Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

6. "Імпульсні струми постійного напрямку з низькою частотою імпульсів"


306. При якій частоті змінного струму спостерігається найменший опір шкіри (при рівних умовах)
307. Як змінюється електропровідність клітинних мембран при збільшенні частоти, яка проходить через тканини змінного струму
308. Укажіть фізичну величину обернено пропорціональну імпульсному струму
309. Як назвати відношення періоду коливань імпульсного електричного струму до тривалості імпульсу
310. Вид тканини, через яку здійснюється зв'язок між статичними електричними зарядами, називається
311. Які механізми лежать в основі знеболюючого ефекту електротерапії


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів