Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

31. "Загартування організму"


877. З якого віку потрібно починати загартування дитини
878. В який період року краще починати загартування
879. Чи можливо вважати реакцію на холодовий вплив показником загартованості організму
880. Контрастні температури при обтиранні використовуються для
881. На протязі якого часу проводяться загальні вологі обтирання на початку загартування


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів