Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

37. "Лікувальна фізкультура"


922. Що з нижчеперечисленого відноситься до засобів лікувальної фізкультури
923. За яких станів хворого протипоказано призначення ЛФК
924. Укажіть основні спеціальні фізичні вправи при гіпертонічній хворобі І і ІІ стадії
925. Назвіть, з якої частини процедури лікувальної гімнастики використовуються спеціальні фізичні вправи
926. Укажіть показання до призначення ЛФК і масажу у клініці внутрішніх хвороб
927. Укажіть основні форми ЛФК, які використовуються в гострій стадії інсульту
928. Укажіть термін початку занять ЛФК у хворого з гострим великовогнищевим інфарктом міокарду, ІІ функціональний клас важкості


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів