Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

28. "Кінезітерапія, мануальна терапія і масаж"


717. Перечисліть види функціональних порушень рухового апарату
718. Дати визначення функціональної блокади
719. Які лікувальні методи використовуються в мануальній терапії
720. Ціллю мануальної діагностики на рівні сегменту чи суглоба є
721. Назвіть біомеханічні механізми лікувальної дії мануальної терапії
722. Які статодинамічні причини виникнення функціональних блоків
723. Які існують види мобілізацій-маніпуляцій в мануальній терапії
724. Назвіть масаж, який найбільш часто використовується при лікуванні ІХС
725. До якого основного способу класичного масажу відноситься спосіб струшування
726. Укажіть локальну процедуру несумісну з масажем однієї зони в один день
727. Укажіть вид масажу, способи якого виконуються за ходом лімфи (доцентровий)
728. Який прийом масажу не рекомендовано використовувати місцево при захворюваннях вен нижніх кінцівок
729. Укажіть межу можливого об'єму рухів при проведенні мануальної маніпуляції на суглобах і хребті
730. Укажіть оптимальний напрямок мобілізаційних мануальних прийомів при обмеженні розгинання в шийному відділі хребта
731. Яке захворювання абсолютно протипоказано для проведення мануальної терапії
732. Укажіть метод мануальної терапії найбільше показаний при локальному м'язовому гіпертонусі в зоні задньої поверхні надпліччя
733. Укажіть основний рух (напрям) в ліктьовому суглобі при скороченні m.bісерs brасhіі
734. Перерахувати види вправ направлені на нормалізацію та підвищення координаторних можливостей хворого
735. Якими є принципи кінезітерапії
736. Засоби кінезітерапії
737. Відносні протипоказання до ЛФК
738. По яким ознакам класифікуються гімнастичні вправи в кінезітерапії
739. Дати визначення нейром'язової терапії, як одного з методів мануальної терапії
740. Дати визначення предмету мануальної терапії
741. Перерахувати методи мануальної терапії
742. Який вид м'язових волокон являється антагоністом до верхніх волокон трапецієподібного м'язу
743. Які м'язи напружуються під час розгинання (рух назад) в плечовому суглобі щоб протидіяти широкому м'язу спини та великому круглому м'язу, котрі повертають плече усередину
744. Які м'язи виконують функцію ротаторів в плечовому суглобі
745. Які м'язи є антагоністами відносно до розгиначів спини
746. Які м'язи здійснюють функцію згиначів в колінному суглобі
747. Які м'язи виконують функцію внутрішніх ротаторів в кульшовому суглобі
748. Який рух буде блоковано в сегментах Тh ІІІ-ІV-V при больовому напруженні правих коротких та довгих ротаторів з поперечноостистих м'язів
749. Досліджуючи симптом Ласегу до якого кута при підніманні випрямленої ноги усувається провисання сідничного нерва
750. Функцію яких м'язів можливо дослідити при ходьбі на носках
751. Функцію яких м'язів можливо дослідити при ходьбі на п'ятах
752. На які групи м'язів направлена дія методу постізометричної релаксації


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів