Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

47. "Фізичні фактори у лікуванні вертеброневрологічної патології"


1161. Що є основною причиною виникнення остеохондроза хребта
1162. Вкажіть фізичні фактори, які застосовуються при гострому вертебральному больовому синдромі
1163. Чи допускається сполучення УФО і імпульсних струмів при загостренні больових неврологічних синдромів остеохондрозу хребта
1164. В якій стадії розвитку больових неврологічних синдромів остеохондрозу хребта доцільно використати ДМВ
1165. Вкажіть ту стадію остеохондрозу хребта, при якій хворому можна рекомендувати санаторно-курортне лікування
1166. Вкажіть методичні особливості застосування фізичних факторів при шийній локалізації остеохондроза в порівнянні з поясничною
1167. Який вид бальнеотерапії найкращий хворому остеохондрозом хребта
1168. Який вид фізіотерапії найкращий хворому остеохондрозом хребта при різкому загостренні больового синдрому
1169. Яка із вказаних ванн найбільш ефективна для знеболення вертеброгенного хронічного больового синдрому
1170. Вкажіть метод найбільш доцільний при гострому больовому поясничному вертеброгенному синдромі
1171. Який із типів больового синдрому показаний для призначення імпульсних струмів низької частоти
1172. Вкажіть оптимальне положення шийного відділу хребта при проведенні вертикального витягування петльою Гліссона
1173. Вкажіть клінічний варіант вертеброгенного захворювання, показаний для тракційного лікування
1174. Вкажіть максимально допустиму температуру лікувальної грязі на комірцеву зону при неврологічних проявах шийного остеохондрозу
1175. При якому варіанті неврологічних проявів остеохондрозу хребта доцільне використання індуктотермії
1176. Які варіанти фізіотерапії та фізіопунктури найбільш доцільні при лікуванні больового синдрому у хворого з гострою люмбалгією
1177. Які варіанти фізіотерапевтичних процедур найбільш доцільний при синдромі "грушевидного м'язу"


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів