Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

40. "Використання фізичних факторів у лікуванні хворих серцево-судинними захворюваннями"


944. Характерні клінічні ознаки стенокардії
945. Характер болю при стабільній стенокардії
946. Часта форма кардіосклерозу, як різновидність ІХС
947. Фактор, провокуючий розвиток гіпертонічної хвороби
948. Основою лікувального харчування хворого гіпертонічною хворобою являється обмеження
949. Які з нижче перелікованих ванн володіють більш вираженим гемодинамічним ефектом
950. Яким фізичним методам віддана перевага на санаторному етапі лікування хворих інфарктом міокарду
951. Яким фізичним методам віддана перевага на поліклінічному етапі лікування хворих інфарктом міокарду
952. Які фактори електролікування призначаються хворим інфарктом міокарду з вираженим психовегетативним синдромом
953. Хворим інфарктом міокарду з гіпокінетичним типом кровообігу найбільш показані
954. Яким фізичним факторам надається перевага у лікуванні хворих інфарктом міокарду з гіперкоагуляційним синдромом
955. Які фізичні фактори найбільш показані хворим інфарктом при погіршенні кровонаповнення і підвищенні тонусу судин головного мозку за даними РЕГ
956. Який вид бальнеотерапії показаний хворому інфарктом міокарду на санаторному етапі з вираженими порушеннями мікроциркуляції
957. Найбільш частим ускладненням у хворих з захворюваннями органів кровообігу під час прийому хлоридно-натрієвих вод є
958. Якщо у хворого інфарктом міокарду у гострому періоді мають місце гемодинамічні порушення, то коли слід проводити центральну електроаналгезію
959. В реабілітації хворих інфарктом міокарду з метою прискорення процесів репарації периінфарктної зони найбільш ефективне призначення
960. В який проміжок часу показано призначення електросну хворим інфарктом міокарду з гіпертонічним типом кровообігу
961. Хворим на гіпертонічну хворобу І ступеня з підвищеною реактивністю нервово-судинної системи не показані слідуючі види бальнеотерапії
962. Яка оптимальна густина струму при гальванізації синокаротидних рефлексогенних зон при гіпертонічній хворобі
963. Назвати оптимальну частоту імпульсів при призначенні електросну хворому лабильною артеріальною гіпертонією
964. З якої дози доцільно почати загальне УФ опромінення хворому гіпертонічною хворобою І стадії
965. З якими супутніми захворюваннями показані сульфідні ванни хворим гіпертонічною хворобою
966. Яку ванну доцільно призначити хворій гіпертонічною хворобою І ст., яка страждає на безсоння
967. Яка інтенсивність ультразвуку (у Вт/см.кв.) в методиці ультрафонофорезу з апрессіном при гіпертонічній хворобі
968. Які з лікувальних душів не показані при гіпертонічній хворобі ІІ ст
969. Яка з перелічених процедур найбільш показана в гострій стадії інфаркту міокарду
970. Вкажіть оптимальне дозування повітряних ванн (у ккал/м.кв.) під час проведення геліотерапії у хворих ІХС
971. Яку ванну доцільно призначити хворому гіпертонічною хворобою І ст. з супутнім периферійним ангіоспазмом і ожирінням
972. Укажіть початкову оптимальну дозу сонячного опромінення для хворого гіпертонічною хворобою І ст
973. Якому курорту надають перевагу при лікуванні хворого гіпертонічною хворобою


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів