Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

23. "Лікування магнітним полем"


592. Укажіть основні біотропні характеристики магнітного поля
593. Основною силовою характеристикою магнітного поля служить
594. Яка із перерахованих фізичних величин відповідає одиниці вимірювання СІ "Тесла"
595. Укажіть одиницю вимірювання магнітної індукції
596. Укажіть одиницю вимірювання магнітної індукції у системі СІ
597. Укажіть специфічний вплив діамагнетика речовин на зовнішнє магнітне поле
598. До якої групи речовин по відношенню до магнітних полів відноситься вода
599. Укажіть структуру головного мозку найбільш чутливу до магнітного поля
600. Які з перерахованих апаратів використовують для магнітотерапії
601. Які методики переважно застосовуються у методі магнітотерапії
602. Чи можна призначати магнітотерапію при доброякісних новоутвореннях у зв'язку з іншими захворюваннями
603. Яке захворювання найменш показано для магнітотерапії
604. Чи притаманна протинабрякова дія методу магнітотерапії
605. Укажіть провідний механізм взаємодії магнітного поля з живою тканиною
606. Яке захворювання протипоказано для магнітотерапії
607. Які параметри магнітного поля впливають на живі істоти


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів