Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

7. "Електроміостимуляція"


312. Яка із приведених задач лікування в найбільшій мірі відповідає використанню електростимуляції
313. Який апарат неможливо використовувати для електростимуляції периферичних нервів
314. Які ознаки характерні для часткової реакції переродження (тип Б) при ураженні периферичного нерва
315. Вкажіть нормальний стан електрозбудження м'язів по показнику Браннера-Пфлюгера
316. Як називається електричний струм трикутньої форми, частотою 100 Гц, тривалістю імпульсу 1 мсек
317. Вкажіть ефект лікування, не реєстрований при проведенні електростимуляції м'язів
318. Які ознаки характерні для повної реакції переродження м'язів при прямій дії на неї електричним струмом(класична електродіагностика)?
319. Вкажіть оптимальний частотний діапазон імпульсного струму (в Гц) з максимальним вазодилататорним ефектом
320. При якому захворюванні оптимально використання низькочастотної електростимуляції
321. При якому захворюванні протипоказано примінення низькочастотної електростимуляції
322. Який методичний підхід дозволяє максимально індивідуалізувати лікувальну електростимуляцію
323. При повній реакції дегенерації нерва електростимуляція м'яза здійснюється струмом
324. Для електростимуляції гладких м'язів використовується модуляція
325. Назвіть найбільш інформативну методику дослідження нервово-м'язового апарата
326. Назвіть найбільш важливі показники для електростимуляції при захворюваннях нервової системи
327. Яка частота проходження імпульсів (в Гц) в апараті "Стимул-2"
328. Які оптимальні варіанти проведення електростимуляції м'язів при наслідках мозкового інсульту у вигляді геміпарезу
329. Які фізіотерапевтичні процедури доцільно призначити хворому в ранньому післяопераційному періоді (до 6 діб) в цілях профілактики "тромбоемболії"
330. Яка модуляція струму використовується для електростимуляції м'язів
331. Як змінюється ємкісна провідність тканини при збільшенні частоти струму
332. Як змінюється характер дії струму при збільшенні глибини низькочастотної модуляції (струм ПМ)
333. При обстеженні хворого після нападу кольки виявлена сечокам'яна хвороба з локалізацією каменю на рівні нижньої третини сечоводу. Чи можливе призначення хворому СМС


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів