Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

22. "Лікування ультразвуком"


561. Що лежить в основі дії ультразвукової терапії
562. Виберіть із даних числових значень величину, яка відповідає механічним коливанням, які застосовуються в більшості терапевтичних УЗ-апаратах
563. На яких частотах проводиться ультразвукова терапія
564. В якій галузі медицини використовується апарат УЗТ-101
565. Які з перерахованих ефектів можливі при розповсюдженні ультразвуку в організмі
566. Верхня межа терапевтичної інтенсивності ультразвуку складає
567. До основних лікувальних властивостей ультразвуку відносяться
568. Загальна тривалість озвучення складає
569. Яка максимальна площа одного поля при проведенні ультразвукової терапії
570. З якого віку дозволяється призначати ультразвукову терапію
571. Як часто повинна проводитись перевірка справності ультразвукових апаратів медичною сестрою
572. Яка швидкість переміщення ультразвукового випромінювача по поверхні шкіри при лабільній методиці?
573. Можливість комбінованої ультразвукової терапії з місцевим УФ-випроміненням
574. Яка оптимальна послідовність проведення ультразвукової терапії і інших процедур (ванни,душі, теплолікувальні процедури,масаж)
575. Які з перерахованих варіантів методики ультрафонофорезу забезпечує найбільшу кількість введення лікувальної речовини в організм
576. Який з перерахованих ефектів не характерний при розповсюдженні ультразвуку у тканинах організму
577. Укажіть на якій частоті працює апарат УЗТ-101
578. Який УЗ-апарат застосовується в офтальмології
579. Укажіть на якій частоті працює апарат "Барвінок"
580. Який тип устрою використовується в ультразвукових апаратах з метою підведення енергії до хворого
581. Укажіть максимальну терапевтичну інтенсивність ультразвука (в Вт/кв.см) в апараті УЗТ-101
582. Укажіть найбільш оптимальні параметри інтенсивності ультразвука (в Вт/кв.см) при озвученні сегментарних зон
583. Яке з вказаних захворювань показано для ультразвукової терапії
584. На якому фізичному явищі засновано одержання ультразвука в апаратах УЗТ
585. Ультрафонофорез,якої із вказаних лікарських речовин недоцільний
586. В які тканини найбільш глибоко проникає ультразвукова енергія
587. Що являється основною оцінкою дози при ультразвуковій терапії
588. Який УЗ-апарат застосовується в офтальмології
589. Який п'єзоелектричний ефект використовується при генерації ультразвуку
590. Який більш "м'який" режим дії ультразвуку
591. Яка методика застосовується при опроміненні кисті


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів