Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

30. "Водолікування"


778. Який мінімальний вміст солей у прісних питних водах (згідно зазначення ВООЗ)
779. Який максимально допустимий вміст органічних речовин у лікувальних питних водах
780. Укажіть максимальну температуру води теплих загальних ванн
781. Укажіть основні сторони механізму дії лікувальних вод на хворий організм
782. Укажіть температурну межу загальних прісних ванн, вище і нижче якої порушується термодинамічна рівновага між температурою тіла і водою
783. Укажіть душ середнього тиску
784. Який вид душа є контрастним
785. В яких ваннах послаблюється дія механічного фактора
786. В яких ваннах посилюється значення механічного фактора
787. Який вид ванн призначається для витяжіння хребта
788. Мінімальний лікувальний вміст солей в загальних хлоридно-натрієвих ваннах складає г/л
789. Вміст солей (загальна мінералізація) у слабких розчинах складає
790. Який вміст солей в маломінералізованих водах
791. Який вміст солей в середньомінералізованих водах
792. Який вміст солей у високомінералізованих водах
793. Укажіть основні аніони в лікувальних мінеральних водах
794. Укажіть основні катіони в лікувальних мінеральних водах
795. Що має основне значення в механізмі дії питних мінеральних вод
796. Чи показано проведення дуоденального тюбажу (сліпого зондування) при жовчнокам'яній хворобі?
797. Яке дослідження є обов'язковим перед призначенням промивання кишковика?
798. Через який проміжок часу після приймання мінеральної води розвивається дуоденальна (гальмуюча) фаза дії
799. Укажіть основні гази, що зустрічаються у природних водах у кількості, яка забезпечує лікувальну дію
800. Укажіть основні мікроелементи у природних лікувальних мінеральних водах
801. Яка реакція середовища (рH) є нейтральною стосовно мінеральних вод
802. Укажіть температуру теплих ванн
803. Мінімальний лікувальний вміст вуглекислого газу в лікувальних водах зовнішнього застосування складає
804. Мінімальний лікувальний вміст сірководню у сульфідних лікувальних водах зовнішнього застосування складає
805. Укажіть вміст сірководню у висококонцентрованих ваннах лікувальних вод
806. Укажіть мінімальний пороговий вміст кисню в лікувальних кисневих ваннах
807. Укажіть, при яких захворюваннях показані кисневі ванни
808. Яка з перелікованих ванн має найбільшу імуномодулюючу дію
809. Через який мінімальний перелік можна призначати курс бальнеотерапії після рецидиву ревматичного процесу
810. Який газ не застосовується для приготування штучних лікувальних ванн
811. Яка з перелічених ванн відноситься до газових
812. Укажіть ступінь мінералізації, що не дозволяє вважати воду мінеральною
813. Укажіть захворювання показані для застосування сульфідних ванн
814. Укажіть захворювання, не показане до застосування сульфідних ванн
815. Укажіть, при яких захворюваннях показані азотні ванни
816. Укажіть мінімальний вміст брому у йодобромних лікувальних водах
817. Укажіть мінімальний пороговий вміст радону в лікувальних радонових водах
818. Який вплив чинять вуглекислі ванни на нервову систему
819. Який вплив чинять сульфідні ванни (100-150мг/л) на периферійний кровообіг
820. Які води ванн не знижують підвищений артеріальний тиск
821. Який початковий вміст скипидарної емульсії у ванні
822. При яких захворюваннях показані скипидарні ванни
823. Які ванни відносяться до газових
824. При яких захворюваннях недоцільно призначення йодобромних ванн
825. Який вид ванн збільшує під час процедури ударний обсяг крові
826. На яких курортах України використовуються природні сульфідні ванни
827. Найбільшою периферичною судинно-розширюючою дією у бальнеотерапії мають ванни
828. Хворому 45 років, страждає на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок ІІ ст., ІХС, стенокардія напруги, І-ІІ ФК. Який вид бальнеотерапії найбільш доцільний
829. Укажіть найбільш виражену специфічну дію йодобромної ванни
830. Хвора 29 років з діагнозом гіпофункція яєчників. Які лікувальні ванни оптимальні у комплексному лікуванні
831. Який мінімальний вміст вуглекислоти повинен бути у вуглекислих водах для зовнішньої бальнеотерапії
832. Укажіть специфічну лікувальну дію вуглекислих ванн
833. Який лікувальний вплив мають вуглекислі ванни на нервову систему
834. Хворому 40 років.Скарги на загальну слабкість, недомагання, зниження АД до 100/70мм рт.ст., страждає бронхоектатичною хворобою останні 3 роки. Який вид ванн найбільш доцільний
835. Яка специфічна лікувальна дія притаманних азотним ваннам
836. На яких курортах є природні радонові води
837. Яка максимальна концентрація скипидарної емульсії для скипидарних ванн за методикою Залманова
838. При яких захворюваннях не призначається підводний душ-масаж
839. Чи замінить мінеральну воду Боржомі мінеральна вода Поляна Квасова
840. Чи показані сульфідні ванни (HgS більше 100мг/л) при нирково-кам'яній хворобі
841. Яке захворювання найбільш показано для загального обтирання
842. Укажіть оптимальну тривалість сухого укутування (у хвилинах) для потогінного ефекту
843. Укажіть оптимальну величину тиску води при проведенні душу Шарко в атмосферах
844. Який душ має максимальну механічну дію
845. Укажіть оптимальну температуру для проведення прохолодного душу (град.С)
846. Укажіть, яка область тіла не підлягає масажу під час проведення гідромасажу
847. Який температурний режим рекомендується при загальному обливанні
848. Який вид душу характеризується перемінним температурним режимом (15-45 град.)
849. Укажіть захворювання чи стан, які протипоказані для проведення підводного кишкового промивання
850. Укажіть захворювання яке протипоказане для призначення російської лазні
851. Яким способом підсилюють хімічну дію прісної ванни
852. Якої температури прісні ванни вважаються ізотермічними або індиферентними (град.С.)
853. Якої температури прісні ванни вважаються холодними (град.С.)
854. Якої температури прісні ванни вважаються прохолодними (град.с.)
855. Якої температури прісні ванни вважаються теплими (град.С.)
856. Який вид душу не можна відпускати за допомогою душової кафедри
857. Якої температури душ вважається холодним (град.С.)
858. Якої температури душ вважається прохолодним (град.С.)
859. Якої температури душ вважається теплуватим (град.С.)
860. Якої температури душ вважається теплим (град.С.)
861. Які з вказаних ванн впливають збуджуюче на нервову систему
862. До якого типу ванн відноситься прісна ванна температури 36 град.С
863. До якого типу ванн відноситься прісна ванна температури 32 град.С
864. До якого типу ванн відноситься ванна температури 38 град.С
865. Якої з указаних дій не мають шавлієві ванни
866. Якої з указаних дій не мають білі скипидарні ванни
867. Які скипидарні ванни знижують судинний тонус
868. Мінеральні води якої температури при змішуванні відносяться до холодних (град.С.)
869. При якому рН мінеральні води вважаються слаболужними
870. Які з зазначених ванн викликають найсильніший тактильний масаж
871. Які з зазначених ванн мають найбільш слабкий тактильний масаж
872. Які із газових ванн мають сильний термічний масаж
873. Які із зазначених ванн призначаються завжди температурою 35-30 град.С
874. При прийманні яких ванн виявляється реакція почервоніння шкіри
875. Чи зустрічаються в природних умовах кисневі води
876. Яка концентрація кисню в кисневих ваннах?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів