Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


106. Фізіотерапія

21. "Баротерапія"


550. Які особливості впливу лежать в основі баротерапії
551. Укажіть найбільш важливі компоненти баротерапії
552. Яка максимальна тривалість процедури баротерапії
553. Кількість процедур баротерапії на курс складає в середньому
554. Чи можливо проведення баротерапії в барокамері Кравченко на обидві руки або ноги
555. Укажіть рекомендований режим проведення баротерапії у хворого з облітеруючими захворюваннями периферичних судин
556. Баротерапія не показана при
557. Баротерапія показана при
558. Виберіть з наведених нижче найбільш активний терапевтичний комплекс у хворих з периферичним ангіоспастичним синдромом
559. Чи можливе призначення в одному комплексі баротерапії і грязевих аплікацій
560. Який режим необхідно підтримувати в барокамері при спастичному стані капілярів


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів