Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

51. "Фізичні фактори в лікуванні осіб з інфекційними захворюваннями"


1212. Які методи фізіотерапії на проекцію печінки являються оптимальними для хворих вірусними гепатитами (в безжовтушному періоді)
1213. Починаючи з якого моменту хворий вірусним гепатитом може бути переведений у відділення відновлювального лікування санаторію
1214. Які бальнеологічні курорти не показані реконвалісцентам вірусних гепатитів
1215. Чи показано включення загальних УФО в комплексне лікування вітряної віспи
1216. Чи показано включення загальних УФО в комплексне лікування скарлатини, корі
1217. Які методи фізіотерапії можуть застосовуватися для профілактики синдрому відміни, в результаті тривалого прийому глюкокортикоїдів хворим вірусним гепатитом
1218. Чи показана УВЧ-терапія на проекцію легенів при ускладненні грипу осередковою пневмонією


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів