Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

29. "Аеро-, геліо-, таласотерапія"


753. Основні загартовуючі дії аеротерапії зумовлені
754. Які протипоказання до холодних повітряних ванн
755. Укажіть основні діючі фактори при прийманні повітряних ванн
756. Який коефіцієнт уніполярності в звичайних природних умовах
757. Чому дорівнює коефіцієнт уніполярності при проведенні аероіонотерапії
758. Зона суворого контролю на лікувальному пляжі обладнується для слідуючих категорій хворих
759. Виберіть із приведених нижче слів термін, який визначає загальну характеристику середовища, що притаманна даній місцевості по багаторічним спостереженням
760. Яким терміном характеризується стан метеорологічних факторів у данний момент часу
761. Виберіть методи, які не входять в поняття кліматотерапія
762. Чи сумісне приймання в один день сонячних ванн і лазерного випромінювання
763. Укажіть які показники входять до визначення поняття ЕТ (ефективна температура)
764. Укажіть які показники входять до визначення еквівалентно-ефективна температура)
765. Укажіть які показники входять в визначення РЕЕТ (радіаційно-еквівалентно-ефективна температура)
766. Чим зумовлена загартовуюча дія аеротерапії
767. Із яких складових складається інтегральний показник, ефективної температури (ЕТ)
768. Із яких складових складається інтегральний показник "радіаційно-еквівалентно-ефективної температури (РЕЕТ)"
769. Який термін характеризує стан метеорологічних факторів в даний момент часу
770. Виберіть термін, який визначає загальну характеристику середовища, яка притаманна даній місцевості по показниках багаторічних спостережень
771. Укажіть величину ЕЕТ, яка викликає суб'єктивно добре тепловідчуття без ознак охолодження або перегріву у оголеної людини ("зона комфорту")
772. Для хворих з якою патологією на лікувальному пляжі обладнується зона суворого контролю
773. Яка з указаних процедур не сумісна в один день з загальним сонячним опроміненням
774. В яких величинах визначається відносна вологість повітря
775. В яких величинах визначається ЕЕТ
776. Які з указаних кліматичних факторів (показників) не характерні для клімату пустинь і напівпустинь
777. Які з указаних кліматичних факторів (показників) найбільш характерні для гірського клімату


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів