Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


108. Функціональна діагностика

1. "Нормальна ЕКГ."
2. "ЕКГ при гіпертрофії передсердь і шлуночків."
3. "ЕКГ при порушенні внутрішньошлуночкової провідності."
4. "ЕКГ при синдромах передзбудження"
5. "Функціональні проби"
6. "ЕКГ при ішемічній хворобі серця"
7. "ЕКГ при порушенні автоматизму"
8. "ЕКГ при екстрасистолії, пароксизмальній тахікардії, фібриляції та тріпотінні передсердь і шлуночків"
9. "ЕКГ при міжпередсердних, синоатріальних та атріовентрикулярних блокадах"
10. "ЕКГ при порушеннях електролітного обміну та деяких захворюваннях"
11. "Діагностика вад серця"
12. "Ехокардіографія"
13. "Методи дослідження гемодинаміки"
14. "Деякі інші функціональні методи"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів