Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

25. "Світлолікування (інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання)"


617. Назвіть прилад, який дозволяє одержати монохроматичне когерентне прямолінійне випромінювання
618. Виберіть діапазон світлових коливань, які володіють максимальною глибиною проникнення
619. Укажіть одиниці вимірювання інтенсивності біологічної дії УФО
620. На якому ефекті базується фізіологічна дія інфрачервоного випромінення
621. При якому із вказаних захворювань опромінення інфрачервоними променями протипоказано
622. Яке із вказаних захворювань протипоказано для УФО
623. До якого діапазону довжини хвиль відноситься ультрафіолетове опромінення ділянки "С"
624. Вкажіть ділянку спектра опромінення, яка викликає переважно явище фотолізу у клітинах організму
625. Вкажіть ділянку спектру опромінення, яка викликає переважно явище денатурації білку
626. Вкажіть ділянку спектру опромінення, яка викликає бактерицидний ефект
627. Вкажіть ділянку спектру опромінення, для якого характерно явище фотореакції
628. Вкажіть ділянку спектру опромінення що стимулює утворення вітаміну Д
629. Яка з вказаних ламп є джерелом інтегрального УФО-опромінення
630. Яке з вказаних захворювань протипоказано для загального УФО
631. Який з вказаних випромінювачів застосовується для лікування жовтяниці новонароджених
632. Який фізичний фактор характеризується найбільш поверховим поглинанням середовищами організму
633. Який фізичний фактор характеризується найбільш глибоким поглинанням середовищами організму
634. Укажіть діапазон довжини хвиль відповідний довгохвильовому УФО
635. Енергія кванта світла
636. Чи мають ультрафіолетові промені, які займають ділянку спектра від 315 нм до 280 нм бактерицидну дію
637. У діапазоні світлових хвиль до групи А відносяться
638. Найбільшу глибину проникнення у тканини мають
639. Найменшу глибину проникнення у тканини мають
640. Бактеріцидна дія більш виражена в ультрафіолетових променів, що відносяться до діапазону
641. Вітамін Д-створювальна дія притаманна УФ-променям
642. Інтенсивність УФ-еритеми може бути значно ослаблена, якщо у латентний період вилинути на ділянку випромінення
643. Ультрафіолетове опромінення шкіри
644. Місцеве УФ-опромінення показано при
645. УФ-опромінення протипоказано при
646. Яка відстань між випромінювачами і шкірою повинна бути при визначенні біодози
647. Звичайна біодоза для опромінення шкіри визначається
648. Біодоза для опромінення слизових оболонок визначається
649. Тривалість опромінення одного вікна при визначенні біодози дозиметром Горбачева-Дальфельда у дорослих складає
650. Біодозиметр Ткаченко має
651. Кожне опромінення однієї позиції при використанні біодозиметра Ткаченко від
652. При відпуску процедур УФ-опромінення з використанням ртутно-кварцових опромінювачів вимагається застосування захисних окулярів
653. Для оптимізації загальних ультрафіолетових опромінень слід
654. Загальні УФ-опромінення починають проводити з
655. Сповільнена схема загальних УФ-опромінень передбачає збільшення біодози на
656. Основна схема УФО починається з
657. Короткохвильові УФ-промені випромінюються переважно лампами типу
658. Довгохвильові УФ-промені випромінюються лампами типу
659. Максимально допустима площа одномоментного опромінення УФ-променями для дорослої людини
660. При опроміненні слизових оболонок від опромінювача ОКУФ-5М без визначення біодози можлива тривалість першої процедури у дорослих
661. ПУВА-терапія - це
662. Фотосенсибілізатор, який застосовують при ПУВА-терапії
663. Яка тривалість першої процедури при опроміненні слизових оболонок від апаратури ОН-7 у дітей
664. Загальне УФ-опромінення не бажано комбінувати в один день з
665. Тривалість опромінення кожного вікна при визначенні біодози за допомогою бідозиметра Горбачева-Дальфельда у дітей
666. Для лікування гіпербілірубінемії новонароджених використовуються
667. Інфрачервона еритема виникає
668. Біофізична дія інфрачервоного випромінення заснована на
669. Інфрачервоне випромінення не раціонально сполучати в один день на одну і ту ж ділянку
670. Інфрачервоне випромінення не раціонально призначати при
671. Укажіть фізичний фактор, який поглинається поверхневими тканинами організму
672. Укажіть діапазон довжини хвиль інфрачервоних променів
673. Укажіть діапазон довжини хвиль видимого світла
674. Укажіть діапазон хвиль довгих ультрафіолетових променів
675. Укажіть діапазон хвиль коротких ультрафіолетових променів
676. Яка максимальна глибина проникнення інфрачервоних променів у тканини
677. Яка максимальна глибина проникнення видимих променів у тканини
678. Яка глибина проникнення ультрафіолетових променів у тканини
679. Які особливості впливу інфрачервоних променів на тканини (в терапевтичних дозах)
680. Які особливості лікувальної дії видимого світла на організм людини
681. Які основні сторони механізму лікувальної дії ультрафіолетових променів
682. Укажіть лікарські препарати, які підвищують чутливість шкіри до ультрафіолетових променів
683. Укажіть лікарські препарати, які знижують чутливість шкіри до ультрафіолетових променів
684. Укажіть показання для місцевих ультрафіолетових опромінень
685. При яких захворюваннях перед УФ-опроміненням рекомендується медикаментозна фотосенсибілізація
686. Як змінюється функція наднирників після курсу опромінення УФ-променями в суберитемних та малоеритемних дозах
687. Яка глибина поглинання інфрачервоних променів
688. Який термін виникнення інфрачервоної еритеми
689. Чому дорівнює біодоза, якщо біодозиметром І.Ф.Горбачева максимальна еритема одержана у 6 віконці,мінімальна - у 3


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів