Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

3. "Курортологія"


166. До бальнеологічних курортів з природними вуглекислими водами не відносяться
167. До бальнеологічних курортів з природними сірководневими (сульфідними) водами відноситься
168. До бальнеологічних курортів з природними радоновими водами не відносяться
169. Із указаних курортів до кліматичних приморських не відноситься
170. Із указаних курортів до кліматичних лісних (рівнинних) відносяться
171. Із указаних курортів до кліматичних гірських не відноситься
172. Із указаних курортів до грязевих не відноситься
173. Із перерахованих хвороб, не показані для лікування на грязевих курортах
174. Із перерахованих хвороб показані для лікування на курортах з кліматом пустелі
175. Назвіть хвороби, показані для лікування на курортах з вуглекислими водами
176. Назвіть хвороби, показані для лікування на курортах з сірководневими водами
177. До бальнеологічних курортів зі слабомінералізованими кременистими водами відносяться
178. Укажіть спеціалізований курорт для хворих з наслідками травм хребта і спинного мозку
179. Укажіть курс лікування в санаторіях для хворих з наслідками травм і хвороб спинного мозку
180. Курорти по значимості розподіляються
181. На яких із перерахованих курортів лікувальними факторами є вуглекислі води
182. Які із перерахованих хвороб є абсолютним протипоказанням для направлення на курорти і в місцеві санаторії
183. На який із перелікованих курортів краще направити хворого з бруцельозним артритом в фазі ремісії
184. На який із перерахованих курортів потрібно направити хворого з хронічним холециститом при схильності до частих загострень
185. На який із перерахованих курортів можна направити хворого з ІХС, постінфарктним кардіосклерозом з І функціональним класом стенокардії напруги, без артеріальної гіпертонії, без порушень ритму
186. Які із перерахованих курортів протипоказані для лікування хворих з захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату при наявності у них супутніх хвороб нирок
187. На який із перерахованих курортів можна направити хвору з виразковою хворобою 12-ти палої кишки, фаза неповної ремісії, при наявності у неї вагітності 16 неділь
188. Через який час рекомендується направити на приморський курорт хворого, який переніс порушення мозкового кровообігу легкого ступеня
189. Через який мінімальний час після органозберігаючої операції при виразковій хворобі шлунка можна направляти хворих на курорт Поляна
190. Ваші дії при знаходженні в санаторії хворого, який страждає на хронічну ішемічну хворобу серця та прогресуючу стенокардію, кардіосклероз і мерехтливу аритмію, НК ІІА
191. Укажіть, на який курорт направити хворого: гіпертонічна хвороба ІІст., залишкові явища порушення мозкового кровообігу у вигляді лівостороннього геміпарезу, не часті гіпертон. кризи І порядку, артеріальн. тиск на рівні 170/100мм рт.ст.?
192. Який документ видає лікар хворому, маючому показання до санаторно-курортного лікування до одержання путівки
193. Наявність якого з приведених синдромів посттравматичної хвороби головного мозку є показанням для санаторно-курортного лікування?
194. Чи показане санаторно-курортне лікування хворому дискогенним попереково-крижовим радикулітом з помірно вираженим больовим синдромом
195. Чи можна направити на грязевий курорт хворого з грижею диску та гострим больовим синдромом
196. На які курорти не показано направлення хворого з діагнозом неврастенія, гіпостенічний синдром з фобічними і іпохондричними нашаруваннями
197. Через який час після загострення можна направити на курорт хворого бруцельозним артритом
198. Через який час після ревмоатаки потрібно направити хворого на грязевий курорт
199. Чи можна направити на курорт хворого бронхоектатичною хворобою з легенево-серцевою недостатністю ІІ ступеня зі схильністю до кровохаркання
200. Чи показане амбулаторно-курортне лікування хворим хронічним параметритом через 1-1,5 місяці після загострення
201. На яких курортах не показано лікування жінок після операції гормонально-залежних новоутворень (міом, ендометріозу)
202. Хворому, який страждає рефлюкс-езофагітом на фоні підвищеної секреції шлунка показане комплексне санаторно-курортне лікування з включенням слідуючих питних мінеральних вод
203. Чи показане направлення на санаторно-курортне лікування хворого після рентгенотерапії при злоякісних новоутвореннях через 3 роки після закінчення комплексного лікування
204. На які курорти можна направляти вагітних жінок в другій половині вагітності (21-28 тижнів)
205. Протипоказання для проведення бальнеотерапії при гіпертонічній хворобі
206. Показання для направлення на грязеві курорти
207. Показання для направлення на курорти з вуглекислими водами
208. Показання для направлення на бальнеологічні курорти з сірководневими водами
209. При якому захворюванні показане направлення на бальнеологічні і кліматичні курорти
210. При яких хворобах особи старші 60 років можуть бути направлені на віддалені курорти
211. Протипоказання для направлення на кліматичні приморські курорти півдня України
212. Протипоказання для направлення на бальнеологічні курорти з радоновими водами
213. Через який час після мітральної комісуротомії хворих ревматизмом можна направляти на бальнеологічні курорти з вуглекислими водами
214. Протипоказані до направлення на кліматичні курорти півдня України?
215. Протипоказання до направлення на курорти з питними мінеральними водами?
216. Показання до направлення на бальнеологічні курорти з вуглекислими водами?
217. Води з якою мінералізацією в основному приймають для пиття з лікувальною метою
218. Показання для направлення на кліматичні приморські курорти України
219. Показання для направлення на гірськокліматичні курорти
220. Показання для направлення на лікування в Республіканську алергологічну лікарню (Солотвино)
221. Які показання для направлення на грязеві курорти


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів