих хронічним легеневим серцем необхідно зареєструвати додаткові відведення:
1204. Терапевтична дія серцевих глікозидів на ЕКГ характеризується всіма перерахованими ознаками, за винятком:
1205. Вплив препаратів дигіталісу на ЕКГ може імітувати всі перераховані ознаки,за винятком:
1206. При терапевтичній дії серцевих глікозидів інтервал QТ:
1207. При ішемії міокарда інтервал QТ найчастіше:
1208. У хворого 49 років, що одержує серцеві глікозиди з приводу серцевої недостатності на ЕКГ зареєстрована коритоподібна депресія SТ у відведеннях V5-6, лівошлуночкова екстрасистолія по типу бігемінії. Ваш висновок:
1209. Дія серцевих глікозидів найчастіше нагадує ЕКГ - ознаки:
1210. Прийом серцевих глікозидів може спричинити перераховані порушення ритму і провідності, за винятком:
1211. При інтоксикації дигіталісом може виникнути:
1212. При передозуванні хінідину на ЕКГ можуть бути виявлені всі перераховані ознаки, за винятком:
1213. Прийом хінідину може спричинити появу всіх перерахованих ЕКГ - ознак, за винятком:
1214. При інтоксикації хінідином можуть виникнути всі перераховані ЕКГ - ознаки, за винятком:
1215. При застосуванні новокаінаміду у великих дозах на ЕКГ можна виявити всі перераховані ознаки, за винятком:
1216. Прийом бета - адреноблокаторів у великих терапевтичних дозах може спричинити появу перерахованих ЕКГ - змін, за винятком:
1217. Парентеральне введення адреналіну або норадреналіну може призвести до:
1218. Підвищення концентрації натрію в плазмі посилює ЕКГ - ознаки:
1219. При гіперкаліємії можлива поява перерахованих змін ЕКГ, за винятком:
1220. У пацієнта з ХНН на ЕКГ у відведеннях V3-6 реєструється подовжений ізоелектричний сегмент SТ і високий, симетричний, загострений з вузькою основою зубець Т. Це ознаки:
1221. Для гіпокаліємії не є характерним :
1222. Зниження концентрації натрію в плазмі посилює ЕКГ - ознаки:
1223. Високоамплітудний зубець Т зустрічається при всіх перерахованих станах, за винятком:
1224. Причиною гіперкальціємії можуть бути:
1225. Причиною гіперкальціємії можуть бути всі перераховані стани, за винятком:
1226. Причиною гіпокальціємії можуть бути:
1227. Причиною гіпокальціємії можуть бути всі перераховані стани, за винятком:
1228. Причиною гіперкаліємії можуть бути:
1229. Причиною гіперкаліємії можуть бути всі перераховані стани, за винятком:
1230. Причиною гіпокаліємії можуть бути:
1231. Причиною гіпокаліємії можуть бути всі перераховані стани, за винятком:
1232. Причиною гіпермагнезіємії можуть бути:
1233. Причиною гіпермагнезіємії можуть бути всі перераховані стани, за винятком:
1234. Гіпомагнезіємія може спостерігатися при:
1235. Гіпомагнезіємія не спостерігається при:
1236. При уремії найчастіше спостерігається:
1237. Алкалоз найбільш часто призводить до:
1238. При гострому нефриті може зустрічатися:
1239. При хронічному пієлонефриті і нирковій недостатності з'являються ознаки:
1240. При порушенні мозкового кровообігу можна зареєструвати:
1241. Для змін ЕКГ при мікседемі характерним є:
1242. Для змін ЕКГ при порушеннях мозкового кровообігу характерним є:
1243. ЕКГ - ознаками інтоксикації серцевими глікозидами є перераховані порушення серцевого ритму, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів