Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

42. "Використання фізичних факторів у лікуванні хворих гастроентерологічного профілю"


1038. Які із методів не показані для фізіотерапії пептичних рефлюкс-езофагітів
1039. Які з методів не показані для фізіотерапії езофагоспазму середньої важкості
1040. Яка потужність УВЧ-терапії не використовується при гастритах з недостатньою секреторною функцією
1041. Поява відрази до м'ясної їжі найбільш характерна скарга хворого
1042. Як приймати мінеральну воду при гіперацидному гастриті
1043. Які параметри ДДС не показані хворим з хронічними гастритами з недостатньою секреторною функцією
1044. Який курорт найбільше показаний при пониженій секреції шлунку
1045. Які методи фізіотерапії поліпшують секреторну активність шлунку при хронічних гастритах з недостатньою секреторною функцією
1046. Яка питна мінеральна вода найбільш раціональна для хронічних гастритів з недостатньою секреторною функцією
1047. Що являється головним критерієм ефективності фізіотерапії хронічних гастритів з недостатньою секреторною функцією
1048. Чи застосовується грязелікування при хронічних субатрофічних гастритах
1049. Які ванни оптимальні при водолікуванні хронічних гастритів з недостатньою секреторною функцією
1050. Чи показано призначення тюбажів мінеральними водами хворим хронічними гастритами з недостатньою секрецією
1051. Чи показана фізіотерапія на проекцію шлунку при виразковій хворобі 12-палої кишки з наявністю виразкового дефекту цибулини
1052. Який фактор в патогенезі виразкової хвороби ведучий
1053. Чи показана фізіотерапія на проекцію шлунку при виразковій хворобі шлунку з наявністю виразкового дефекту на малій кривизні
1054. Через який проміжок часу після шлункової кровотечі виразкової етіології може бути призначене грязелікування на область черева
1055. Який варіант грязелікування є найбільш оптимальним при виразковій хворобі 12-палої кишки
1056. При призначенні електрогрязелікуваня виразкової хвороби, який електрод розташовується над проекцією пілорододенальної зони
1057. Чи показано призначення методик електростимуляції на черево за допомогою ДДС або СМС при виразці цибулини 12-ти палої кишки
1058. Чи показаний вплив на проекцію щитовидної залози при наявності виразкового дефекту 12-ти палої кишки
1059. Який показник є головним критерієм ефективності фізіотерапії виразкової хвороби 12-ти палої кишки
1060. Яка частота електросну показана для хворих виразковою хворобою 12-ти палої кишки
1061. Чи можна починати теплолікування виразкової хвороби шлунку, не маючи результатів гастрофіброскопії та біопсії слизової шлунку
1062. Чи можна вважати лікувальною дію при виразковій хворобі за допомогою ДМХ-терапії на комірцеву зону
1063. У які проміжки часу потрібно використовувати теплу грілку на пілородуоденальну зону хворим з виразковою хворобою
1064. Вода якої мінералізації використовується при демпінг-синдромах
1065. Які із запропонованих методик аплікаційного грязелікування при демпінг-синдромі середньої важкості найбільш правильні
1066. Які варіанти тимчасового інтервалу методики питного лікування можуть бути при виразковій хворобі 12-ти палої кишки
1067. Чи показано використання церебральної електроаналгезії при гіпоглікемічному синдромі у хворих після резекції шлунку
1068. Чи показано санаторне лікування хворих з наявністю пептичної виразки анастомозу після резекції шлунку
1069. Через який проміжок часу хворі після ваготомії з приводу виразкової хвороби можуть бути направлені у відділення відновного лікування
1070. Який аніонний склад мінеральних вод для питного лікування треба рекомендувати хворим після ваготомії
1071. При якому післяваготомічному синдромі використовується медикаментозний електрофорез постійним струмом 2,5% розчином бензогексонія
1072. Які методики питного лікування пляшковими мінеральними водами хронічних ентеритів середньої важкості
1073. Які методи фізіотерапії на припупкову зону дозволяють одержати зниження рухової активності тонкої кишки при хронічних ентеритах
1074. Чи показана хворим алергічними ентеритами фізіотерапія
1075. Які із хвороб тонкої кишки є протипоказаними до фізіотерапії
1076. Які спеціальні методи дослідження необхідні перед призначенням фізіотерапії при хронічних ентеритах
1077. Які варіанти водолікування є оптимальними при хронічних ентеритах
1078. Які мінеральні води показані для питного лікування хронічних ентеритів
1079. Який аніонний склад мінеральних вод являється оптимальним для питного лікування хронічних закрепів
1080. Які параметри методик електростимуляції методом ампліпульстерапії показані при дискінезіях товстої кишки по гіпотонічному типу
1081. Які методи фізіотерапії є оптимальними при дискінезіях товстої кишки по гіпертонічному типу
1082. Які водолікувальні процедури можуть бути оптимальними для лікування атонічних закрепів?
1083. Над якою зоною черевної стінки треба установити прямокутний випромінювач від апарату ДМХ-терапії при хронічному проктосигмоїдиті
1084. Якій методиці фізіотерапії треба надати перевагу при хронічному коліті і проктосигмоїдіті
1085. Які методики фізіотерапії можливо призначити хворим неспецифічним виразковим колітом у фазі ремісії?
1086. Чи показані загальні ванни хворим, які мають поліп прямої кишки
1087. Які варіанти фізіотерапії показані для відновного лікування парапроктитів
1088. Чи можливо використовувати апарат "ЕНДОТОН-01" для ректальної фізіотерапії хворим з нетриманням анального сфінктеру
1089. Який варіант медикаментозного електрофорезу є оптимальним при хронічних панкреатитах
1090. Який показник із нижчеприведених являється вирішальним при визначенні тактики фізіотерапії хронічних панкреатитів
1091. Які мінеральні води показані для питного лікування хронічних панкреатитів (больова форма)
1092. Які методи фізіотерапії не показані при хронічних панкреатитах (рецидивуюча форма)
1093. Які обстеження мають вирішальне значення для тактики фізіотерапії хронічних гепатитів
1094. Яка потужність ДМХ-терапії хронічних гепатитів
1095. Який показник є критерієм ефективності фізіотерапії хронічних гепатитів
1096. Які методи грязелікування можуть бути використані при хронічних гепатитах
1097. Які варіанти кліматотерапії показані при хронічних гепатитах
1098. Яка теорія етіопатогенезу жовчнокам'яної хвороби найбільш визнана
1099. При якому варіанті запальних хвороб жовчних шляхів протипоказані методи теплолікування
1100. Яке дослідження дозволяє достовірно судити про тип дискінезії жовчних шляхів
1101. Яка мінеральна вода показана для питного лікування дискінезії жовчних шляхів по гіпертонічному типу
1102. Який аніонний склад питних мінеральних вод є оптимальним для лікування дискінезії жовчних шляхів по гіпотонічному типу
1103. Чи є рівнозначними мінеральні води Нафтуся і Трускавецька
1104. Чи має значення для тактики фізіотерапії хронічних холециститів тип дискінезії жовчних шляхів
1105. При якому типі дискінезії жовчних шляхів показано дегазування питних мінеральних вод
1106. При якому типі дискінезії жовчних шляхів показані методики електростимуляції
1107. Який варіант фізіотерапії може бути призначений хворому після холецистектомії, якщо до операції виявлена дискінезія жовчних шляхів по гіпотонічному типу
1108. Чи показане направлення на курорт Моршин хворих після холецистектомії


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів