Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

60. "Основи медичної реабілітації (фізична реабілітація)"


1456. Визначення (синонім) медичної реабілітації
1457. Мета медичної реабілітації
1458. Біологічні основи медичної реабілітації
1459. Соціальнно-економічний аспект медичної реабілітації
1460. Психологічна основа медичної реабілітації
1461. Початок медичної реабілітації
1462. Організація реабілітаційних заходів
1463. Принципи реалізації програми медичної реабілітації
1464. Провідний метод медичної реабілітації при хронічних запальних процесах
1465. Провідний метод медичної реабілітації при рухових порушеннях
1466. Провідний метод медичної реабілітації при психосоматичній патології
1467. ЛФК-основний метод лікування і медичної реабілітації кардіологічних хворих для мети
1468. ЛФК-основний метод лікування і медичної реабілітації хворих неврологічного профілю для мети
1469. ЛФК-основний метод лікування та медичної реабілітації хворих ортопедо-травматологічного профілю для мети
1470. Форма ЛФК при ліжкових режимах рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
1471. Найважливіша із форм ЛФК при напівліжковому режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
1472. Найважливіша із форм ЛФК при вільному режимі рухів стаціонарного етапу реабілітації кардіологічних хворих (крім лікувальної гімнастики)
1473. Найважливіша із форм ЛФК на поліклінічному етапі реабілітації хворих терапевтичного профілю (крім лікувальної гімнастики)
1474. Використання "ізометричної гімнастики" по періодам перебігу та реабілітації при переломах кісток кінцівок
1475. Використання механотерапії по періодам перебігу і реабілітації при переломах кісток кінцівок
1476. Провідне значення в компенсаційній пристосованості мають
1477. Нейрофізіологічні механізми компенсації порушених функцій
1478. Провідна роль аферентних систем (аналізаторів) в регуляції рухів і пози
1479. Хімічний медіатор нервового збудження для скелетних м'язів
1480. Вплив фізичного тренування на стан синапсів
1481. Зміни калій-натрієвого співвідношення в м'язах при гіпокінезії
1482. Вміст АТФ і креатинфосфату в м'язах при гіпокінезії
1483. Вміст глікогену в м'язах при гіпокінезії
1484. Режим роботи м'язу, що сприяє наступному його розслабленню
1485. Сколіоз 1 ступеню-деформація (викривлення) хребта навколо вісі
1486. Зміни постави від порушення важилю
1487. Кількість ступенів свободи рухів тіла
1488. Кількість ступенів свободи рухів у суглобах
1489. Кількість можливих станів м'язу
1490. Режим роботи м'язу, що сприяє зростанню м'язової сили
1491. Характеристика режиму роботи м'язу при піднятті гантелів в занятті лікувальною гімнастикою
1492. Вплив гіпокінезії на коефіцієнт використання кисню
1493. Вплив гіпокінезії на витрати кисню на одиницю роботи
1494. Вплив гіпокінезії на м'язовий тонус
1495. Вплив гіпокінезії на частоту серцевих скорочень
1496. Вплив гіпокінезії на інтенсивність зовнішнього дихання
1497. Вплив гіпокінезії на максимальний рівень поглинання кисню при виконанні фізичних вправ
1498. Вплив гіпокінезії на "внутрішньом'язеві периферйні" серця (клінічний ефект)
1499. Вплив гіпокінезії на хвилинний об'єм крові
1500. Провідна роль рецепції у нервово-рефлекторному механізмі впливу м'язової діяльності на організм
1501. Вплив систематичного фізичного навантаження на частоту пульсу (в спокої)
1502. Вплив систематичного фізичного навантаження на рівень артеріального тиску (в спокої)
1503. Вплив систематичного фізичного навантаження на частоту дихання (в спокої)
1504. Вплив систематичного фізичного навантаження на функціонування (тонус) симпатико-адреналової системи
1505. Клінічний ефект впливу систематичного фізичного навантаження на адаптаційно-трофічну функцію нервової системи-на прикладі м'язу
1506. Вплив систематичного фізичного навантаження на хвилинний об'єм крові (в спокої)
1507. Вплив спеціальних фізичних вправ на моторну функцію кишковика
1508. Вплив спеціальних фізичних вправ на функцію всмоктування кишковика
1509. Вплив систематичного фізичного навантаження на вміст мінеральних речовин в кістках
1510. Підвищення скоротливої спроможності поперечно-смугастого м'язу при систематичному фізичному навантаженні зв'язано
1511. Вплив гіпокінезії на вміст мінеральних речовин в кістках
1512. Елементи лікувальної фізкультури для зниження м'язової спастики у неврологічних хворих
1513. Розрахункова норма площі кабінету ЛФК на 1 хворого (при груповому занятті)
1514. Розрахункова норма ліжок міської лікарні на 1 посаду лікаря ЛФК
1515. Розрахункова норма ліжок лікарні на 1 посаду інструктора ЛФК
1516. Розрахунковий час лікарю ЛФК на обстеження 1 хворого (хвилин)
1517. Щоденне навантаження інструктора ЛФК при індивідуальному методі занять (орієнтовно)
1518. Час на проведення лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих гострого і підгострого періоду та ліжкових режимів
1519. Час на проведення лікувальної гімнастики після хірургічних операцій (при індивідуальному методі)
1520. Час на проведення лікувальної гімнастики для ортопедо- травматологічних хворих ( період імобілізації, індивідуально)
1521. Час на проведення лікувальної гімнастики для неврологічних хворих (індивідуально)
1522. Час для проведення лікувальної гімнастики для дітей шкільного віку (групою)
1523. Основні засоби ЛФК на етапі лікування в стаціонарі
1524. Основні засоби ЛФК на етапі лікування і оздоровлення в санаторії
1525. Фізичні вправи як засіб патогенетичної терапії при
1526. Фізичні вправи як засіб зниження артеріального тиску
1527. Фізичні вправи як засіб зниження м'язового гіпертонусу
1528. Основна форма ЛФК в лікарні
1529. Основна форма ЛФК в санаторії
1530. Основний метод ЛФК в лікарні
1531. Основний метод ЛФК в санаторії
1532. Основний метод ЛФК в дитячій лікарні
1533. Метод проведення ранкової гігієнічної гімнастики в лікарні для кволих хворих
1534. Метод проведення ранкової гігієнічної гімнастики в санаторії
1535. Основна форма ЛФК в умовах кардіологічного санаторію
1536. Основний метод проведення лікувальної гімнастики в санаторії
1537. Основний метод проведення лікувальної гімнастики в лікарні
1538. Симптоматика " центрального" параліча
1539. Симптоматика " периферичного" параліча
1540. Симптомматика рухових порушень при ураженні передньої центральної закрутки
1541. Симптоматика порушень функції при ураженні задньої центральної закрутки
1542. Рухові порушення при ураженні лобної долі мозку
1543. Найчастіше поширений синдром рухових порушень при ураженні головного мозку 15431, 40 " моноплегія, монопарез
1544. Найчастіше зустрічається синдром рухових порушень при ураженні спинного мозку
1545. Синдром рухових порушень при ураженні спинно-мозкових нервів
1546. Синдром рухових порушень при ураженні пірамідного шляху
1547. Синдром рухових порушень при ураженні екстрапірамідної системи
1548. Характер рухових порушень при ураженні черепно-мозкових нервів
1549. Саногенез раннього відновлювального періоду при ураженнях ЦНС
1550. Саногенез пізнього відновлювального періоду при ураженні ЦНС
1551. Основне з показань до ЛФК в неврологічній практиці
1552. Основне з протипоказань до ЛФК при рухових порушеннях у неврологічних хворих
1553. Норма часу в лікарні на процедуру лікувальної гімнастики неврологічному хворому ( хвилин)
1554. Елементи ЛФК для зниження м'язової спастики
1555. Використання лікувальної гімнастики у воді у неврологічних хворих
1556. Використання " ударних прийомів" масажу у неврологічних хворих
1557. Використистання локальної гіпотермії з ЛФК у неврологічних хворих
1558. Поєднання застосування електроміостимуляції (ЕМС) з ЛФК при паралічах та парезах
1559. Елементи логотерапії в практиці спеціаліста ЛФК при афазіях
1560. Використання фізичних вправ з вагою та механотерапії у неврологічних хворих
1561. Провідний синдром рухових порушень при гострому порушенні мозкового кровобігу
1562. Роль ЛФК в саногенезі раннього відновлювального періоду при гострому порушенні мозкового кровообігу
1563. Роль ЛФК в саногенезі пізнього відновлювального періоду при гострому порушенні мозкового кровообігу
1564. Орієнтовні строки призначення ЛФК при гіпертонічному інсульті
1565. Орієнтовні строки призначення ЛФК при ішемічному інсульті
1566. Антигеміплегічна укладка кінцівок хворого з мозковим інсультом при ліжковому режимі
1567. Доцільна тривалість антигеміплегічної укладки паралізованих кінцівок хворого мозковим інсультом в положенні на спині і на здоровому боці (годин)
1568. Основні вправи лікувальної гімнастики при спастичному паралічі
1569. "Лікування положенням" при спастичному паралічі при ураженнях головного мозку
1570. Використання сінкінезій в ранньому відновлювальному періоді мозкового інсульту
1571. Використання сінкінезій в пізньому відновлювальному періоді мозкового інсульту
1572. Критерій припустимого рівня загального навантаження в процедурах ЛФК хворих мозкового інсультом
1573. Використання апаратів механотерапії для розвитку м'язової сили в післяінсультному періоді
1574. Доцільні форми занять ЛФК хворих з хронічною церебральною судинною недостатністю
1575. Використання глибокодихальних вправ в заняттях ЛФК хворих з порушеннями мозкового кровобігу
1576. ЛФК в саногенезі при струсі головного мозку
1577. Основні фізичні вправи в ЛФК при струсі головного мозку
1578. Спеціальні вправи в ЛФК при забитті (пораненні) головного мозку з руховими порушеннями-паралічем
1579. Протипоказання в спеціальній методиці ЛФК в пізньому періоді забиття (поранення) головного мозку
1580. Характер прийомів масажу при спастичному паралічі на грунті забиття головного мозку
1581. Особливість виконання пасивних рухів при спастичних паралічах-за амплітудою
1582. Особливість виконання пасивних рухів при в'ялих паралічах-за амплітудою
1583. Роль пасивних рухів при спастичних парезах
1584. Показання до ЛФК при забитті головного мозку
1585. Протипоказання до ЛФК при закритій черепно-мозковій травмі
1586. Основний принцип проведення вправ" вестибулярного тренування"
1587. Критерій дозування навантаження в заняттях "вестибулярного тренування"
1588. Основна проява синдрома вестибулярної дисфункції
1589. Рекомендований метод проведення занять ЛФК на санаторному етапі
1590. Початкове вихідне положення для проведення "вестибулярного тренування"
1591. Найбільш складне з рекомендованих спеціальних вправ "вестибулярного тренування"
1592. Показання до начала занять ЛФК при енцефаліті (енцефаломієліті)
1593. Характеристика загальних рекомендацій з ЛФК хворим з наслідками енцефаліту
1594. Мета застосування ЛФК при паркінсонізмі
1595. Провідне методичне правило занять ЛФК при паркінсонізмі
1596. Обгрунтування ЛФК при прогресуючих м'язових дистрофіях
1597. Продовженість лікувальної гімнастики при парезі при ураженні периферичних нервів (хвилин)
1598. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі при ураженні периферичних нервів
1599. Можливість використання механотерапії при парезі при ураженнях периферичних нервів
1600. Лікування положенням" при в'ялому парезі групи м'язів при ураженні периферичних нервів
1601. Саногенез при консервативному лікуванні травми-розриву периферичного нервового стовбура з паралічем
1602. Симптоматика порушень при травмі-розриві спинно-мозкового нервового стовбура-вид порушень
1603. Показання до ЛФК при травмі периферичних нервів за видом порушень
1604. Протипоказання до ЛФК при травмах периферичних нервів
1605. Задачі ЛФК при рухових порушеннях при травмах спинно- мозкових нервів
1606. Особливість" лікування положенням" при травмах периферичних нервів
1607. Особливість масажу при паралічі при травмах спинно- мозкових нервів
1608. Використання" імпульсної гімнастики" при паралічі при травмах периферичних нервів
1609. Особливість застосування пасивних вправ при паралічі при травмах периферичних нервів-за амплітудою
1610. Гідрокінезотерапія при в'ялому парезі при травмах периферичних нервів
1611. Продовженість лікувальної гімнастики при паралічі при травмах периферичних нервів (хвилин)
1612. Продовженість лікувальної гімнастики при парезі при травмах периферичних нервів (хвилин)
1613. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі при травмах периферичних нервів
1614. Можливість використання механотерапії при парезі при травмах периферичних нервів
1615. Коригуюче положення при травмі плечевого сплетіння в верхній частині
1616. Коригуюче положення при травмі плечевого сплетіння в нижній частині
1617. Коригуюче положення при травмі променевого нерва
1618. Коригуюче положення при травмі ліктьового нерва
1619. Коригуюче положення при травмі серединного нерва на плечі
1620. Коригуюче положення при травмі серединного нерву на передпліччі
1621. Коригуюче положення при травмі серединного нерву на стегні
1622. Коригуюче положення при травмі великогомілкового нерву
1623. Коригуюче положення при травмі малогомілкового нерву
1624. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі плечового сплетіння в верхній частині
1625. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі плечового сплетіння у нижній частині
1626. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі променевого нерву
1627. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі ліктьового нерву
1628. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на плечі
1629. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на передпліччі
1630. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі серединного нерву на стегні
1631. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі великогомілкового нерву
1632. Спеціальні відновлюючі вправи при травмі малогомілкового нерву
1633. Симптоми при травмі лицьового нерву
1634. Саногенез при травмі лицьового нерву
1635. Показання до ЛФК при травмі лицьового нерву
1636. Протипоказання до ЛФК при травмі лицьового нерву
1637. Лікування положенням" при травмі лицьового нерву
1638. Особливості масажу при травмі лицьового нерву
1639. Активні вправи при легкому парезі м'язів при травмі лицьового нерву
1640. Симптоматика порушення при невритах, поліневритах
1641. Спрямованість методики ЛФК при невриті
1642. Протипоказання до ЛФК при невриті
1643. Задачі ЛФК при рухових порушеннях при невриті
1644. Особливість "лікування положенням" при паралічі при невриті
1645. Особливість масажу при невриті
1646. Використання "імпульсної гімнастики" при паралічі при невриті
1647. Особливість застосування пасивних рухів при паралічі при невриті-за амплітудою
1648. Гідрокінезітерапія при в'ялому парезі при невриті
1649. Тривалість лікувальної гімнастики при паралічі на грунті невриту (хвилин)
1650. Тривалість лікувальної гімнастики при парезі на грунті невриту (хвилин)
1651. Особливість активних рухів в ЛФК при парезі на грунті невриту
1652. Можливість використання механотерапії при парезі на грунті невриту
1653. Коригуюче положення при плечовому плекситі
1654. Коригуюче положення при невриті променевого нерву
1655. Коригуюче положення при невриті ліктьового нерву


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів