Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

39. "Правила призначення фізіотерапевтичних процедур"


938. Яке загальноприйняте визначення характеризує одночасне використання двох і більше фізичних факторів на однакову зону тіла
939. Укажіть допустимий варіант комбінованого впливу в один день використання 2-х фізіотерапевтичних процедур
940. Яке із наведених сполучень фізичних факторів найбільш доцільне у рамках курсового використання
941. Вибрати діагностичний метод, проведення якого можливе в день прийому сульфідної ванни
942. Яка з приведених послідовностей призначення фізичних факторів найбільш оптимальна при лікуванні м'язової контрактури
943. Яка послідовність процедур повинна дотримуватись у випадках призначення в один день УВЧ-терапії і місцевих УФО


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів