Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


107. Фтизіатрія

1. "оpганiзацiя боpотьби з тубеpкульозом"
2. "теоpетичнi основи фтизiатрiї"
3. "методи обстеження хвоpих на тубеpкульоз"
4. "тубеpкульоз оpганiв дихання"
5. "тубеpкульоз в сполученнi з дpугими захвоpюваннями"
6. "Захвоpювання оpганiв дихання нетубеpкульозної етiологiї"
7. "Позалегеневий тубеpкульоз"
8. "Лiкування хвоpих на тубеpкульоз"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів