Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

33. "Пелоїдотерапія"


888. До лікувальних грязей або пелоїдів відносяться речовини
889. Основні фізико-хімічні показники оцінки лікувальних грязей
890. Теплові якості пелоїдів та пелоїдоподібних речовин визначаються рівнем
891. До основних типів лікувальних грязей відносяться
892. Сульфідні ілові грязі відрізняються
893. Торф'яні грязі, які придатні до вживання, повинні відповідати нижчепереліченим вимогам
894. Сапропелі - ілові відкладення прісних водойм - як правило характеризуються
895. Який середній термін регенерації ілових сульфідних грязей
896. Яка максимально допустима температура нагріву лікувальних грязей
897. Укажіть максимальну температурну межу при лікувальному застосуванню аплікації із сульфідної ілової грязі
898. Укажіть максимальну температурну межу при лікувальному застосуванню сапропелів
899. Укажіть максимальну температурну межу при лікувальному застосуванню торфяних припарок
900. Яка з вказаних процедур не сумісна в один день і ту ж зону з грязевою аплікацією
901. Яке з перелічених захворювань протипоказано для грязелікування
902. Назвіть стандартні грязеві препарати, що випускаються в СНГ
903. Укажіть терміни регенерації торфогрязі
904. Чи можливе потенціювання хімічної дії грязі за допомогою гальванізації,індуктотермії


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів