Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

5. "Лікування постійним струмом (гальванізація, електрофорез)"


234. Одиницею електричного заряду є:
235. В яких одиницях вимірюється напруга електричного струму
236. Яку функцію виконує діод в апараті для гальванізації
237. При електротравмі з зупинкою дихання необхідно
238. Виберіть основний фактор, який діє при гальванізації:
239. Які із указаних апаратів не використовуються для гальванізації
240. Які процеси не проходять в шкірі під катодом
241. Яка фіксована частота струму (Гц) має найбільшу протибольову дію
242. Як змінюється електропровідність з'єднувальнотканинних мембран при збільшенні частоти змінного струму, який проходить через тканину
243. Які лікарські препарати можуть використовуватися для електрофорезу
244. По якому шляху проходять силові лінії постійного електричного струму в організмі
245. До яких явищ відносяться: електрофорез, поляризація, електроліз
246. Назвіть вид електротерапії, який приводить до вихрових струмів в організмі
247. Який із указаних іонів є аніоном
248. Яка максимально допустима фізіологічна щільність струму при гальванізації (мА/кв.см.)?
249. Укажіть розміщення електродів при призначенні гальванічних "трусів" по Щербаку
250. Укажіть оптимальне співвідношення щільність струму і тривалість процедури при проведенні новокаїн-електрофорезу з метою знеболення
251. Чим обумовлена специфічність дії гальванізації
252. Яка товщина гідрофільних прокладок для гальванізації є оптимальною
253. Який лікарський препарат використовується для нейтралізації опіку під катодом
254. Яка методика проведення лікарського електрофорезу є оптимальною при лікуванні хвороб дистальних суставів кінцівок
255. Який із перерахованих біофізичних процесів не є характерним для гальванізації
256. Який із процесів не відповідає реакціям, які проходять під катодом
257. Виберіть необхідний розчинник для електрофорезу аспірину
258. Виберіть необхідний розчинник для електрофорезу лідази
259. По якому класу захисту зроблений апарат "Поток"
260. Яка шкірна зона має найбільшу проникність для ліків при електрофорезі
261. Який із процесів не відповідає реакціям, які проходять під анодом
262. Який з указаних іонів є катіоном
263. Який продукт електролізу утворюється під катодом
264. Які середовища мають високу діелектричну проникливість
265. Укажіть назву прибору для вимірювання сили струму
266. Укажіть, які фізіотерапевтичні дії частіше використовують для електрофорезу лікарських речовин
267. Для електрофорезу яких із нижчеперерахованих речовин використовується в якості розчинника димексід (ДМСО)
268. Які конкретні відомості із нижчевказаних необхідно знати при призначенні лікарських речовин, які використовуються для електрофорезу
269. Вид тканини, через яку здійснюється зв'язок між статичними електричними зарядами, називається
270. Силові лінії постійного струму в організмі проходять по тканинам і середовищам
271. Явище електрофорезу, електроосмосу, поляризації і електролізу відносяться до
272. Який із названих процесів проходить при гальванізації під анодом
273. Який із названих процесів проходить при гальванізації під катодом
274. Які тканини і структури організму добре проводять електричний струм
275. Який заряд несуть катіони
276. Який заряд несуть аніони
277. З якого полюсу вводяться катіони
278. З якого полюсу вводяться аніони
279. З якого полюсу вводяться лікарські речовини, які мають кислу реакцію середовища
280. З якого полюсу вводяться лікарські речовини, які мають лужну реакцію середовища
281. Діючий фактор при гальванізації
282. Як розповсюджуються силові лінії електричного струму при гальванізації
283. Необхідно заземлення апарату для гальванізації і електрофорезу Поток-1
284. Який це електроопік сіруватого кольору, розлитий, з нечіткими краями, примикає до електроду
285. Якої тривалості і сили повинна бути процедура новокаїн-електрофорезу з метою знеболення
286. Чим нейтралізувати опік під катодом
287. Який електрод розміщають над проекцією шлунку при понижуючій кислотоутворюючій функції, якщо призначена гальванізація шлунку
288. Яку гальванізацію потрібно проводити при підвищеній рефлекторній збудливості спинного мозку
289. Яку гальванізацію потрібно проводить при зниженій рефлекторній збудливості спинного мозку
290. З якого полюсу потрібно вводити розчин йодистого калію, якщо призначений йод-електрофорез
291. З якого полюсу потрібно вводити розчин хлориду калію, якщо призначений калій-електрофорез
292. Силові лінії постійного струму в організмі проходять по тканинам і середовищам
293. Явище електрофорезу, електроосмосу, поляризації і електролізу відносяться до
294. Укажіть, які фізіотерапевтичні дії частіше використовують для електрофорезу лікарських речовин
295. Для електрофорезу яких із нижчеперерахованих речовин використовується в якості розчину димексід (ДМСО)
296. Які конкретні відомості із нижчевказаних необхідно знати при призначенні лікарських речовин, які використовуються для електрофорезу
297. Який з указаних іонів є катіоном
298. Який продукт електролізу утворюється під катодом
299. Які середовища мають високу діелектричну проникливість
300. Який електрод розташовується у зоні гіпералгезії?
301. Виберіть необхідний розчинник для електрофорезу аспірину
302. Виберіть необхідний розчинник для електрофорезу лідази
303. При вмиканні апарата для гальванізації відсутня реакція зміни сили струму при його регулюванні потенціометром. Які Ваші дії?
304. Яка шкірна зона має найбільшою проникністю для ліків при електрофорезі
305. Який із процесів не відповідає реакціям, які проходять під анодом


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів