Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

1. "Нормальна ЕКГ."


1. Електрокардіографія - це метод реєстрації:
2. ЕКГ може дати інформацію про стан перелічених функцій серця, крім:
3. Електрокардіограма - це крива:
4. Основні функції АВ вузла:
5. При декстрокардії в І стандартному відведенні комплекс QRS має форму:
6. При декстрокардії в І стандартному відведенні зубець Р:
7. При декстрокардії у відведенні аvR комплекс QRS має форму:
8. При декстрокардії у відведенні аvR зубець Р:
9. При декстрокардії у відведеннях v1-v6 зубець R:
10. На ЕКГ дитини 4-х років Р І, аVL-негативний, QRS І, аVL - rSr', QRS ІІІ, аVF - q R, зубець Р- позитивний. QRS V1-V6 має форму rS з ведучим зубцем R у відведеннях V1-2. Зубці Р V1-3 позитивні, Р V4-6 - негативні. Ваше заключення:
11. Зубець Р електрокардіограми відображає:
12. Інтервал Р-Q електрокардіограми відображає проведення імпульсу:
13. Комплекс QRS електрокардіограми відповідає деполяризації:
14. Зубець Т електрокардіограми відображає реполяризацію:
15. Сумарний вектор деполяризації передсердь при синусовому ритмі спрямований:
16. Сумарний вектор деполяризації шлуночків при нормальному положенні електричної осі серця спрямований:
17. Зубець q V5-V6 відображає деполяризацію:
18. Зубець R V4-V6 відображає деполяризацію:
19. Електричною систолою шлуночків на ЕКГ є інтервал:
20. Зубець Р при синусовому ритмі і нормальному положенні електричної осі серця завжди позитивний у відведеннях:
21. Зубець Р завжди негативний у відведеннях:
22. Глибокий та широкий зубець Q або комплекс QS при нормальному положенні електричної осі серця може бути зареєстрований у здорових людей у відведенні:
23. Амплітуда зубця R у грудних відведеннях в нормі:
24. Перехідна зона в нормі розміщена:
25. Зубець Т при нормальному положенні електричної осі серця у дорослих завжди позитивний у відведеннях:
26. Вкажіть можливі положення електричної осі серця у здорової людини:
27. Синдром SІ-SІІ-SІІІ характерний для повороту серця навколо:
28. Синдром QІ-QІІ-QІІІ характерний для повороту серця навколо:
29. Спайк клітин серця з швидкою відповіддю зумовлений:
30. Комплекс QRS відповідає:
31. На ЕКГ RІІІ > RІІ > RІ, а QаvR = RаvR. Кут альфа дорівнює:
32. На ЕКГ RаvF > RІІІ = RІІ, а RІ = SІ. Кут альфа дорівнює:
33. На ЕКГ RІІ > RІІІ = RІ, а RаvL = SаvL. Кут альфа дорівнює:
34. На ЕКГ RІІ = RаvF > RІІІ > RІ, а RаvL < SаvL. Кут альфа дорівнює:
35. На ЕКГ RІ > RаvL = SаvR, а RаvF = SаvF. Кут альфа дорівнює:
36. На ЕКГ RІІ = Q аvR > RІ = RаvF, а RаvL > SаvL. Кут альфа дорівнює:
37. На ЕКГ RІ = QаvR > RаvL = RІІ, а RаvL > SаvL. Кут альфа дорівнює:
38. На ЕКГ QаvR > RІ = RІІ, а RІІІ = SІІІ. Кут альфа дорівнює:
39. На ЕКГ RІ = RаvL > RІІ > RаvF, а RІІ > SІІ. Кут альфа дорівнює:
40. На ЕКГ RІІІ = RаvF > RІІ, а QаvR > rаvR. Кут альфа дорівнює:
41. На ЕКГ RаvL > RІ = SІІІ, а RІІ = SІІ. Кут альфа дорівнює:
42. До центру автоматизму першого порядку відноситься:
43. В кардїомїоцитї в стані спокою більш висока концентрація іонів:
44. Концентрація якого іону в стані спокою нижча в позаклітинному середовищі ніж в кардіоміоциті ?
45. Вектор деполяризації міжшлуночкової перегородки при нормальному положенні електричної осі серця спрямований:
46. Вектор деполяризації основної маси міокарда лівого шлуночка {0,04 - 0,05 с періоду деполяризації } спрямований:
47. Вектор деполяризації базальних відділів шлуночків і міжшлуночкової перегородки спрямований:
48. Зубець S V5-V6 відображає деполяризацію:
49. Зубець S V1-V2 відображає деполяризацію:
50. Сегмент SТ електрокардіограми відповідає:
51. Вектор реполяризації правого шлуночка спрямований:
52. Вектор реполяризації лівого шлуночка спрямований:
53. Результуючий вектор реполяризації обох шлуночків спрямований:
54. При спрямуванні моментного вектора деполяризації міокарда перпендикулярно до осі ЕКГ відведення реєструється:
55. При спрямуванні моментного вектора деполяризації в бік позитивного електрода реєструється:
56. При спрямуванні моментного вектора деполяризації в бік негативного електроду реєструється:
57. В І стандартному відведенні:
58. В ІІ стандартному відведенні:
59. В ІІІ стандартному відведенні:
60. У відведенні аvR:
61. У відведенні аvL:
62. У відведенні аvF:
63. Зубець R V1 - V2 відображає деполяризацію:
64. Спонтанна діастолічна деполяризація характерна для:
65. Індекс Макруза - це відношення:
66. В нормі індекс Макруза становить:
67. Вісь І стандартного відведення перпендикулярна осі відведення:
68. Вісь ІІ стандартного відведення перпендикулярна осі відведення:
69. Вісь ІІІ стандартного відведення перпендикулярна осі відведення:
70. Вісь відведення аVR перпендикулярна осі відведення:
71. Вісь відведення аVL перпендикулярна осі відведення:
72. Вісь відведення аVF перпендикулярна осі відведення:
73. ІІІ стандартне відведення відображає зміни:
74. І стандартне відведення відображає зміни:
75. Відведення аVF відображає зміни:
76. Відведення за Клетеном відображає зміни:
77. При інфаркті міокарда відведення V1-V2 відображають зміни:
78. При інфаркті міокарда відведення V3 відображає зміни:
79. При інфаркті міокарда відведення V4 відображає зміни:
80. При інфаркті міокарда відведення V5-V6 відображають зміни:
81. Відведення А за Небом відображає зміни:
82. При інфаркті міокарда відведення аvL відображає зміни:
83. Відведення D за Небом відображає зміни:
84. Відведення J за Небом відображає зміни:
85. Відведення за Слопаком і Партілою відображають зміни:
86. Відведення Vе відображає зміни:
87. В нормі зубець q не реєструється у відведеннях:
88. В нормі зубець Т завжди позитивний у відведеннях:
89. В нормі зубець Т завжди позитивний у відведеннях:
90. Про низьковольтну ЕКГ говорять у тих випадках, коли амлітуда комплексу QRS в усіх відведеннях від кінцівок менша:
91. Про низьковольтну ЕКГ говорять у тих випадках, коли амплітуда комплексу QRS у грудних відведеннях менша:
92. В нормі депресія сегмента SТ не повинна перевищувати:
93. В нормі елевація сегмента SТ V1-V3 частіше не перевищує:
94. В нормі амплітуда зубця Р не повинна перевищувати:
95. В нормі тривалість зубця Р не повинна перевищувати:
96. В нормі амплітуда зубця q не повинна перевищувати висоту зубця R більше ніж на:
97. В нормі тривалість зубця q не повинна перевищувати:
98. Для кращого виявлення зубця Р застосовують реєстрацію ЕКГ у відведеннях за:
99. Для реєстрації відведень за Небом електрод з жовтим маркуванням проводу розміщують:
100. Для реєстрації відведень за Небом електрод з червоним маркуванням проводу розміщують:
101. Для реєстрації відведень за Небом електрод з зеленим маркуванням проводу розміщують:
102. Для запису ЕКГ в стандартних відведеннях до електроду на лівій руці приєднують провід з фішкою:
103. Для запису ЕКГ в стандартних відведеннях до електроду на правій руці приєднують провід з фішкою:
104. Для запису ЕКГ в стандартних відведеннях до електроду на лівій нозі приєднують провід з фішкою:
105. Для запису ЕКГ в стандартних відведеннях до електроду на правій нозі приєднують провід з фішкою:
106. Для запису ЕКГ одноканальним електрокардіографом до грудного електроду приєднують провід з фішкою:
107. Для запису ЕКГ у відведенні V1 диферентний електрод розміщують у:
108. Для запису ЕКГ у відведенні V2 диферентний електрод розміщують у:
109. Для запису ЕКГ у відведенні V4 диферентний електрод розміщують у:
110. Для запису ЕКГ у відведенні V5 диферентний електрод розміщують:
111. Для запису ЕКГ у відведенні V6 диферентний електрод розміщують:
112. У відведенні аVL диферентний електрод розміщується на:
113. У відведенні аVR диферентний електрод розміщується на:
114. У відведенні аVF диферентний електрод розміщується на:
115. В І стандартному відведенні диферентний електрод розміщується на:
116. В ІІ стандартному відведенні диферентний електрод розміщується на:
117. В ІІІ стандартному відведенні диферентний електрод розміщується на:
118. В І стандартному відведенні індиферентний електрод розміщується на:
119. В ІІ стандартному відведенні індиферентний електрод розміщується на:
120. В ІІІ стандартному відведенні індиферентний електрод розміщується на:
121. У відведенні аVR індиферентним електродом є:
122. У відведенні аVL індиферентним електродом є:
123. У відведенні аVF індиферентним електродом є:
124. В грудних однополюсних відведеннях індиферентним електродом є:
125. Зміну електрорушійної сили серця у фронтальній площині реєструють відведення:
126. Зміну електрорушійної сили серця в горизонтальній площині реєструють відведення:
127. Хвиля реполяризації в шлуночках поширюється:
128. Вектор реполяризації шлуночків спрямований:
129. Інтервал РQ менше 0,12 с зустрічається:
130. Кут альфа визначають у відведеннях:
131. При горизонтальному положенні електричної осі серця кут альфа становить:
132. При вертикальному положенні електричної осі серця кут альфа становить:
133. При відхиленні електричної осі серця праворуч кут альфа становить:
134. При нормальному положенні електричної осі серця кут альфа становить:
135. При відхиленні електричної осі серця ліворуч кут альфа становить:
136. При запису ЕКГ зї швидкістю 25 мм/с 1 мм на паперовій стрічці відповідає:
137. При запису ЕКГ зї швидкістю 50 мм/с 1 мм на паперовій стрічці відповідає:
138. При запису ЕКГ зї швидкістю 100 мм/с 1 мм на паперовій стрічці відповідає:
139. Про подовження інтервалу Р-Q говорять в тому разі, коли він перевищує:
140. Про вкорочення інтервалу Р-Q говорять в тому разі, коли він менше:
141. Хвиля деполяризації шлуночків розповсюджується:
142. Вектор деполяризації шлуночків спрямований:
143. Для реєстрації відведення D за Небом диферентний електрод розміщують:
144. Для реєстрації відведення D за Небом індиферентний електрод розміщують:
145. Для реєстрації відведення А за Небом диферентний електрод розміщують:
146. Для реєстрації відведення А за Небом індиферентний електрод розміщують:
147. Для реєстрації відведення J за Небом диферентний електрод розміщують:
148. Для реєстрації відведення J за Небом індиферентний електрод розміщують:
149. Для реєстрації відведень S1-S4 за Слопаком і Партілою диферентний електрод розміщують:
150. Для реєстрації відведень S1-S4 за Слопаком і Партілою індиферентний електрод розміщують:
151. Для реєстрації відведень S1-S4 за Слопаком і Партілою електрод , з'єднаний з проводом червоного кольору розміщують:
152. Для реєстрації відведень S1-S4 за Слопаком і Партілою електрод, з'єднаний з проводом жовтого кольору розміщують:
153. У відведенні D за Небом:
154. У відведенні А за Небом:
155. У відведенні І за Небом:
156. У відведеннях S1-S4 за Слопаком і Партілою:
157. Для реєстрації простого ортогонального відведення Х диферентний електрод розміщують у позиції:
158. Для реєстрації простого ортогонального відведення Х індиферентний електрод розміщують у позиції:
159. Для реєстрації простого ортогонального відведення У диферентний електрод розміщують у позиції:
160. Для реєстрації простого ортогонального відведення У індиферентний електрод розміщують у позиції:
161. Для реєстрації простого ортогонального відведення Z диферентний електрод розміщують у позиції:
162. Для реєстрації простого ортогонального відведення Z індиферентний електрод розміщують у позиції:
163. У простому ортогональному відведенні Х:
164. У простому ортогональному відведенні У:
165. У простому ортогональному відведенні Z:
166. У відведенні за Клетеном:
167. Для реєстрації відведення за Клетеном диферентний електрод розміщують:
168. Для реєстрації відведення за Клетеном індиферентний електрод розміщують:
169. В однополюсному стравохідному відведенні індиферентним електродом є:
170. В однополюсному стравохідному відведенні диферентним електродом є:
171. При реєстрації відведення за Ліаном (S5) диферентний електрод розміщують:
172. При реєстрації відведення за Лїаном (S5) індиферентний електрод розміщують:
173. В нормі у чоловіків тривалість інтервалу Q-Т при ритмі 60-80 уд/хв становить:
174. В нормі у жінок тривалість інтервалу Q-Т при ритмі 60-80 уд/хв становить:
175. Про подовження інтервалу Q-Т говорять в тих випадках, коли він перевищує нормативи більше ніж на:
176. В нормі час внутрішнього відхилення для правого передсердя не перевищує:
177. В нормі час внутрішнього відхилення для лівого передсердя не перевищує:
178. В нормі час внутрішнього відхилення в правих грудних відведеннях не перевищує:
179. В нормі час внутрішнього відхилення в лівих грудних відведеннях не перевищує:
180. В нормі тривалість комплексу QRS не перевищує:
181. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість інтервалу Q-Т:
182. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість інтервалу Р-Q:
183. До грудного електроду в позиції V1 приєднують провід з наконечником:
184. До грудного електроду в позиції V2 приєднують провід з наконечником:
185. До грудного електроду в позиції V3 приєднують провід з наконечником:
186. До грудного електроду в позиції V4 приєднують провід з наконечником:
187. До грудного електроду в позиції V5 приєднують провід з наконечником:
188. До грудного електроду в позиції V6 приєднують провід з наконечником:
189. Кут альфа утворений електричною віссю серця і позитивною стороною відведення:
190. В нормі амплітуда комплексу QRS в будь-якому із грудних відведень не перевищує:
191. Потенціал спокою кардїомїоцита - це:
192. При нормальній роботі електрокардіографа установлюючий час повинен складати:
193. При нормальній роботі електрокардіографа закидання запису мілівольта за межі прямого рівня не повинно перевищувати:
194. При нормальній роботі електрокардіографа стала часу повинна складати:
195. Якщо переплутані проводи лівої руки і лівої ноги, то в І відведенні реєструється графіка:
196. Якщо переплутані проводи лівої руки і лівої ноги, то в ІІ відведенні реєструється графіка:
197. Якщо переплутані проводи лівої руки і лівої ноги, то в ІІІ відведенні реєструється графіка:
198. Якщо переплутані проводи лівої руки і лівої ноги, то у відведенні аvL реєструється графіка:
199. Якщо переплутані проводи лівої руки і лівої ноги, то у відведенні аvF реєструється графіка:
200. При синусовому ритмі у відведенні V1 зубець Р може бути:
201. При якому положенні електричної осі передсердь синусовий зубець РаvL може бути негативним?
202. При якому положенні електричної осі передсердь синусовий зубець Р ІІІ може бути негативним?
203. При появі навідних струмів у І і ІІ відведеннях і відсутності їх у ІІІ відведенні необхідно перевірити контакт електроду зі шкірою на:
204. При появі навідних струмів у І і ІІІ відведенні і відсутності їх у ІІ відведенні необхідно перевірити контакт електроду зі шкірою на:
205. При появі навідних струмів у ІІ і ІІІ відведеннях і відсутності їх у І відведенні необхідно перевірити контакт електроду зі шкірою на:
206. Якщо навїднї струми великої амплїтуди реєструються в ІІ і ІІІ відведеннях, але відсутнї в І відведенні,- обрив слід шукати в проводї від:
207. Якщо навїднї струми великої амплїтуди реєструються в І і ІІ відведеннях, але відсутнї в ІІІ відведенні,- обрив слід шукати в проводї від:
208. Якщо навїднї струми великої амплїтуди реєструються в І і ІІІ відведеннях, але відсутнї в ІІ відведенні,- обрив слід шукати в проводї від:
209. Якщо переплутані проводи верхніх кінцівок, то в І відведенні реєструється графіка:
210. Якщо переплутані проводи верхніх кінцівок, то в ІІ відведенні реєструється графіка:
211. Якщо переплутані проводи верхніх кінцівок, то в ІІІ відведенні реєструється графіка:
212. Якщо переплутані проводи верхніх кінцівок, то у відведенні аvR реєструється графіка:
213. Якшо переплутані проводи верхніх кінцівок, то у відведенні аvL реєструється графіка:
214. Якщо переплутані проводи правої руки і лівої ноги, то в ІІ відведенні реєструється графіка:
215. Якщо переплутані проводи правої руки і лівої ноги, то у відведенні аvR реєструється графіка:
216. Якщо переплутані проводи правої руки і лівої ноги, то у відведенні аVF реєструється графіка:
217. Якщо переплутані проводи правої руки і лівої ноги, то у І відведенні реєструється графіка:
218. Якщо переплутані проводи правої руки і лівої ноги, то у ІІІ відведенні реєструється графіка:
219. Початкова частина зубця Р (перші 0,02 с) відображає деполяризацію:
220. Кінцева частина зубця Р (останні 0,02- 0,03 с) відображає деполяризацію:
221. Середня частина зубця Р (0,03-0,07 с)відображає деполяризацію:
222. Потенціал дії міокардіальної клітини це:
223. Сегмент Р-Та електрокардіограми відображає:
224. Зубець Та електрокардїограми відображає:
225. При аналізі передсердної частини ЕКГ необхідно враховувати:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів