Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

54. "Фізичні фактори у лікуванні осіб похилого віку"


1297. Вкажіть межу похилого віку (по класифікації ВОЗ)
1298. Яка методична особливість призначення апаратних методів лікування має найбільше значення у хворих похилого віку
1299. В яке із вказаних курортних закладів найбільш доцільно направити хворого ІБС, стенокардією напруги ІІ ФК, 78 років
1300. Яка із приведених процедур найбільш показана для нормалізації коагулюючих властивостей крові хворому атеросклерозом ІІ ст., 70 років
1301. Вкажіть верхню вікову межу для проведення масажу на хребті


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів