Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

49. "Фізичні фактори при лікуванні хворих з цереброваскулярною патологією"


1193. Яка із вказаних задач лікування початкових проявів недостатності кровообігу мозку (ППНКМ) з більшою вірогідністю досягається при застосуванні курсу магнітотерапії
1194. Наявність якого супутнього захворювання протипоказана для фізіопроцедур в зоні проекції шийного вегетативного апарату при лікуванні цереброваскулярних розладів
1195. Яке захворювання має найменший ризик розвитку ускладнень у вигляді мозкового інсульту
1196. Які варіанти фізіотерапевтичних процедур найбільш доцільно призначити хворому в гострому періоді ішемічного інсульту
1197. Які варіанти фізіотерапевтичних процедур найбільш доцільно призначити хворому з наслідками ішемічного інсульту (у ранньому періоді реабілітації)
1198. Які варіанти фізіотерапевтичних процедур найбільш доцільно призначити хворому з геморагічним інсультом в гострому періоді
1199. Вкажіть мінімальний термін направлення хворого на курортне лікування після минущого порушення мозкового кровообігу
1200. Який препарат має церебральну вазоактивну електрофоретичну дію
1201. Яка ванна справляє найбільшу стимулюючу дію на капілярний кровообіг при ППНКМ атеросклеротичного генезу
1202. Яка процедура дає найбільший ефект при м'язовій спастичності, обумовленій постінсультним геміпарезом
1203. Яка методична особливість призначення апаратних методів лікування має найбільше значення в групі хворих похилого віку


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів